FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1 helmikuu 2000

Tieteenaloittaiset WWW-tietovarannot

Sami Borg 1.2.2000

FSD on käynnistänyt hankkeen, joka tähtää alakohtaisten yhteiskuntatieteellisten verkkotietovarantojen kehittämiseen tutkijoiden valtakunnallisena yhteistyönä. Tietovarantojen kehittämiseksi kootaan alakohtaisia valtakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joiden tehtävänä on määritellä kunkin alan tiedontarpeita sekä tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

FSD:n rooli hankkeessa on koordinoiva, minkä lisäksi se voi osallistua tietovarantojen tekniseen ylläpitoon. Projektikokonaisuus tulee toimimaan yhteistyössä virtuaalikirjastohankkeiden kanssa. Tarkoitus on vähentää saman alan eri ainelaitosten päällekkäistä työtä WWW-sivustojen laatimisessa sekä kehittää toimivat, alakohtaiset ja valtakunnalliset sivustot voimavaroja keskittämällä.

Hankkeen taustalla on tietoisuus siitä, että FSD:n tarjoamien elektronisten aineistojen ohella on myös monia muita yhteiskuntatieteellisesti kiinnostavia elektronisia asiakirjoja ja tietolähteitä, jotka olisi tarkoituksenmukaista saattaa nykyistä systemaattisemmin tutkimuksen ja opetuksen käyttöön Internetin välityksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa olemassa olevien verkkotietolähteiden- ja linkkien tehokasta järjestämistä tai sen varmistamista, että tietyt eri tutkimusaloille olennaiset elektroniset dokumentit saatetaan järjestelmällisen arkistoinnin piiriin ja helposti saataville. Kyse saattaa olla myös joidenkin keskeisten painettujen asiakirjojen digitointitarpeesta.

FSD on varautunut rahoittamaan aloittaista suunnittelutyötä kokouksineen keskimäärin n. 10 000 markalla vuonna 2000. Tammikuuhun 2000 mennessä hankkeet ovat jo vireillä politiikan tutkimuksen sekä sosiologian osalta ja niille haetaan pilottirahoitusta kuluvan vuoden lopusta alkaen.

Lisätietoja:
Yleistiedot hankkeesta: Arja Tuuliniemi, Sami Borg
Politiikan tutkimus: Pertti Lappalainen, Juha Holma
Sosiologia: Jari Aro

Sivun alkuun | Tietosuoja