FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 8 (2/2002)

Varmuuskopiointi ja migraatio turvaavat aineistojen käytettävyyden

Matti Heinonen 16.5.2002

Tietoarkiston perustehtävänä on arkistoida ja luovuttaa uudiskäyttöön yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja. Tehtävänasettelu sisältää implisiittisen vaatimuksen ylläpitää arkistoidun aineiston käytettävyyttä.

Käytettävyys jakautuu kahteen pääluokkaan: tieteelliseen ja tekniseen käytettävyyteen. Tieteellisellä käytettävyydellä tarkoitetaan, että datan lisäksi aineistoon kuuluu riittävä dokumentaatio, joka mahdollistaa datan järkevän käytön. Tekninen käytettävyys puolestaan tarkoittaa aineiston säilyttämistä siten, että aineisto on luettavissa ja käytettävissä tietojenkäsittelyjärjestelmässä nyt ja tulevaisuudessa. Aineistojen tekninen käytettävyys varmistetaan varmuuskopioinnilla ja migraatiolla.

Varmuuskopioilla turvataan käytettävyys nykyhetkellä

Varmuuskopioinnissa olemassa olevasta aineistovarannosta luodaan useampia kopioita eri medioille. Näin pyritään torjumaan median fyysisestä vaurioitumisesta (esimerkiksi kovalevyn vikaantumisesta) johtuva aineistojen tuhoutuminen. Lisäksi ainakin yksi kopio säilytetään maantieteellisesti eri paikassa kuin muut. Tällöin esimerkiksi tulipalon tuhotessa sekä alkuperäisaineistot että varmuuskopiot ainakin yksi kopio säilyy.


Periaatteessa varmuuskopioinnin järjestäminen on teknisesti suoraviivainen operaatio. Tarvittavat menetelmät ja teknologiat ovat olemassa. Kyse on vain niiden soveltamisesta -- tosin aina tämä ei ole helppoa.

Migraatio turvaa tulevaisuuden

Migraatiossa aineistovaranto muunnetaan toiseen tietojärjestemään sopivaksi. Muuntamiseen täytyy ryhtyä esimerkiksi käyttöjärjestelmän tai tilastollisten ohjelmien vanhentuessa ja poistuessa käytöstä. Tietokonelaitteistojen ja tallennusmenetelmien vanheneminen voi myös johtaa migraatiotarpeeseen.

Migraatiota hankaloittaa sen tarpeen vaikea ennustettavuus. Ohjelmistojen ja laitteistojen vanheneminen ja poistuminen käytöstä tapahtuu joskus, mutta tarkan ajankohdan ja korvaavan teknologian ennustaminen lienee mahdotonta. Migraatioon pitääkin varautua seuraamalla tiiviisti tietotekniikan yleistä kehitystä ja evaluoimalla aktiivisesti uusia järjestelmiä. Lisäksi migraatiota voi koettaa helpottaa valitsemalla aineistovarannon tallennusformaatit siten, että ne ovat mahdollisimman helposti muutettavissa toisiksi formaateiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa avoimien, standardien mukaisten ja useiden valmistajien tukemien formaattien suosimista suljettujen ja valmistajariippuvien formaattien sijaan.

Sanastoa:

Media tarkoittaa teknistä tallennusmetriaalia. Eri medioita ovat esimerkiksi paperi, magneettinauha, tietokoneen kiintolevy, korppu ja CD-levy.
Takaisin tekstiin.

Formaatti tarkoittaa aineiston tallennusmuotoa medialla. Eri formaatteja ovat esimerkiksi SPSS portable -tiedosto, SPSS sav -tiedosto, Microsoft Excel -taulukko ja Microsoft Word -dokumentti.
Takaisin tekstiin.Sivun alkuun | Tietosuoja