FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1/2001

ISSP 2000: Uusi suomalaisten ympäristöasenteita kartoittava aineisto

Mari Kleemola 9.3.2001


Ensimmäinen suomalainen ISSP-aineisto

Suomi liittyi vuoden 2000 keväällä maailmanlaajuisen ISSP-ohjelman jäseneksi. ISSP (International Social Survey Programme) perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen yli 30 osallistujamaassa. Aineistot mahdollistavat laajat vertailut maiden välillä.

Suomen ensimmäinen ISSP-aineisto kerättiin kansallisen jäsenyyden myötä viime vuonna, jolloin ISSP:n teemana oli ympäristö. Kyselylomakkeen kääntämisestä vastasivat hankkeen vastuuhenkilöt Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta, Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta ja Tilastokeskuksesta. Aineistonkeruun rahoittivat pääosin Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja ympäristöministeriö.

Laadukas aineisto suomalaisten ympäristötietotasosta ja luontosuhteesta kiinnostuneille

Ympäristöaineiston keräsi Tilastokeskuksen Haastattelu- ja tutkimuspalvelut -yksikkö, joka tekee vuodessa noin 250 000 puhelinhaastattelua, 30 000 käyntihaastattelua ja noin 30 000 - 40 0000 postikyselyä. Yksikön johtajan VTL Eero Tanskasen mukaan kerättävien aineistojen laadun varmistavat tarkkaan harkitut ja tutkitut menetelmät.

- Poimimme henkilöotokset yleensä suoraan koko väestöä kattavasta väestötietojärjestelmästä, mikä mahdollistaa mm. kadon määrän ja rakenteen tarkan analyysin. Yksikössämme toimii myös survey-laboratorio, jossa voidaan testata haastattelu- ja kyselytutkimusprosessin eri vaiheita.

Eero Tanskanen

Suomen osallistuminen ISSP-ohjelmaan tuo tutkijoille paljon uutta analysoitavaa. Nyt kerätty uusi ympäristöaiheinen aineisto mahdollistaa useita erilaisia ajankohtaisia tutkimusasetelmia.

- Tämä aineisto soveltuisi erittäin hyvin esimerkiksi suomalaisten ympäristötietotason arviointiin ja luontosuhteen tarkasteluun. Tutkimusaiheita voisivat olla myös suomalaisten oma uhraushalukkuus ja suhtautuminen normiohjaukseen, Tanskanen ehdottaa.

Postikysely tehtiin syksyllä

Marko Ylitalo

Vuoden 2000 ISSP-kyselyn otos on väestöotos, joka edustaa 15-74 -vuotiaita suomalaisia. Aineisto kerättiin 2500 suomalaiselle lähetetyllä postikyselyllä. Tutkija, VTM Marko Ylitalo on vastannut aineiston keräämisen käytännön toteuttamisesta.

- Lähetimme ensimmäiset kyselylomakkeet postiin 7.-8. marraskuuta 2000. Karhukierroksia tehtiin kaksi ja vastausprosentiksi saatiin 60, joka on kansainvälisesti hyvä prosentti postikyselylle.

Ylitalo on tarkastanut aineiston ja lisännyt siihen painot.

- Aineisto painotetaan iän, sukupuolen, maakunnan ja kuntatyypin mukaan. Aineiston ja siihen liittyvän metatiedon pitäisi olla valmis toukokuussa. Teemme ympäristöministeriölle aineistosta jakaumaraportin, minkä jälkeen toimitamme aineiston tietoarkistoon, Ylitalo kertoo.

Aineiston arkistoinnin valmistuttua tutkijat voivat saada maksutta sekä Suomen aineiston että myöhemmin myös kansainväliset vertailuaineistot käyttöönsä tietoarkiston normaalin lupa- ja sopimuskäytännön mukaisesti.

Lisätietoja:

Sivun alkuun | Tietosuoja