FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 10 (1/2003)

FSD:n käyttäjäkysely 2002

Hannele Keckman-Koivuniemi | Jouni Sivonen    28.2.2003

FSD:n käyttäjäkysely toteutettiin marras-joulukuussa 2002 verkkokyselynä. Tavoitteena oli kartoittaa Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivujen ja muiden palvelujen käyttöä sekä asiakastyytyväisyyttä. Vastaajilta edellytettiin, että he tekevät tai ovat tehneet Suomessa akateemista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tai ovat tällaista tutkimusta tekevän organisaation muuta henkilökuntaa. Verkkokyselystä tiedotettiin Tietoarkisto-lehdessä, tietoarkiston kotisivuilla ja sähköpostilistoilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 97 henkilöä. Vastaajamäärä ei salli pitkälle meneviä yleistyksiä.

Vastaajat edustivat monipuolisesti eri yliopistoja ja tutkimuksen palveluorganisaatioita. Tämä on osoitus siitä, että FSD:tä koskeva tieto on levinnyt laajasti eri alueille ja erityyppisiin organisaatioihin. Kyselyyn osallistuneiden työ sijoittui enimmäkseen sosiaalitieteiden (20 %), hallintotieteiden (14 %) sekä viestintä- ja informaatiotieteiden (14 %) aloille. Yli kolmannes työskenteli tutkimustehtävissä, joka viides opetustehtävissä, joka kuudes hallinnollisissa tehtävissä ja loput erilaisissa tietopalvelu- tai muissa tehtävissä. Kuusi vastaajaa kymmenestä mainitsi työpaikakseen yliopiston.

Puolet vastaajista aktiivikäyttäjiä

Vastaajista yli 70 prosenttia oli vieraillut FSD:n verkkosivuilla aikaisemmin, joka neljäs jo yli 10 kertaa. Vastaajat olivat saaneet tietoa FSD:n toiminnasta ja palveluista useimmiten tietoarkiston kotisivuilta, kollegoilta, Tietoarkisto-lehdestä, yliopiston erilaisilta kursseilta tai tietoarkiston työntekijöiltä vierailun yhteydessä.

Kyselyyn osallistuneet olivat aiemmin käyttäneet FSD:n palveluja lähinnä tutustuakseen tietoarkiston toimintaan ja palveluihin (66 %), perehtyäkseen data-aineistoihin ja kyselylomakkeisiin (48 %) sekä tutustuakseen tieteenalakohtaisiin tietovarantoihin (40 %) ja Menetelmäopetuksen tietovarantoon (38 %). Puolet vastaajista oli tietoarkiston palvelujen aktiivikäyttäjiä. He olivat joko luovuttaneet aineistoja arkistoitaviksi, tilanneet niitä opetus- tai tutkimuskäyttöön tai vierailleet tietoarkiston kotisivuilla yli viisi kertaa.

Aktiivikäyttäjät tyytyväisiä palveluihin

Kolme vastaajaa kymmenestä katsoi olevansa erittäin tai melko hyvin perillä tietoarkiston toiminnasta. Joka neljäs tunsi toimintaa erittäin huonosti. Valtaosa aktiivikäyttäjistä tuntee hyvin FSD:n toimintaa (62 %) ja vastaavasti enemmistö muista käyttäjistä huonosti (83 %). Asiakastyytyväisyyttä kartoitettiin kysymällä, miten tietoarkisto on hoitanut eri asioita ja miten erilaisia palveluita on tarjolla. Enemmistö valitsi en osaa sanoa -vaihtoehdon. Näin vastasivat erityisesti tietoarkiston kotisivuilla ensi kertaa vierailleet ja toimintaa heikosti tuntevat. Seuraavaan kuvioon on koottu tähän kysymyspatteriin saadut aktiivikäyttäjien tulokset. Mukana ei ole en osaa sanoa -vastauksia.

Kuvio1. Aktiivikäyttäjien arvio tietoarkiston peruspalveluista (%)

Aktiivikäyttäjät katsovat yleisesti, että tietoarkisto on hoitanut asiat kiitettävästi tai hyvin. Erityisesti he kiittelivät arkistoitujen aineistojen toimitusaikaa, määrää, yleistietojen löytyvyyttä ja kuvailutietojen kattavuutta.

Kritiikkiä ja parannusehdotuksia

Itseä kiinnostavien aineistojen määrää, erilaisia hakumahdollisuuksia aineistoista sekä aineistojen toimitusmuotojen kirjoa kritisoitiin hieman. Avovastauksista paljastuu vielä muun muassa seuraavanlaisia huomioita:

» Oli hankalaa vastata koska olen vastavalmistunut ja aloittelen vasta akateemista uraani, eli ennakkotietoa oli todella vähän. Ehkä tietoarkiston olisi syytä olla enemmän esillä; uskoisin, että opiskelijat tietävät loppujen lopuksi varsin vähän sen toiminnasta. Minäkin tiesin vain sen olemassaolosta, mutta palveluita en ole käyttänyt vielä ollenkaan.»
» FSD:n saatavilla olevat aineistot ovat hyvin survey-painotteisia. Itseäni tutkimustyössä kiinnostavat eniten kuitenkin maa-aineistot. Olisikohan tällaisia mahdollista saada lisää? Tai ehkä siellä on sellaisia, mutta ei ole osunut silmiin sivuja selattaessa.»
» Opetan liiketalouden tutkimusmenetelmiä ammattikorkeakoulussa ja olen huomannut opetuskäyttöön tarjolla olevat SPSS-tiedostot erittäin käyttökelpoisiksi sekä sisältönsä että käytettävyytensä suhteen. Kiitos palvelusta.»
» Tietoarkistosta kannattaisi tiedottaa paremmin tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Itse eksyin sivuille sattumalta etsiessäni netistä tietoja regressioanalyysista. Olin erittäin tyytyväinen löytööni! En ole aiemmin kuullut mainittavankaan tästä arkistosta. Koska olen vasta löytänyt arkiston, jouduin valitettavasti vastaamaan useaan kohtaan en osaa sanoa

Vastanneiden kesken arvottiin kolme Akateemisen lahjakorttia. Arvonnan tulos toisaalla tässä lehdessä. Kysely on toistaiseksi verkossa.

Sivun alkuun | Tietosuoja