FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 11 (2/2003)

Lyhyesti

O FSD:n toimintakertomus vuodelta 2002 ja strategiasuunnitelma vuosille 2004-2006 ilmestyneet

Vuosi 2002 oli edelleen tietoarkiston toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Toimintakertomus 2002 ja uusi strategiasuunnitelma ovat saatavilla pdf-tiedostoina. Toimintakertomukset ja strategiat.

O Aineistoja sosiaalisen pääoman tutkimukseen

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, joiden muuttujat tarjoavat sosiaalisen pääoman tutkijoille hyödyllistä tietoa. Tietoa näistä aineistoista sekä linkkejä sosiaalista pääomaa käsitteleville sivuille on nyt koottu yhdelle sivulle: ../../../fi/aineistot/taustatietoa/sospo.html.

O Nyt saatavilla ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit : Suomen aineisto

Tilastokeskus keräsi aineiston vuoden 2002 lopussa postikyselynä (n=1353). Teemoina ovat perheen ja työelämän yhteensovittaminen ja kotitöiden jakaminen. Suomen aineistoa voi nyt tilata tietoarkistosta. Kansainvälinen aineisto tulee arkistoon vuoden 2004 keväällä. Aineiston kuvailu.

O FSD arkistoi Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kyselyaineistoja

Tietoarkisto on saanut arkistoitavaksi Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kyselyaineistoja. Osa niistä muokataan tilastollisesti käsiteltäviksi, osa kvalitatiivisiksi tutkimusaineistoiksi. Aineistot sisältävät vastaajien näkemyksiä mm. äitiydestä, moraalista, huumeiden käytöstä, väkivallasta ja avioliitosta. Lisätiedot: arkistonhoitaja Arja Kuula, puh. +358 40 190 1438.

Sivun alkuun | Tietosuoja