FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO 

Etusivulle

Numero 3 marraskuu 2000

Uusimmat aineistot

Tietoarkistoon saadaan jatkuvasti uusia aineistoja sekä suomalaisilta tutkijoilta että kansainvälisiltä yhteistyöarkistoiltamme.

FSD0088 Eurobarometri 51.1 : ympäristö ja kuluttajajärjestöt, huhti-toukokuu 1999

Eurobarometrissa 51.1 on EU-aiheisten kysymysten lisäksi tutkittu ympäristöasioita ja kuluttajajärjestöjä. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros

Aineistoissa on kartoitettu äänestämistä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä viime presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros

Aineistoissa on kartoitettu äänestämistä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä viime presidentinvaalien toisella kierroksella. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1042 Eduskuntavaalit 1999

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat ehdokkaan valintaan eduskuntavaaleissa ja miten tärkeitä eri asiat olivat äänestyspäätöksen tekemisessä. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999

Aineistossa on vaalimainontaan sekä vastaajien äänestyskäyttäytymiseen ja siihen vaikuttaviin syihin liittyviä muuttujia. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1994

Aineistossa kartoitetaan monipuolisilla kysymyksillä vastaajan nykyistä ammattia, työn luonnetta, päätöksentekoa työpaikalla, työn sisältöä, vastaajan työuraa, koulutusta, perhe-elämää, lapsuutta ja vapaa-aikaa, taloudellista tilannetta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1046 Baltian muutos 1993

Virossa, Latviassa ja Liettuassa kerätyn aineiston muuttujat kuvaavat monipuolisesti vastaajan työhön liittyviä asioita. Osa kysymyksistä on samoja kuin aineistossa FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1047 YLE:n TV-uutisten europarlamenttivaalikysely 1999

Aineisto sisältää tietoja vastaajien äänestyskäyttäytymisestä europarlamenttivaaleissa 1999. Lisäksi kysyttiin, ovatko Suomen tai Euroopan politiikkaan liittyvät asiat vastaajille tärkeitä. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000

Tutkimuksessa selvitettiin 18-30-vuotiaiden nuorten kiinnostusta politiikkaa ja presidentinvaaleja kohtaan. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1049 Sanomalehden yhteiskunta 1994

Tutkimusaineistona on Helsingin Sanomien 20.10.1987 julkaistu numero, josta on tutkittu mm. keitä, mitä ja minkälaisia ovat lehdessä esiintyvät toimijat (lehti itse ja muut toimijat) ja mitä toimijat tekevät. Toimijoita ja tekemistä luonnehdittiin eri tavoin luokittelemalla ne lukuisten muuttujien suhteen. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD toimittaa aineiston tutkijalle esimerkiksi CD-rom -levykkeellä tai ftp-siirrolla.


CD-romppu

Sivun alkuun | Tietosuoja