Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1076

Kansallinen Kokoomus

Kunnallispoliittinen kannanotto


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kunnallispoliittinen kannanotto
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Millainen on huomisen kunta?

KUNNALLISPOLIITTINEN KANNANOTTO

TULEVAISUUSKOKOUS – KOKOOMUKSEN PUOLUEKOKOUS 15.–17.6.2012 ROVANIEMI

www.kokoomus.fi

MISTÄ ON KOKOOMUSLAINEN KUNNALLISPOLITIIKKA TEHTY?

KOKOOMUS kävi kunnallisvaalit vuonna 2008 toivon agendalla. Vaaliohjelmamme rakentui sille ajatukselle, että kaikkien päätösten on luotava toivoa - toivoa paremmasta elämästä, uskoa huomiseen, luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Uskomme tähän edelleen.

SUOMI on suurien haasteiden äärellä. Huoltosuhde heikkenee vauhdilla, ja samalla kun väestömme ikääntyy, tarve hyvinvointipalveluille kasvaa. Tulomme eivät riitä kannattamaan hyvinvointiyhteiskuntaamme. Meidän on tehtävä rohkeita päätöksiä tänään. Meidän on myös uudistettava suomalaiset kunnat.

KUNTAUUDISTUS on synnyttänyt paljon keskustelua ja väittelyä. Keskustelussa huomion ovat vieneet kuntakartat ja kunnanrajat. Kokoomus on aina korostanut kotiseuturakkautta ja peräänantamattomuutta oman lähiseudun kehittämiseen. Me arvostamme palveluita, kuten lähikouluja ja neuvoloita, emme kunnantaloja.

TÄMÄ KANNANOTTO on yritys pukea sanoiksi se tahto, mieli ja asenne, joista tuntee ja tunnistaa kokoomuslaisen kuntapäättäjän. Tarkoituksena on myös kuvata sitä, millainen huomisen kunnan Kokoomuksen mielestä pitäisi olla.

YHTEISIÄ ASIOITA HOIDETAAN KUTEN OMIA, TAI VIELÄ VÄHÄN PAREMMIN.

ME KOKOOMUSLAISET olemme parhaimmillamme silloin, kun on aika kantaa vastuuta ja uudistaa Suomea. Nyt tarvitaan innostusta tarttua ongelmiin ja uudistajia, jotka tuntevat vastuuta oman kotiseutunsa tulevaisuudesta.

KOKOOMUSLAISESSA ajattelussa yhteiskunnalliset päätökset koostuvat tosiasioiden tunnustamisesta ja arvojen kunnioittamisesta.Tosiasia on, että kunnissa on saatava asiat kuntoon, jotta voimme pitää kuntalaisille tehdyt lupaukset huolenpidosta ja lähipalveluista myös tulevaisuudessa.

NYT TARVITAAN rohkeutta ja viisautta uudistaa niitä rakenteita ja tapoja tarjota palveluja, jotka eivät pitkällä tähtäimellä enää täytä tarkoitustaan. Tärkeintä on sujuva arki kunnassa, jonka talous kestää lähemmänkin tarkastelun.Tarvitsemme myös laajempaa Suomea koskevaa uudistusagendaa.

HYVIEN PÄÄTÖSTEN AIKA ON NYT!

Kokoomuslaiset arvot - sivistys, suvaitsevaisuus, kannustavuus ja välittäminen - ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Niillä yhdessä kokoomuslaisen kuntapäättäjän asenteen kanssa saadaan tuloksia aikaan. Kokoomuslaiset päättäjät ovat valmiita käärimään hihat huomisen kuntien puolesta.

SIIRRÄ KATSE KENGÄNKÄRJISTÄ TULEVIIN VUOSIKYMMENIIN. THINK LOCAL, ACT GLOBAL.

Huomisen hyvinvointi tehdään tänään. Kuntapäättäjien tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen.

