Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1011

Kansallinen Kokoomus

Ett bättre Europa föds endast genom handling


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Ett bättre Europa föds endast genom handling
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

ETT BÄTTRE EUROPA FÖDS ENDAST GENOM HANDLING.

INTE GENOM GNÄLL
INTE GENOM TJAT

SAMLINGSPARTIET
EUROPA SER UT SOM SINA PÅVERKARE.

Kan vi tro på framtiden och på ett bättre Europa?

Europa är inte ännu färdigt. Ett fungerande Europa kräver handling. Finlands plats och framtid är i Europa, men vi måste diskutera mer om Europas plats i världen. Går solen ner för Europa eller kan vår kontinent stöda sig på sina traditioner och styrkor, förnya sig modigt och lita på sin gemensamma framtid?

Finlands välstånd är i direkt beroende av Europas välstånd. Finland och Europa har unika styrkor. Vi är utbildade och företagsamma samt har många av världens bästa företag och många av världens värdefullaste varumärken. I Europa har även de som har det sämst ställt en chans.

Tillsammans kan vi påverka mer, men det förutsätter att vi skrider till handling och slutar klaga.

För att skapa ett bättre Europa behöver vi kompetenta personer som engagerat arbetar för Finlands intressen. Du hittar dem bland Samlingspartiets kandidater.

Ett bättre Europa föds GENOM ARBETE.

Europas välstånd bygger på arbete både nu och i framtiden. För att skapa arbetsplatser och investeringar måste vi förnya oss och pröva nya möjligheter i stället för att förlita oss på tidigare framgångar.

Europas inre marknad erbjuder sina konsumenter ett större sortiment och lägre priser. Med sin befolkning på 500 miljoner européer utgör den även en stor marknad för finska företagare. I fortsättningen måste vi förbättra den interna marknadens funktionalitet. Dess största möjligheter ligger i den digitala interna marknaden.

När vi ger människor, varor, tjänster och kapital fri rörlighet i Europa måste vi samtidigt trygga miljö- och konsumentskyddet. I lagdjungeln kring dessa och många andra ärenden är det ofta bättre med en europeisk författning än med 28 separata nationella lagar eller standarder.

Överdriven reglering får inte sätta käppar i hjulet för ekonomin genom att göra det svårt för företagare att idka handel. Vi måste rationalisera och förenkla lagstiftningen samt bena igenom existerande lagstiftning. Vi måste också se till att ny lagstiftning skapar ekonomisk tillväxt och arbetsplatser. Vi får inte kväva europeiska företagare med tusentals författningar. I stället måste vi ge dem frihet att vara företagsamma, att växa och att anställa andra.

Europeisk industri är bra för miljön. Växthusutsläppen ökar radikalt om arbetsplatser och produktion placeras utanför Europa. Finland och Europa har mycket att ge på marknaden för ren teknik, men det förutsätter att vi avlägsnar hindren för fri konkurrens och skapar en fungerande inre marknad.

Ett bättre Europa föds GENOM FRIHET.

Förnyelse kräver tillitsfulla samhällen och konkurrenskraftiga nationalekonomier. Men allra viktigast är ändå människornas frihet att vara aktiva och företagsamma.

Europas stöttepelare består av demokrati och ett öppet samhällssystem. EU-lagstiftningen bör ha ett öppet beslutsfattande och beredas öppet.

Säkerhet föder tillit. Vi behöver ett närmare samarbete för att bekämpa internationell brottslighet och för att bevaka Europas yttre gränser. Vi måste reagera snabbt och effektivt på kriser utanför Europa, före vi möter dem i vår vardag.

Ett bättre Europa föds MED DE BÄSTA PÅVERKARNA.

[Kandidat listan borttagen]

Ett bättre Europa föds GENOM ATT HÅLLA LÖFTEN.

Europeiska unionens maktbefogenheter inskränker sig till ärenden som ömsesidigt avtalats i dess fördrag. Ett gemensamt ansvar för skatter, skulder eller budgeter ingår inte i Europas syften. Europa är lika starkt som sin svagaste länk. Dess medlemsstater ansvarar själva för att hålla koll och ordning på sina egna ärenden.

Inget medlemsland kan vara jämlikare än ett annat. Vi måste följa gemensamt avtalade regler.

Samlingspartiet vill ha ett starkt Europa överallt där vi kan åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Utöver den interna marknaden innefattar detta alla européers säkerhet samt miljösmart energi- och klimatpolitik.

I 2000-talets värld är även de största europeiska länderna små. Vi måste samarbeta för att effektivt kunna främja våra värden och intressen inom fri handel och utrikespolitik. Ett enhetligt Europa är Finlands bästa skydd.

Ett bättre Europa föds GENOM ATT LÖSA PROBLEM.

Europas syfte är att lösa problem och söka lösningar, samt att skapa arbete och välstånd för alla européer. Som bäst är Europa även starkast på dessa områden. När vi framför vår åsikt konstruktivt och övertygande blir vi hörda.

För att förtjäna auktoritet måste vi arbeta ihärdigt i stället för att bråka och sätta krokben för andra. Vi förbinder oss till att söka lösningar som är till nytta både för Finland och för hela Europa.

I en värld utan gränser kan vi inte lösa något genom att isolera oss – och kan inte ens isolera oss.

Ett bättre Europa föds GENOM ATT ÄLSKA FRED.

Frågan om krig och fred har gått som en röd tråd genom Europas integration. Ett gemensamt Europa har fortfarande till uppgift att främja fred och stabilitet.

EU är ingen militärunion och ska inte heller vara en sådan. EU är en säkerhetsgemenskap som skapar stabilitet i sin omgivning och förstärker säkerheten i sina medlemsländer. Av ekonomiska skäl lönar det sig även för oss att samarbeta allt mer i anskaffningen av försvarsmateriel. EU måste också arbeta mer integrerat och effektivt på sina närområden.

För många finländare utgjorde säkerhetspolitiken en avgörande faktor i valet kring EU-medlemskap för 20 år sedan. Säkerhet är fortfarande en viktig faktor. Tillsammans med andra EU-länder är Finland en starkare påverkare.