FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 10 (1/2003)

Pääkirjoitus

Vaalimaatti 2003 palvelee kansalaista

Tuomas J. Alaterä | Matti Heinonen    28.2.2003

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on toteuttanut vuoden 2003 eduskuntavaaleihin puolueohjelmien ja puolueiden vaaliohjelmien tietokannan. Ohjelmat on koottu yhdeksi verkkosivustoksi, jossa niihin voi tutustua ja tehdä sanahakuja. Tietokanta löytyy osoitteesta https://www.fsd.tuni.fi/vaalimaatti/vaalit2003/

Monissa kysymyksissä eduskuntaryhmät tekevät sitovuusasteeltaan vaihtelevia ryhmäpäätöksiä. Kansankielellä puhutaan ryhmäkurista. Muodostaessaan kantaansa ryhmät huomioivat puolueen ohjelmissa julkilausutut periaatteet ja tavoitteet. Valitessaan ehdokastaan äänestäjän on syytä muistaa, että vain joissakin kysymyksissä kansanedustajat voivat äänestää vapaasti omantuntonsa mukaan.

Vaalimaatin avulla äänestäjä voi perehtyä keskitetysti eri puolueiden ohjelmiin. Puolueet ovat sitoutuneet niissä esitettyihin tavoitteisiin ja aatteellisiin lähtökohtiin. Nämä periaatteet vaikuttavat keskeisesti eduskuntaryhmien toimintaan ja siten parlamentaariseen päätöksentekoon. Toisin kuin muut vaalikoneet, Vaalimaatti ei sisällä ehdokaskohtaista informaatiota.

Vaalimaatti on pilottiprojekti laajemmalle puoluepoliittisia tekstejä käsittelevälle tietovarantohankkeelle. Tämän hankkeen työnimenä on Aatemaatti. Aatemaattiin on tarkoitus koota puolueiden ja hallitusten ohjelmatekstejä koko suomalaisen puoluepolitiikan ajalta 1800-luvun lopultä tähän päivään. Materiaali laitetaan verkkoon kaiken kansan sivistykseksi. Mittavaa digitointityötä on jo tehty Jyväskylän yliopistossa. Työ jatkuu, mutta se vaatii resursseja ja pysyvän ylläpitoinfrastruktuurin kehittämistä.

Norjan tietoarkiston kattava Partiveven on toiminut jo vuosia tarjoten samankaltaista palvelua. Partiveven on vakiinnuttanut asemansa yhtenä keskeisenä kansallisena politiikan tietopalveluna ja tutkimuksellisena tietovarantona. Samaa toivomme Aatemaatilta tulevaisuudessa.

Sivun alkuun | Tietosuoja