OLE POSITIIVINEN. ÄLÄ HÄPEÄ OLLA INNOSTUNUT.

Kaikki ehdolle lähteneet ovat tehneet sen hyvästä syystä. Innokkuutta vaikuttamiseen ei tarvitse pitää vakan alla valtuustossa tai lautakunnassa.

OLE LÄSNÄ. KUUNTELE ASUKKAITA JA YRITYKSIÄ.

He ovat niitä, joihin päätökset vaikuttavat. Terveessä kunnassa asuvat tyytyväiset asukkaat ja tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuvat yritykset. Kuuntele, millaista hyvä arki on heidän mielestään.

TEE YHTEISTYÖTÄ JA VERKOSTOIDU. VARO NURKKAKUNTAISUUTTA JA SYLEILE YHTEISTYÖN VOIMAA.

Kunta tai mikään muukaan taho ei menesty enää yksin. Tee yhteistyötä muiden kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Löydä parhaat palveluiden tuotantotavat. Vertaile avoimesti kuntasi toimintaa.

PÄÄTÖKSENTEON PUOLUEETTOMUUDEN EI PIDÄ VAARANTUA.

Ole tarkkana esteellisyyden kannalta merkityksellisten sidonnaisuuksien kanssa ja jäävää itsesi tarvittaessa.

KYSEENALAISTA JA OPI. SÄILYTÄ AVOIN MIELI.

Kaikkea ei kannata tehdä perinteisesti. Ole utelias uudelle. Näe onnistumisen mahdollisuudet, älä tyrmää sinulle esitettyjä ideoita niitä pohtimatta. Älä luule, vaan ota asioista selvää.

TARTU EPÄKOHTIIN RAKENTAVASTI. TARJOA RATKAISUJA.

Pitäisikö nuorisotalon rumpusetti uusia? Puuttuuko kunnalta yritysstrategia? Tuo ratkaisua vaativat ongelmat ilmi rakentavalla tavalla ­ nyt voit vaikuttaa. Kerro, miten ehdottamasi muutos vaikuttaisi ja miten se pitäisi mielestäsi toteuttaa. Älä anna vastoinkäymisten masentaa.

ÄLÄ JUMIUDU YKSITYISKOHTIIN.

Maailma ei valmistu valtuustokaudessa tai kahdessa. Joskus suuret linjat ovat yksityiskohtia tärkeämpiä, kun suunta on oikea. Työtapojen ja ajattelumallien muuttaminen, asuinalueen kaavoittaminen tai vaikkapa parhaan seniorikodin rakentaminen vaativat pitkäjänteisyyttä - myös päättäjiltä.

OLE ROHKEA. TARTU TOIMEEN.

Maailma ei muutu ilman tekoja. Jokaisessa porukassa tarvitaan ihmisiä, jotka ryhtyvät työhön, kun puheet on pidetty ja asioita pohdittu. Älä kuitenkaan lannistu, vaikka tekevään välillä sattuisikin. Ja muista olla provosoitumatta. Älä heitä lokaa vaikka sinua vastaan hyökättäisiin.

PERUSTELE. PUHU KIELTÄ, JOTA YMMÄRRETÄÄN.

Vaikeatkin päätökset on perusteltava kielellä, jota asukkaat ja muut päättäjät ymmärtävät. Kerro mieluummin, miten päätökset vaikuttavat ihmisten arkeen.

OLE REHELLINEN JA MYÖNNÄ VIRHEET.

Tunnusta epäkohdat ja epäonnistumiset. Syyllisten etsimisen sijaan pohdi yhdessä muiden kanssa sitä, miten asiat saataisiin ratkaistua ja tolkulleen.

ILOITSE ONNISTUMISISTA.

Politiikka ei ole voittoja, häviöitä tai valtapelejä, vaan yhteisten asioiden hoitamista yhdessä. Hyvistä päätöksistä kannattaa iloita ja kunnia antaa niille, joille se kuuluu.

