6. Vastausohjeet

6a Lomakkeen alun yleinen vastausohje

Kyselyyn vastaamiseen liittyviä yleisiä asioita kuten saatteita käsitellään tietovarannon kohdassa postikyselyn toteuttaminen. Kyselylomakkeen alkuun on syytä aina suotavaa liittää seuraavan esimerkin tapainen yleinen vastausohje.

"Rengastakaa jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan."

(Lähde: FSD0115 ISSP 2000: Suomen aineisto.)

6b Sisällölliset ja tekniset täsmennykset

Seuraavassa kysymysluonnoksessa on useita sisällöllisiä ja teknisiä täsmennyksiä. Luottamustehtävissä toimimisen ajankohta ja huomion kiinnittäminen vain varsinaisiin jäsenyyksiin ovat sisällöllisiä täsmennyksiä. Teknisiä vastausohjeita ovat mm. A- ja B-kysymysten erottaminen toisistaan mainitsemalla asteikkojen erot sekä se, että B-kysymykseen vastataan oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevilla numeroilla.

A) Missä luottamustehtävissä toimitte tai olette toiminut? (varajäsenyyksiä ei huomioida; asteikko l-3)
B) Entä missä luottamustehtävissä olisitte kiinnostunut toimimaan? Rengastakaa oikeanpuoleisesta pystysarakkeesta kaikki ne tehtävät (1 - 10), joissa ette toimi nyt, mutta jotka kiinnostaisivat Teitä.
A B
Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi enää En ole toiminut koskaan Olen kiinnostunut toimimaan
Tehtävä 1 1 2 3 1
Tehtävä 2 1 2 3 2
Tehtävä 3 1 2 3 3
Tehtävä 4 1 2 3 4
Tehtävä 5 1 2 3 5
Tehtävä 6 1 2 3 6
Tehtävä 7 1 2 3 7
Tehtävä 8 1 2 3 8
Tehtävä 9 1 2 3 9
Tehtävä 10 1 2 3 10

Oikean vastauspaikan osoittaminen onnistuu moniosaisen kysymyksen sisällä kysymystekstiin rakennetuin sanallisin täsmennyksin (vrt. edellinen kaksiosainen esimerkkikysymys). Vastaajien siirtäminen kysymysten yli seuraaviin kysymyksiin (eli ns. hypyt) on merkittävä kyselylomakkeeseen riittävän näkyvästi.

Lähtökysymyksessä siirto voidaan merkitä tiettyjen vastausvaihtoehtojen perään...

Kysymys 21. Onko sinulla voimassa oleva, auton ajamiseen tarvittava ajokortti?

 1 Kyllä
 2 Ei » siirry kysymykseen 28

tai kirjoittaa siirtoa koskeva huomautus kysymyksen jälkeen...

Kysymys 21. Onko sinulla voimassa oleva, auton ajamiseen tarvittava ajokortti?

 1 Kyllä
 2 Ei

HUOM! Ajokortittomat eli kysymykseen 21 'ei' vastanneet siirtyvät kysymykseen 28 (sivu 7).

Ennen tulokysymystä voi olla jälleen tarpeellista huomauttaa lomakkeessa siitä, että kaikki vastaavat seuraavaan kysymykseen. Oikean vastauspaikan selkeä osoittaminen on siis erittäin tärkeätä erityisesti kirjekyselyissä, joissa vastaajalla ei yleensä ole käytettävissään muita kuin kirjallisia vastausohjeita. Käyntikyselyissä asia voidaan hoitaa haastattelijan toimesta ja esimerkiksi puhelin- ja verkkokyselyissä hypyt voidaan automatisoida lomakkeeseen.

<< edellinen seuraava >>