FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 7 (1/2002)

Kunnallisalan ilmapuntarit tietoarkistoon

Helena Laaksonen 5.3.2002

Kunnallisalan ilmapuntarit ovat tulossa lähi aikoina tutkijoiden käyttöön tietoarkiston kautta. Ensi vaiheessa arkistoidaan yhteensä 18 ilmapuntariaineistoa vuosilta 1992-2000. Kunnallisasioita koskevia mielipidesuhdanteita voi siis seurata laman pohjalta vuosituhannen lopun tunnelmiin.

Perus- ja vertailuaineistot

Mukana on kahdeksan kuntalaismielipiteitä mittaavaa haastatteluaineistoa, sekä näille postikyselynä kerätyt vertailuaineistot. Vertailuaineiston perusjoukkona ovat useimmiten kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat, parina vuonna valtuutetut tai kuntahenkilöstö. Kukin perusaineisto sisältää yli 900, vertailuaineistot yleensä runsaat 600 tutkimusyksikköä.

Karsintaa ja liitoksia

Viime aikoina jälleen julkisuutta saaneet kuntien talousvaikeudet ovat ilmapuntareissa hyvin esillä koko 1990-luvun ajan. Suhtautumista kuntaliitoksiin ja palveluiden laajentamiseen tai karsimiseen käsitellään useimmissa aineistoissa.

Jotkut teemat ovat ilmapuntareiden kestoaiheena. Esitetyt kysymykset ja niiden määrä tosin saattaa vaihdella. Samoina vuodesta toiseen toistuvia ovat esimerkiksi kuntien liian suurta lukumäärää ja pakkoliitoksia koskevat kysymykset. Jotkut teemat vaihtelevat ajankohdan poliittisten tuulien mukaan. Euroopan unionin jäsenyyden vaikutuksista oltiin kiinnostuneita vuoden 1993 tutkimuksessa mutta ei enää vuonna 1995.

Kuntalaiset verrattuna johtoon

Perusaineiston ja vertailuaineiston rinnastaminen paljastaa, miten lähellä tai kaukana kuntapäättäjien käsitykset ovat tavallisen kuntalaisen ajattelusta. Vertailuaineiston perusjoukon vaihtelu joinakin vuosina paljastaa myös eroja eri päättäjätahojen välillä. Toisaalta taustakysymysten avulla on mahdollista tuoda esiin sukupuolen, iän, perheellisyyden, puoluekannan tai koulutustason vaikutus kunnallishallintoa koskeviin mielipiteisiin. Samoin on mahdollista esimerkiksi tarkastella alueellisia eroja suhtautumisessa kuntaan hyvinvoinnin tuottajana ja kunnallisten palveluiden karsimis- tai laajennushalukkuuteen.

Kunnallisalan ilmapuntarit soveltuvat erityisesti kunnallistieteen ja politiikantutkimuksen opettajien ja tutkijoiden käyttöön.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tilaamat tutkimukset on toteuttanut Suomen Gallup. Tutkimusraportteja voi tulostaa tai tilata Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilta.


Sivun alkuun | Tietosuoja