FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 13 (1/2004)

Pääkirjoitus

Uusia aineistoja kansalaisvaikuttamisen tutkimukseen

Sami Borg     25.2.2004

Pääministeri Matti Vanhasen johtama hallitus peri Anneli Jäätteenmäen hallitukselta hallitusohjelman, johon sisältyy neljä erityistä politiikkaohjelmaa. Yksi niistä on kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, jota koordinoi oikeusministeriö. Ohjelman avulla vahvistetaan vaalikauden aikana edustuksellista demokratiaa ja aktivoidaan kansalaisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tukee tällaisia tavoitteita monin tavoin. Se lisää tietämystä olemassa olevien ilmiöiden sisällöistä, yleisyydestä ja kohdentumisesta. Näin tutkimus vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa. Toisaalta tutkimuksen tehtävänä voi ja pitää olla myös vallitsevien asiantilojen kriittinen arviointi ja vaihtoehtoisten toimintamallien pohdinta.

Joka tapauksessa suomalaisten yhteiskunnallista osallistumista ja asennoitumista on lähitulevaisuudessa mahdollista tutkia erittäin monipuolisin tutkimusaineistoin. European Social Survey on jo tuottanut avoimesti käytössä olevan, erittäin korkeatasoisen kansainvälisen vertailuaineiston. Aineisto mahdollistaa muun muassa vaali-, puolue- ja järjestöosallistumisen vertailut eri näkökulmista.

ESS-aineistot on kerätty vuosina 2002-2003 yhtenevin sisällöin ja menetelmin yli 20 Euroopan maassa, ja yksittäisten maiden aineistot on jo myös yhdistetty kansainväliseksi kokoomatiedostoksi. ESS:n "ensimmäisen aallon" Suomen aineisto on saatavilla myös suomeksi dokumentoituna tietoarkistosta.

Lisäksi ISSP:n (International Social Survey Programme) kansainvälisen aineistonkeruun vuoden 2004 pääteema on kansalaisuus. Tämä aineiston kyselylomake on jo lyöty lukkoon, ja aineisto kerätään Suomessa syksyllä 2004. Tutkijoiden käyttöön Suomen aineisto tulee keväällä 2005 ja koko kansainvälinen kokooma-aineisto jonkin verran myöhemmin.

Eikä tule unohtaa kansallista tutkimusaineistoa vuoden 2003 eduskuntavaaleista, joka sisältää kansainvälisen Comparative Study of Electoral Systems -hankkeen suunnittelemat vertailukysymykset. Parin vuoden sisällä myös tämä aineisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet suomalaisten poliittisen osallistumisen tutkimukseen verrattuna muihin maihin.

Suomessa olisikin nyt aika panostaa kansainvälisesti vertailevaan yhteiskuntatutkimukseen. Analysoimalla maamme yhteiskunnallista osallistumista suhteessa muihin maihin voimme oppia paljon maamme tilanteen erityispiirteistä sekä lisätä päätöksenteon tietopohjaa.

Tarjolla on hyviä tutkimusaineistoja, mutta keitä ovat tutkijat ja heidän rahoittajansa?

Sivun alkuun | Tietosuoja