MILLAINEN ON HUOMISEN KUNTA?

KAIKILLA suomalaisilla on oikeus laadukkaisiin peruspalveluihin, keskeisimpinä sosiaali­, terveydenhuolto­ ja koulutuspalvelut. Näistä palveluista Suomessa vastaavat pääosin kunnat. Kokoomuksen mielestä näin pitää olla jatkossakin.

KOKOOMUKSELLE tärkeää on ihmistä lähellä olevien palvelujen toimivuus ja korkea laatu. Me arvostamme enemmän palveluita - lähikouluja, neuvoloita ja terveydenhuoltoa - kuin kunnantaloja.

KAIKKI kunnan harjoittama politiikka on tavalla tai toisella elinkeinopolitiikkaa. Alueiden elinvoimaisuuden kehittäminen vaatii voimien yhdistämistä ja vastuullisia päätöksiä.

KUNTIEN vahva talous ja toimiva palvelurakenne ovat keskeisiä kysymyksiä suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Huomisen kunnassa veroeuroja ei haaskata eikä eletä turhaan velaksi.

PAIKALLISDEMOKRATIA toimii kuntien sisällä, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet toimivat ja asukkaiden kotiseuturakkaus elää vahvana. Kokoomus haluaa vahvistaa kuntalaisten osallisuutta sekä päätöksenteossa että arjessa.

LÄHTÖKOHTANA SUJUVA ARKI JA PAREMMAT PALVELUT

Kokoomuslaisten kuntapäättäjien tavoitteena on kunta, jossa arki on sujuvaa. Huomisen kunta pystyy tarjoamaan asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut joustavasti ja eri elämäntilanteet huomioon ottaen. Palvelut tuodaan mahdollisimman lähelle kuntalaisia, järkevillä tavoilla.

Sujuva arki tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, eikä sitä siksi voi luoda muotilla. Esimerkiksi perheiden on voitava valita sopivin hoitomuoto lapsille ja ikäihmisten on voitava valita, millaisia kotipalveluita he tarvitsevat. Laaja valinnanvapaus tarkoittaa parempia palveluita. Palveluseteli on tässä hyvä väline, jota tulee kehittää edelleen.

Sosiaali­ ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Peruspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on fiksua paitsi kunnan kassan, mutta erityisesti kuntalaisten kannalta. Kun esimerkiksi terveysongelmia onnistutaan ehkäisemään ennalta, ihmisten elämänlaatu paranee ja sairaanhoitokustannukset pienenevät. Luukulta toiselle pompotteleminen ei tee ketään terveeksi, mutta kauppamatkalla terveyskioskissa mitattu verenpaine edistää sekä asukkaan terveyttä että kunnan taloutta.

Huomisen kunnassa päättäjät ymmärtävät koulujen ja päiväkotien merkityksen. Laadukkaan opetuksen lisäksi pienemmät luokkakoot, erityisopetukseen, oppilaan ohjaukseen ja oppilashuoltoon tehdyt panostukset sekä monipuoliset kieliohjelmat ovat sijoituksia tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamalla varmistetaan, ettei kukaan tipu kelkasta.

KUNTIEN HENKILÖSTÖ HYVINVOINNIN TURVAAJANA

Väestön vanheneminen ja työikäisten suomalaisten määrän väheneminen aiheuttaa kuntien henkilöstölle haasteita niin lisääntyvänä palvelutarpeena kuin kunnan henkilöstön eläköitymisen kautta. Vuoteen 2020 mennessä yli kolmasosa ja vuoteen 2025 mennessä noin puolet nykyisistä kunta­alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Työperusteinen maahanmuutto turvaa osaltaan kuntien työvoiman saantia.

