FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2 kesäkuu 2000

Uusimmat aineistot

Tietoarkistoon saadaan jatkuvasti uusia aineistoja sekä suomalaisilta tutkijoilta että kansainvälisiltä yhteistyöarkistoiltamme.

Eurobarometri 50.0, loka-marraskuu 1998

Eurobarometrissa 50.0 tutkittiin Euroopan parlamentin toimintaan ja tärkeyteen sekä euroon liittyvien asenteiden lisäksi vastaajien mielipiteitä radioaktiivisesta jätteestä, sen tuottajista ja vaarallisuudesta. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

Eurobarometri 51.0, maalis-huhtikuu 1999

Eurobarometrissa 51.0 tutkittiin Euroopan unioniin liittyvien asenteiden lisäksi erilaisten viestintävälineiden seuraamiseen, perheväkivaltaan ja ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

World Values Surveys, European Values Surveys 1981-1984, 1990-1993 ja 1995-1997

Aineisto koostuu seuraavista tutkimuksista: World Values Survey 1981-1983 ja World Values Survey 1981-1984, 1990-1993 sekä 1995-1997. Aineisto perustuu 1995-1997 tutkimuksen kysymyksiin, ja aineistoon on lisätty uusia teknologiaan, sosiaalisiin suhteisiin ja vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin liittyviä muuttujia. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

ALLBUS 1980-1996

ALLBUS on joka toinen vuosi tehtävä tutkimus asenteista, käyttäytymisestä ja yhteiskunnallisesta rakenteesta Saksan Liittotasavallassa. Jokaisessa tutkimuksessa on yksi tai kaksi pääaihetta, useita yksittäisiä kysymyksiä, pienempiä kysymysryhmiä eri aiheista sekä laaja taustamuuttujaosuus. Tietoarkistosta on saatavissa myös vuoden 1998 ALLBUS-aineisto.

Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Tässä uutisvirtatutkimuksessa oli mukana uutisjuttuja 46 maasta. Laajoja aineistoja on Saksasta, Iso-Britanniasta, Libanonista, Suomesta ja Japanista. Tutkittujen välineiden (sanomalehdet, radio-/TV-uutiset) määrä vaihtelee eri maissa, ja useimpien maiden aineiston pääosa muodostuu tärkeimpien sanomalehtien uutisista. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

Puolueiden ajankohtaistutkimus tammikuu 1999

Puolueiden ajankohtaistutkimusten sarja on täydentynyt useilla aineistoilla, joista uusin on tammikuulta 1999. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin ja äänestämisaikomuksia maaliskuun 1999 eduskuntavaaleissa. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

Nuoret ja eduskuntavaalit 1999

Aineisto sisältää tietoja nuorten työttömyyskokemuksista ja syrjäytymisestä sekä äänestyskäyttäytymistä ja poliittisia asenteita koskevia muuttujia. Aineistosta voidaan muodostaa paneeliaineisto "Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999" -aineiston kanssa. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten suhtautumista Euroopan unioniin sekä selvitettiin osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin kesäkuussa 1999. Tutkimusaineisto mahdollistaa vertailun "Nuoret ja eduskuntavaalit 1999" -aineiston kanssa. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

Kannatusmittaustutkimus 1994, osat 1 ja 2

Tutkimuksilla kartoitettiin äänestäjien mielipiteitä kannatusmittauksista ja niiden vaikutuksista vuoden 1994 presidentinvaaliin. Molemmat aineistot on luokiteltu nk. vapaaksi dataksi, joten aineistotietokantasovellus NESSTARin avulla niistä voi tehdä yksinkertaisia tilastollisia analyyseja suoraan verkossa. Osan 1 yksityiskohtainen kuvaus. Osan 2 yksityiskohtainen kuvaus.

FSD voi toimittaa aineiston tutkijalle esimerkiksi CD-rom -levykkeellä tai ftp-siirrolla.


CD-romppu

Sivun alkuun | Tietosuoja