Informointi henkilötietojen käsittelystä

Palautetta Aineistonhallinnan käsikirjasta

Ota yhteyttä

Sisältökysymykset:
Mari Kleemola tai Arja Kuula-Luumi

Käsikirjan www-sivuston toiminta:
Tuomas J. Alaterä

Tulosta
viimeksi päivitetty 2012-08-30