Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/963

Vihreä liitto

VIHREÄ SEURAKUNTAVAALIOHJELMA


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: VIHREÄ SEURAKUNTAVAALIOHJELMA
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

VIHREÄ SEURAKUNTAVAALIOHJELMA

UNELMIEN VIHREÄ KIRKKO ON

Tasa-arvoinen ja kunnioittava

Vihreä kirkko puolustaa itsestään selvästi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoajattelua. Tasa-arvo toteutuu niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin kesken ja välillä. Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä ja jokaisella on tasa-arvoinen oikeus kirkon virkaan ja työrauhaan. Unelmiemme vihreä kirkko vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Kirkko on linjakas kaikessa toiminnassaan, myös lähetystyössä. Vihreässä kirkossa ihmisarvo on luovuttamaton perusarvo ja toiminnassa korostuvat armo ja rakkaus.

Reilu ja kestävä

Vihreä kirkko toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, vaalii yhteistä kulttuuriperintöämme ja on taloudellisesti kestävä. Vihreä kirkko tuntee vastuunsa koko ihmiskunnasta ja koko maapallosta sekä huolehtii ympäristöstä ja torjuu ilmastonmuutosta omalla toiminnallaan. Vihreässä kirkossa jokaisesta seurakunnasta tulee Reilun Kaupan seurakunta, jossa suositaan luomua ja lähiruokaa. Vihreä kirkko on reilu työnantaja. Kirkon toiminta ja meininki on yleisesti reilua ja vastuullista. Kirkko myös on ja pysyy, muuttuu, kehittyy ja kestää.

Palveleva ja keskusteleva

Tarvitsemme rytmin vaihdoksen kirkkoon: aikaa ja rauhaa ihmisten kohtaamiseen ja nopeutta hallintoon. Kirkon työssä ollaan aina palveluammatissa; työtä kehitetään seurakuntalaisten moninaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ihmisten kohtaaminen ja heidän yksilöllisten tilanteidensa huomioiminen on tärkeää. Vihreässä kirkossa on vireä keskustelukulttuuri. Erimieliset kohtaavat toisensa, toistensa ajatukset ja etsivät yhdessä ratkaisuja. Vihreä kirkko on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Avoin ja demokraattinen

Vihreän kirkon päätöksenteko on avointa ja aidosti demokraattista. Pappiskeskeisyyttä vähennetään. Päätöksenteko noudattaa yleisiä demokratian perusteita. Ilmapiiri on avoin ja keskusteleva. Kirkko ottaa avoimesti vastaan seurakuntalaisten aloitteita ja toiveita. Päättäjien kytkökset ovat julkisia. Seurakuntavaaleissa ehdokaslistoilla on selkeät vaaliohjelmat ja julkilausutut taustat, jotta äänestäjä tietää, mitä ehdokkaat todella ajavat. Kirkko muuttuu kansankirkosta kansalaisten kirkoksi ja noudattaa hyvää taloushallintoa.

Tuttu ja turvallinen

Vihreä kirkko on kiinni tässä ajassa ja toimii siellä missä ihmisetkin. Se tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja kehittää uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia. Vihreä kirkko on kiinnostava, keskusteleva, rohkaiseva ja armollinen.

Vihreä kirkko on tuttu ja turvallinen. Se kannattelee vauvasta vaariin. Kirkko on jäsentensä näköinen ja ylläpitää rakkaita perinteitä pelkäämättä luoda uusia tulevaisuuden toimintatapoja.

Vaaliohjelma on hyväksytty Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä 27.4.2014.