Dataarkivets e-postadresser har ändrats

Dataarkivets tjänstepostadresser har ändrats till domänen tuni.fi från den tidigare uta.fi. Vi har fortfarande separata tjänstepostadresser till kundservice, teknisk/IT-stöd och allmän kommunikation. E-post som skickas till de gamla adresserna kommer tills vidare fram.

Förändringen är resultatet av sammanslagningen av universiteten i Tammerfors. Dataarkivets onlinetjänsterna finns fortfarande på fsd.uta.fi domäner, men dessa kommer att ändras till tuni.fi under hösten.