FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 8 (2/2002)

People on War - kokemuksia sodasta

Mari Kleemola 16.05.2002

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) käynnisti Geneven sopimusten 50-vuotisjuhlavuonna 1999 tutkimusprojektin "People on War", jossa kerättiin laajalla kyselytutkimuksella tietoa ihmisten käsityksiä sodasta.

Tutkimuksessa haastateltiin yli 20 000 henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta sodasta. Haastateltujen joukossa on sekä siviilejä että sotilaita. Kysymysten aihepiirejä ovat muun muassa henkilöiden omat sotakokemukset, mielipiteet sodankäynnin säännöistä, tulevaisuudenkuvat, lapsisotilaat, naiset sodassa, siviiliväestön suojelu ja kansainvälisten organisaatioiden rooli.

Tutkimus toteutettiin vuosina 1998-1999 yhteensä 17 maassa. Näistä kahdessatoista on sodittu lähimenneisyydessä tai soditaan tälläkin hetkellä (Israelissa, Afganistanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kambodshassa, Kolumbiassa, El Salvadorissa, Georgia-Abkhaziassa, Libanonissa, Nigeriassa, Filippiineillä, Somaliassa ja Etelä-Afrikkassa). Lisäksi mukana oli viisi vertailumaata (Ranska, Venäjä, USA, Iso-Britannia ja Sveitsi). Tutkimusaineistot kerättiin käyntikyselyinä strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Lisäksi jokaisessa maassa tehtiin 20-30 teemahaastattelua. Aineistonkeruusta vastasi pääosin Greenberg Research.

Aineistoon liittyviä raportteja voi lukea Punaisen Ristin kansainvälisen komitean sivuilta. Sieltä löytyy muun muassa Greenberg Researchin julkaisu "Global report", jonka liitteenä on haastatteluissa käytetty kyselylomake.

People on War -projektissa kerätty kvantitatiivinen data-aineisto on arkistoitu Sveitsin tietoarkistoon (SIDOS), jonka sivuilta löytyy aineiston tarkka kuvaus ja aineiston tilauslomake. SIDOS luovuttaa aineistoa tieteelliseen tutkimukseen. Aineiston hinta on 100 USA:n dollaria.

Sivun alkuun | Tietosuoja