FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 10 (1/2003)

Flash Eurobarometrit tulivat tietoarkistoon

Vertailuaineistoja tarkkaan rajattuihin tutkimusongelmiin

Helena Laaksonen    28.2.2003

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on alkanut kuvailla Flash Eurobarometrejä suomeksi. Ne ovat suppeahkoja kyselytutkimuksia, jotka täydentävät vakiomuotoisia laajoja Eurobarometrejä. Tietoarkisto julkaisee ensin niiden kyselyjen kuvailut, joissa Suomi on ollut mukana. FSD kuitenkin välittää myös muita Flash Eurobarometrejä. Kaikki aineistot lomakkeineen tai kuvailuineen on listattu Saksan tietoarkiston Flash Eurobarometri -luetteloon.

Flash-kyselyjen teemoina ovat olleet muun muassa yrittäjyys, EU:n laajeneminen, maatalouspolitiikka, EU:n kansalaisoikeudet, kuluttajatietous, Euroopan parlamentin vaalit ja tietoyhteiskunta ja Internet.

Tietoa hallinnon ja tutkimuksen tarpeisiin

Tutkimukset toteuttaa komission alainen Public Opinion Analysis -yksikkö Euroopan komission tai EU:n muiden elinten toimeksiannosta ajankohtaisista teemoista. Kyselyitä alettiin tehdä komission aloitteesta 1980-luvun lopulla.

Vaikka kyselyjen toteutus lähtee hallinnon tarpeista, voi tutkimuksista löytyä vertailuaineistoa tarkkaan rajattuihin kysymyksiin monille eri tieteenaloille. Aineistojen keruusta vastaavat EOS Gallup Europe ja sen kansalliset jäsenorganisaatiot, Suomessa Suomen Gallup. EOS Gallup Europe tuottaa osallistujamaiden aineistoista yhdistetyt data-aineistot. Ne ovat jatkokäyttäjien saatavilla noin vuoden päästä aineistonkeruusta.

Aineistot kerätään yleensä puhelinkyselyinä Euroopan unionin jäsenmaiden 15 vuotta täyttänyttä väestöä edustavalta otokselta. Joissakin kyselyissä kohdejoukon alaikäraja on 18 vuotta. Normaali otoskoko kussakin maassa on 500 henkilöä. Muutamissa kyselyissä maakohtainen otoskoko on 1000 henkilöä. Saksassa kootaan erilliset otokset entisen Itä- ja Länsi-Saksan alueilta.

Lisätietoja:

Sivun alkuun | Tietosuoja