FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2 kesäkuu 2000

Pääkirjoitus

Menetelmäopetukselle valtakunnallinen Internet-tietovaranto

Sami Borg 6.6.2000

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjesti viime syksynä valtakunnallisen seminaarin yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla toimiville yliopisto-opettajille. Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetukseen painottunut päivä toi esiin yhteistyötarpeen laitosten ja tietoarkiston välillä.

Seminaarin avulla hahmottunut tietovarantohanke on nyt käynnistymässä. Sen tavoitteena on luoda laaja-alaisesti yliopistollista sosiaalitutkimusta ja -opetusta tukeva verkkotietovaranto. Keskeisenä tavoitteena on tietovarannon yleiskäyttöisyys sekä eri oppiaineiden että eritasoisen yliopisto-opetuksen näkökulmasta. Tyypillisiä tietovarantoon tuotettavia sisältöjä ovat tutkimusaineistojen keräämiseen ja analyysimenetelmiin liittyvät oppaat sekä menetelmäkursseilla hyödynnettävät opetusaineistot. FSD:n kannalta hankkeen tavoitteena on tietoarkistoon arkistoitujen aineistojen hyödyntäminen menetelmäopetuksessa.

Lyhytkin surffaaminen Internetissä osoittaa, että monissa muissakin maissa on vireillä useita vastaavia hankkeita. Ne antavat hyvän pohjan tietovarannon sisällön ja rakenteen suunnitteluun. Suomalaisten yliopistojen perusopetukseen kaivataan kuitenkin kotimaisia opetuspaketteja ja -aineistoja -- varsinkin kun menetelmäopetuksen sisällöt eivät tunnetusti ole aina kovin helposti omaksuttavissa.

Internet-tietovarannoissa hyödynnettävä rakenteinen julkaiseminen sallii yleisesti painettuja julkaisuja tiiviimmän esitystavan. Merkittävä lisäarvo menetelmäopetukselle on myös mahdollisuus yhdistää aineistojenkäsittelyyn liittyviä harjoituksia helposti saatavilla olevaksi osaksi oppimateriaalia.

Hankkeelle tullaan kokoamaan lähiaikoina suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on täsmentää yhdessä projektiin kiinnitettävän suunnittelijan kanssa tietovarannon sisältö, tekniset ratkaisut sekä hyödyntämistavat. Tavoitteena ei voi olla lähtökohtaisesti auktorisoidun oppimateriaalin tuottaminen. Varmaa kuitenkin on, että tietovarannon aktiivinen hyödyntäminen tulee edellyttämään tuotettavilta sisällöiltä korkeaa laatua ja erityisesti helppokäyttöisyyttä.

Sivun alkuun | Tietosuoja