FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1 helmikuu 2000

Kurkistus toimintatutkimuksen maailmaan

Arja Kuula väitteli

Maria Forsman 1.2.2000

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston arkistonhoitaja Arja Kuulan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin tammikuun alussa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirja "Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä" käsittelee sekä toimintatutkimuksen historiaa ja metodisia lähtökohtia että toimintatutkimuksen arkea.

Arja Kuula on itse tehnyt toimintatutkimusta, ja siltä pohjalta nousi hänen kiinnostuksensa siihen, mitä toimintatutkimus oikein on ja miten muut tutkijat ovat sen kokeneet iloineen ja murheineen. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu 20 kirjeeseen, joita hän oli pyytänyt ja saanut muilta tutkijoilta. Kirjeet kertovat paljon toimintatutkijan ihanteista ja pyrkimyksistä vaikuttaa siihen, että jotkut asiat olisivat paremmin. Ne kertovat myös tutkijan ristiriitaisesta asemasta toisaalta siinä yhteisössä, joka on hänen tutkimuksensa kohteena, toisaalta akateemisessa tiedeyhteisössä. Tutkimus valottaa myös tämän ajan yliopistomaailmaa, tutkijayhteisöjä ja tutkijan työtä.

Mutta mitä toimintatutkimus sitten on? Arja Kuula kuvailee sitä seuraavasti: "Käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin ovat ne piirteet, jotka yhdistävät eri toimintatutkimuksia. Yhdistävistä piirteistä huolimatta sovellettavat tai kehiteltävät teoriat, itse tutkimusten kohteet ja kysymysten asettelut voivat olla hyvinkin erilaisia." (s.10) Hän korostaa sitä, että kyse ei ole mistään koulukunnasta, vaan tavasta hahmottaa tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden suhde.


Arja Kuula: Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere : Vastapaino, 1999. 240 s. - Tiivistelmä

Sivun alkuun | Tietosuoja