Kuntatyönantajan vastuu työssä jaksamisesta, henkilöstön kouluttamisesta ja työssä pätevöitymisessä on suuri. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön on keskeinen työhyvinvointia lisäävä tekijä. Kunnilta on löydettävä rohkeutta ja näkemystä muuttaa johtamistapojaan siten, että kunta­alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaaminen saadaan täyteen käyttöön kuntalaisten parhaaksi.

Toimivilla sähköisillä palveluilla vapautetaan henkilökuntaa byrokratian pyörittämisestä kuntalaisten palvelemiseen. Henkilöstön sujuvaa vaihtumista tuetaan työn ja opiskelun yhdistämisellä, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella.

EMME TARVITSE LISÄÄ BYROKRAATTEJA, TARVITSEMME LISÄÄ HOITAVIA KÄSIPAREJA

Vireä, asukkaita ja yrityksiä kiinnostava kunta voi paremmin vastata myös palveluistaan. Keskeistä on sosiaali­ ja terveystoimen tiivis yhteys. Yhdessä kunnassa näiden sektoreiden on helpompi toimia myös esimerkiksi koulujen ja TE­toimiston kanssa kuin kuntayhtymämuotoisesti järjestetyssä toiminnassa.

Huomisen kunnassa hallinto on vain väline parempien palveluiden järjestämiseksi. Siksi hallinnon uudistamiseen suhtaudutaan avoimin mielin. Kuntien ja valtion välisen tehtävänjaon tulee olla selkeä ja kansalaisille ymmärrettävä. Kunnille on annettava mahdollisuus uusien toimintatapojen omaksumiseen - valtion ohjausta ja normiviidakkoa on kevennettävä nykyisestä.

Keskeistä kunnallisessa päätöksenteossa on valmistelun ja päätöksenteon avoimuus ja luottamus edustukselliseen demokratiaan. Päätöksenteon pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää. Emme tarvitse uusia hallintotasoja, vaan selkeitä ratkaisuja palveluiden järjestämiseen.

Erilaisissa yhteistyömalleissa peruskuntien ollessa vain laskujen maksajina rahan lähde helposti unohtuu ja kustannukset karkaavat käsistä. Ylikunnallisten hallintohäkkyröiden sijaan valta ja vastuu on palautettava vaaleilla valituille kuntapäättäjille aina kun se on mahdollista ja järkevää. Kuntalaisten arki ei muutu sujuvammaksi, jos päätökset katoavat uusille hallintoportaille.

Vahvan kunnan uudistaessa palvelujaan, niiden käyttäjiä ja asiakkaita on kuunneltava. Asiakkaiden, yritysten sekä muiden keskeisten sidosryhmien osallistumista tulee edistää edustuksellisen demokratian rinnalla. Tärkeää on luoda osallisuusmalli vahvan kunnan eri alueita koskevien merkittävien asioiden läpikäymiseksi yhteistyössä asukkaiden kanssa. Nuorten kuulemiseen liittyviä toimintamalleja tulee erityisesti vahvistaa. Osallisuustoiminta tulee integroida osaksi kunnan organisaation perustoimintaa. Uutta sosiaalista mediaa ja teknisiä ratkaisuja tulee hyödyntää vuorovaikutuksen lisäämisessä.

KUNNAT OSANA OY SUOMI AB:TA

Kunnissa tehdään jatkuvasti päätöksiä, joilla on suoraan tai välillisesti vaikutusta elinkeinojen edistämisen mahdollisuuksiin, työllisyyden kehitykseen ja kunnan palvelutuotannon uudistamiseen. Lähivuosina tarvitaan hyviä ideoita siitä, millaista huomisen kunnan elinkeinopolitiikka on ja miten sillä voidaan turvata kunnan elinvoimaa. Yritysvaikutusten arviointi on olennainen osa hallintoalojen päätöksentekoa. Esimerkiksi lähiruuan tarjoaminen lapsille ja ikäihmisille voi tukea samalla alueen yrittäjiä ja paikallisia elinkeinoja.

