Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1022

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen ohjeellinen tavoitteisto kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen maallikkovaaleissa


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kokoomuksen ohjeellinen tavoitteisto kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen maallikkovaaleissa
  • Vuosi: 2008
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KOKOOMUKSEN OHJEELLINEN TAVOITTEISTO KIRKOLLISKOKOUKSEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTOJEN MAALLIKKOVAALEISSA 11.2.2008

Vaalilauseina voi ehdokaslistan nimen ohella käyttää puolueen yleislauseita "Välittämistä ei voi ulkoistaa" ja "Kirkko keskelle ihmis(t)en arkea". Käyttökelpoinen logo on otettavissa tämän asiakirjan lopusta. Logoa voi käyttää myös ilman tekstiä.

Yleisteksti:

Kokoomuslaiset kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa 11.2.2008

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on yhteiskunnassamme suuri merkitys arvoyhteisönä, joka edustaa jatkuvuutta, juurevuutta sekä syvällistä käsitystä ihmisestä, ihmisten välisistä suhteista sekä elämästä yleensä.

Kristillinen etiikka ja arvopohja ovat tärkeä osa tätä suomalaista kulttuuriperintöä. Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun ja välittämisen korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen. Nämä asiat on myös painokkaasti kirjattu Kokoomuksen vuonna 2006 uudistettuun periaateohjelmaan.

Kokoomuslaiset ja puoluetta muutoin lähellä olevat henkilöt ovat aina osallistuneet kirkon ja sen seurakuntien maallikkovaaleihin. Näin teemme myös 11.2.2008, jolloin valittaan nelivuotiskaudeksi kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen maallikkoedustajat. Noin joka viides ehdokas on kummassakin vaalissa kokoomuslainen tai puoluetta lähellä oleva.

(Tästä esitteestä löydätte kokoomuslaisten vaalitavoitteiston, sekä tietoa oman hiippakuntanne ehdokkaista).

Kokoomus kannattaa:

  • kansankirkkoa, jossa työntekijät ja luottamushenkilöt yhteistyössä kantavat vastuuta kirkon jäseniä palvelevasta ja heidän jäsenyyttään vahvistavasta toiminnasta. Kirkon jäsenmäärän uhkaava laskukehitys tulee pysäyttää maltillisen ja ihmisläheisen uudistumisen kautta.
  • kansankirkkoa, joka tulee ihmisten keskelle, samalla ruokkien jäsentensä omakohtaista kristillistä vastuuta. Kirkon tulee tukea jäsentensä osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • kansankirkkoa, jossa yleinen pappeus tunnustetaan myös käytännössä. Kirkon hallinnollisissa elimissä on vahvistettava edelleen maallikkouden roolia viranhaltijoiden rinnalla.
  • kansankirkkoa, jonka johtajat ja vaikuttajat rohkeasti tukeutuvat Raamatun ilosanomaan, ja luovat ennakkoluulottomasti teologiaa jolla on elävä yhteys seurakuntalaisten elämään ja arkeen. -kansankirkkoa, jonka julkisoikeudellinen asema on turvattu, joka korostaa itsenäisyyttään suhteessa valtioon, ja joka edistää uskontokuntien välistä tasavertaisuutta.
  • kansankirkkoa, joka osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuisen kirkon elämään ja joka todistaessaan uskostaan etsii kristittyjen yhteyttä ja sovinnon toteutumista luomakunnassa.

Kirkollisasiat Kokoomuksessa:

Kokoomuksessa toimii kirkollisvaltuuskunta, joka koostuu kokoomuslaisista kirkollisvaltuutetuista ja seurakunta-aktiiveista ympäri Suomea. Kirkollisvaltuuskuntaan voi liittyä kuka tahansa kirkollisista asioista kiinnostunut Kokoomuksen jäsen. Kirkollisvaltuuskunta kokoontuu vuosittain kirkollistapaamisiin, ja sille lähetetään säännöllisin väliajoin Kokoomuksen kirkollisviesti sähköpostitse. Kirkollisvaltuuskunnan työvaliokunta kokoontuu kirkollistapaamisten välillä, seuraten ja vaikuttaen kirkollisiin asioihin puolueessa ja sen ulkopuolella.

Kokoomuksen kirkollisasioista tiedotetaan jäsenlehti Nykypäivässä, sekä Kokoomuksen WWW-sivuilla (www.kokoomus.fi), joissa on oma kirkkopoliittinen osionsa. Sieltä löytyvät myös Kokoomuksen kirkkopoliittiset yhteystiedot sekä vaivattomin väylä liittyä kirkollisvaltuuskunnan jäseneksi.

KIRKKO KESKELLE IHMISEN ARKEA