Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietoarkiston pääsivustoa https://www.fsd.tuni.fi/ ja on laadittu 18.12.2019 (v1 17.10.2019). Versio on toinen ja tulee tarkentumaan. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Tietoarkiston it-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Havaittava

Kontrastisuhteet ja kuvallisten elementtien kuvaukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kontrastisuhteita ei kaikin osin ole optimoitu saavutettavalla tavalla, erityisesti tämä koskee sivuston linkkejä. Lisäksi kuva- ja taulukkosisällöissä on puutteita vaihtoehtoisen kuvauksen tai koristeelliseksi tarkoitetun kuvituksen merkitsemisessä. Sivustolla on PDF-lomakkeita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ailan lomakekenttiä ei ole riittävästi kuvattu avustaville teknologioille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi palvelu ei ole vaatimusten mukainen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Korjaukset on tarkotus toteuttaa kevään ja kesän 2020 aikana. Arvion mukaan puutteet ovat kohtuullisen pieniä, ja tieto on lähtökohtaisesti saatavissa verkkosivuilta, joskaan ei parhaimmalla mahdollisella tavalla. PDF-lomakkeista tullaan luopumaan ja korvaamaan ne selainpohjaisilla saavutettavilla lomakkeilla. Nykyisten lomakkeiden saattaminen saavutettavaksi on liian työlästä. Jos aineiston käsittely- tai arkistointisopimuksia ei saavutettavuussyistä voi käyttä, Tietoarkiston asiakaspalvelu täyttää lomakkeet yhteistyössä aineiston arkistoijan kanssa. Ailan navigointia ja kenttien täyttämistä helpottavat toimenpiteet on aloitettu.

Hallittava

Näppäimistönavigointi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pääsivustolla navigoinnista puuttuvat näppäinnavigointia helpottavat elementit. Navigointi sinällään toimii, mutta ei anna näkyvää vastetta. Linkkejä on myös joillain sivulla runsaasti ja niihin päästäkseen käyttäjä joutuu jatkuvasti läpäisemään samoja sisältölohkoja eri sivuilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi palvelu ei ole vaatimusten mukainen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Korjaukset on tarkotus toteuttaa kevään 2020 aikana.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro siitä meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Lähetä saavutettavuuspalautetta meille sähköpostilla osoitteeseen:

fsd@tuni.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle (Tietoarkisto). Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelujemme saavutettavuutta

Parannamme saavutettavuutta jatkuvasti ja uusissa palveluissa saavutettavuus tullaan huomioimaan alusta asti. Vanhatkin verkkosivut ja palvelut on aina laadittu noudattaen HTML-standardeja, mutta ne eivät silti täydellisesti huomioi saavutettavuutta.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Kaikissa saavutettavuutta koskevissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi tai puhelimella +358 40 190 1442.

Tämä verkkosivusto on julkaistu 29.10.2018.