Huomisen kunnassa opimme menneestä ja omaksumme rohkeasti uusia tapoja tehdä asioista toisin kuin ennen. Kunnan tehtävä onkin luoda kannustava toimintaympäristö myös uutta luovalle yritystoiminnalle. Sähköiset palvelut ja yhteispalvelupisteet voivat tuoda palvelut jopa asukkaiden kotiovelle. Kunnilla on vastuu palveluiden järjestämisestä.Tulevaisuudessakin kunnilla on oltava omaa palvelutuotantoa, mutta yhä suurempi osa voidaan tuottaa vaihtoehtoisilla tavoilla, yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointi syntyy parhaiten yhdessä tekemällä.Yritysten ja kolmannen sektorin luovuus tulee saada käyttöön myös julkisissa palveluissa. Tämä edellyttää vankkaa ostamisen osaamista kunnilta.

Tulevaisuuden talouskasvu syntyy ennen muuta palvelusektorilla. Kunnat voivat auttaa toimivien palvelumarkkinoiden syntyä ottamalla käyttöön palvelualoitteen. Palvelun tuottaja, kunnan työntekijä tai kolmannen sektorin toimija voisi esittää jonkin palvelun viemistä tarjouskilpailuun.Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos jokin taho huolehtii toiminnasta kuntaa paremmin ja tehokkaammin, voi kunta järjestää tehtävän uudella tavalla. Kyseeseen voi tulla palvelun kilpailuttaminen tai kolmannen sektorin tukeminen ja kannustaminen.

TULEVAISUUS ON OMISSA KÄSISSÄMME

Kunta on sopivan kokoinen silloin, kun se pystyy elinvoimaisena järjestämään mahdollisimman pitkälle itse laadukkaat terveys­ ja sosiaalipalvelut ja monipuolisen koulutuksen, vastaamaan ympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä kokonaisvaltaisesta maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelusta ja toteutuksesta.Tavoitteena on kuntarakenne, jossa rahat riittävät muuhunkin kuin lakisääteisten tehtävien järjestämiseen. Metropolialueen ja suurimpien kaupunkiseutujen tilanteen ratkaisuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hyvä kotiseutu muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden, jossa viihtyvät asukkaat ja palveluita ja työtä tarjoavat yritykset. Kokoomuksen tavoitteena on taloudellisesti vahvalla pohjalla toimivat itsenäiset ja elinvoimaiset kunnat. Kokoomus hyväksyy pakkotoimenpiteet kriisikuntien osalta jos kuntalaisten peruspalvelujen turvaaminen sitä edellyttää.

Kokoomuksen mielestä muutoksen suunta on selvä: kuntien määrä on tulevaisuudessa selvästi nykyistä pienempi ja uudet, vahvat kunnat palvelevat paremmin kuntalaisia, kun palvelut on mahdollista saada ihmisten luonnollisesta elinpiiristä.

Kuntien ja valtion tehtävien jakoa ja valtion aluehallintoa on selkeytettävä. Kuntien tehtäviä ei pidä nykyisestä lisätä, vaan velvoitteita on pyrittävä purkamaan. Valtionosuusjärjestelmästä on tehtävä neutraali kuntaliitoksille; se ei saa rangaista uudistusmielisiä kuntia. Järjestelmän tulee turvata kuntien toiminnan perusedellytykset, mutta samalla sitä tulisi uudistaa aktiivisuutta palkitsevaan suuntaan.

Suomi koostuu useista erilaisista alueista eivätkä parhaatkaan mallit ole sellaisenaan monistettavissa koko maahan. Jokaisella seudulla on löydettävä paras ratkaisu alueen erityispiirteet huomioiden yhdessä kuntalaisten kanssa. Laadukkaat ja tasavertaiset palvelut on voitava taata kansalaisille asuinkunnasta riippumatta. Maamme tulevaisuuden suunnan ratkaisevat kuntapäättäjät valtuustoissa ympäri Suomen.