FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2 kesäkuu 2000

Yhteistyötä tieteellisten kirjastojen kanssa

Kirjastoyhdyshenkilöt kokoontuivat FSD:ssä

Maria Forsman 6.6.2000

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on luonut tieteellisiin kirjastoihin yhdyshenkilöverkoston. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä kirjastonhoitajia ja informaatikkoja 21 tieteellisestä kirjastosta. Tarkoituksena on tavoittaa kirjastojen kautta yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaineistoja käyttäviä tutkijoita ja opiskelijoita.

Tietoarkisto kutsui huhtikuun alussa kirjastoyhdyshenkilöt keskustelemaan tietoarkiston ja kirjastojen yhteistyömuodoista. Aluksi tietoarkiston edustajat kertoivat arkiston toiminnasta ja tehtävistä. Lisäksi tutustuttiin aineistotietokanta NESSTARiin ja DDI-aineistonkuvailuformaattiin. Lopuksi keskusteltiin konkreettisesti erilaisista yhteistyömuodoista.

Yksi teemoista oli se, miten tietoarkiston toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista voitaisiin kertoa opiskelijoille ja tutkijoille kirjastojen käyttäjäkoulutuksessa.

Toisena teemana nousi kirjaston merkitys tietoarkiston toiminnasta tiedottajana yleisemminkin. Yhdyshenkilöt saivat mukaansa tietoarkistosta kertovaa aineistoa, jota he voivat jakaa kirjastoissa.

Kirjastoyhdyshenkilötapaaminen oli tärkeä kontaktien luomisen ja tiedonvälityksen kannalta. Tapaamisia järjestetään vastakin - aluksi ehkä kerran vuodessa, myöhemmin tietoarkiston toiminnan vakiinnuttua harvemmin. Tietoarkiston toimintaa koskevan tiedon välittäminen tutkijoille ja opiskelijoille paikallisesti - omassa tieteellisessä kirjastossa - on varmasti monasti luontevaa.

Kirjastoyhdyshenkilöitä on ollut kevään aikana mukana myös useilla laitos- ja tiedekuntavierailuilla, joita tietoarkiston työntekijät ovat tehneet eri puolille Suomea.

Verkoston luomisen taustalla on ajatus siitä, että kirjastot ovat paikkoja, joihin tutkijat ja opiskelijat tulevat helposti. Usein myös kirjastoissa tunnetaan oman tiedekunnan tai yliopiston tutkimussuuntauksia. Kirjastonhoitaja tai informaatikko voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen kertomalla tietoarkistossa jo olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Tiedustelimme alkuvuodesta noin 40 tieteelliseltä kirjastolta kiinnostusta liittyä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kirjastoyhdyshenkilöverkostoon. Tähän mennessä verkostoon on ilmoittautunut seuraavat kirjastot:

Eduskunnan kirjasto, Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto, Joensuun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopiston kirjasto, Lapin yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Tampereen yliopiston kirjasto, Teatteri- ja tanssialan keskuskirjasto, Terveystieteiden keskuskirjasto, Tilastokirjasto, Turun kauppakorkeakoulun kirjasto, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekuntakirjasto, Vaasan yliopiston kirjasto ja Österbottens högskolas bibliotek

Tietoarkiston kirjastoyhdyshenkilöt tapasivat Tampereella

FSD:n kirjastoyhteyshenkilöiden tapaaminen

Sivun alkuun | Tietosuoja