Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PS/396

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus - Äänestä perusvoimaa valtuustoon


  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Otsikko: Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus - Äänestä perusvoimaa valtuustoon
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus 2004

ÄÄNESTÄ PERUSVOIMAA VALTUUSTOON

Perussuomalaiset on kunnallisvaalien ainoa todellinen vaihtoehto. Lähes kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa valta luisuu johtavien virkamiesten ja vanhojen puolueiden harvainvaltaa pönkittävien eturyhmäpoliitikkojen ahneelle ytimelle. Me Perussuomalaiset emme tällaista kansanvallan alasajoa hyväksy vaan haastamme vanhan vallan poliitikot. Tarjoamme kuntalaisille perusteltua asialinjaamme, jossa päätöksenteko tapahtuu kuntalaisen ehdoilla.

Kuntalaisten ehdoilla kuntalaisten parhaaksi

Perussuomalaiset ovat itsenäisiä päättäjiä ilman kahlitsevaa ryhmäkuria. Perussuomalaiset toimivat kunnissa ja kaupungeissa kuntalaisten ehdoilla kuntalaisten parhaaksi. Tämä on mahdollista vain siten, että todellinen päätösvalta on kaikissa asioissa kuntalaisten suoraan valitsemalla valtuustolla. Valta kuuluu valtuustolle - ei johtaville virkamiehille. Valtuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamustehtävissä perussuomalaisen valtuutetun on pystyttävä itsenäisesti perustelemaan ratkaisunsa ja vastattava niistä julkisesti vaalien välilläkin.

Kunnanjohtaja on valittava vaaleilla

Perussuomalaiset kannattavat kaupungin- ja kunnanjohtajan valitsemista määräajaksi yleisillä vaaleilla. Näin kaupungin- tai kunnanjohtaja joutuu hakemaan valtakirjansa suoraan kuntalaisilta, eikä poliittisten virkanimitysten kautta. Samoin muut tärkeät asiat on asukkaiden niin halutessa ratkaistava kunnallisella kansanäänestyksellä.

Peruspalveluita ja perusturvaa jokaiselle

Ihmisarvoinen elämä ja riittävä toimeentulo eivät ole mahdollisia ilman toimivia peruspalveluita ja kattavaa perusturvaa. Kunnissa ja kaupungeissa on tinkimättömästi noudatettava määräyksiä kansalaisten perustuslainmukaisista oikeuksista. Peruspalveluita ei saa romuttaa yksityistämisellä ja yhtiöittämisellä, joka väistämättä johtaa myös kunnallisen kansanvallan kapenemiseen ja kuntalaisten vaikutusvallan vähenemiseen.

Oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta

Pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on oltava sosiaalinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Vuosia valtion ja kuntien pätkätöitä tehneille on saatava vakinaiset virat. Erityistä huolenpitoa on annettava työttömien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten, invalidien, yksinhuoltajien, lapsiperheiden, opiskelijoiden, eläkeläisten, omaishoitajien, ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa sekä muiden vaikeuksissa kamppailevien sekä heidän lähipiirinsä asemaan ja jaksamiseen. Kuntien on varattava talousarvioihinsa riittävät määrärahat, jotta kuntalaiset voivat kaikissa tapauksissa saada heille lain mukaan kuuluvat oikeutensa. Kasvavan vanhusväestön ja sotiemme veteraanien loppuelämästä on kannettava vastuu.

Palvelut tasapuolisesti kaikille

Perussuomalaisten mielestä koko kuntaa on kehitettävä tasapuolisesti pienimpiä lähiöitä ja syrjäkyliä unohtamatta. Verot kerätään kaikilta kuntalaisilta asuinpaikasta riippumatta; on oikeudenmukaista, että palvelut ovat kaikkien saatavilla. Valtiovalta ei voi vaatia kunnilta uusia palveluita osoittamatta siihen rahaa.

Yrittäjyys ja ammattitaito arvoonsa

Kunta ilman monipuolista elinkeinotoimintaa ja eri alojen ammattilaisia on valtion holhokki vailla itsenäistä äänivaltaa. Tämän vuoksi jokaisella kunnalla on oltava elinkeino-ohjelma, joka turvaa pienen ja keskisuuren yrittäjyyden toimintaedellytykset. Sen tavoitteet ja tulokset punnitaan valtuustossa vuosittain. Monipuolinen elinkeinotoiminta on perusedellytys alueellisen ja sosiaalisen kahtiajaon estämiseksi ja koko Suomen säilyttämiseksi elinkelpoisena.

Perussuomalaisella, turvallisella asialinjalla

Perussuomalaiset ovat valmiita puoluerajat ylittävään yhteistyöhön, jotta edellä mainitut tavoitteet saavutetaan. Perussuomalaiset on turvallinen ja rakentava sekä epäkohtiin tehokkaasti puuttuva vaihtoehto, joka toimii kuntalaisten parhaaksi.