FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 11 (2/2003)

Pääkirjoitus

Oppimateriaalia tutkimusaineistojen hallinnan ja käytön tueksi

Sami Borg     9.5.2003

Tietoarkiston strategia vuosille 2004-2006 painottaa tutkimusaineistojen hallintaan ja käyttöön liittyvän oppimateriaalin merkitystä. FSD:n tähänastinen toiminta on nostanut voimakkaasti esiin akateemisen yhteisön aineistojen hallintaan liittyvät tietotarpeet. Liian usein arvokkaiden aineistojen jatkokäyttö on mahdotonta, koska niitä ei ole kerätty ja säilytetty riittävän suunnitelmallisesti.

Tutkimusaineistojen hallinnalla voidaan viitata laajasti niiden koko elinkaareen. Hallinta koostuu aineistojen suunnittelusta, keruusta, ensikäytöstä, säilyttämisestä ja muokkaamisesta sekä arkistoinnista ja jatkokäytöstä. Kaikkiin vaiheisiin liittyy useita toiminnallisia ja juridisiakin kysymyksiä, joihin tiedeyhteisön tulisi kyetä vastaamaan nykyistä selvästi paremmin.

Jotta voidaan luoda aineistojen tehokkasta hyödyntämistä tukevia käytäntöjä, on aineistojen hallintaa opetettava jo tutkijakoulutuksessa. Senioritutkijoidenkin on kouluttauduttava. Myös koulutuksen ja oppimateriaalin tarjoajilta vaaditaan kykyä aiheen ymmärrettävään ja kiinnostavaan esittämiseen. Asia on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen; kyse on hyvistä tieteellisistä käytännöistä ja useimmiten myös veroeurojen vastuullisesta käytöstä.

FSD tuottaa lähivuosina aiheesta omaa oppi- ja koulutusmateriaalia. Lisäksi pyrimme toimimaan asian hyväksi yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Stakes, Suomen Akatemia ja opetusministeriön tutkimuseettinen neuvottelukunta.

Hallinnan ohjeistuksella tulee myös pyrkiä vaikuttamaan alan keskeisten tiedontuottajien ja tutkimusrahoittajien käytäntöihin, jotta nekin tukisivat aineistojen jatkokäyttöä. Tutkimusaineistojen keruuvaiheessa haastateltavia tulee muun muassa informoida kerättävien aineistojen käyttötarkoituksesta siten, että muutkin kuin alkuperäiset kokoajat voivat käyttää niitä jatkotutkimuksissa. Myös aineistoihin liittyviin omistus-, hallinta- ja tekijänoikeuksiin tulee kiinnittää tarkempaa huomiota.

Sivun alkuun | Tietosuoja