FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 8 (2/2002)

Pääkirjoitus

Arkistoinnin monet hyödyt

Sami Borg 16.5.2002

Esitellessäni tietoarkistoa erilaisissa tilaisuuksissa huomaan suostuttelevani kuulijoita. Uutta toimintakulttuuria on myytävä oikeilla keinoilla, vaikka tietoarkiston palveluissa ei kirjaimellisesti ottaen ole ostajia ja myyjiä. Peruspalvelumme ovat maksuttomia tieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle.

En puutu nyt retoriikan yksityiskohtiin, sillä jotakin on jätettävä myös takataskuun. On kuitenkin paikallaan listata tutkimusaineistojen arkistoinnista koituvia etuja. Läheskään kaikki niistä eivät ole itsestään selvyyksiä. Data-aineistojen arkistointi hyödyttää monin tavoin sekä aineistojen luovuttajaa että koko tutkijayhteisöä. Puhukoot seuraavat argumentit puolestaan.

  • Tietoarkisto säilyttää tutkimushankkeiden keräämät aineistot käyttökuntoisina ja huolellisesti dokumentoituina yli vuosikymmenten. Näin aineistot pysyvät helppokäyttöisinä sekä aineistojen kerääjille että muille tietojen tarvitsijoille.
  • Tietoarkistoon aineistonsa toimittanut saa kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin liitetylle aineistolleen näkyvyyttä sekä maksuttoman varmuuskopiopalvelun.
  • Tiedeyhteisön yhteiseen käyttöön arkistoitu ja dokumentoitu aineisto on tieteellinen tuotos, jonka toimittaja voi liittää ansioluetteloonsa. Tutkimusaineisto näkyy myös esimerkiksi kirjastotietokannoissa julkaisujen tapaan.
  • Tutkimusaineistojen arkistointi ja saatavuus edistävät tieteen avoimuutta, tutkimustulosten kontrolloitavuutta sekä tieteellistä keskustelua.
  • Aineistojen jatkokäyttö tehostaa tutkimusrahoituksen käyttöä ja lisää tietämystä aineistojen aihepiiristä. Useat aineistot sisältävät runsaasti vähälle huomiolle jäänyttä tai täysin analysoimatonta materiaalia, jota on järkevää pyrkiä hyödyntämään tehokkaasti.
  • Tietoarkisto vastaa myös aineistojen vaatimasta tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. Sillä on tähän tarkoitukseen yksittäisiä tutkimushankkeita parempi tietotaito ja toiminnalliset resurssit.
  • Erityisesti yksityisellä sektorilla toimivat aineistojen luovuttajat voivat halutessaan pidättää itsellään oikeuden päättää aineistojen luovuttamisesta uudiskäyttöön. Kaikkia aineistojen toimittajia informoidaan heidän haluamallaan tavalla aineistojen käytöstä.

Sivun alkuun | Tietosuoja