FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1/2001

Uusimmat aineistot

FSD0089 Eurobarometri 52.0 : europarlamenttivaalit, Euroopan yhtenäisvaluutta ja pankkipalvelut, loka-marraskuu 1999

Tässä Eurobarometrissa tutkittiin europarlamenttivaaleja, Euroopan yhtenäisvaluuttaa (euroa) ja vastaajan kokemuksia pankkipalveluista. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mm. mitä TV:n uutisohjelmia he katsovat, mitä sanomalehtiä he lukevat ja miten kiinnostuneita he ovat politiikasta, yhteiskunnallisista asioista, Euroopan unionista, talous-, urheilu- ja ympäristöasioista sekä ulkopolitiikasta ja kulttuurista. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD0090 Eurobarometri 52.1 : moderni biotekniikka, elämänlaatu ja kuluttajan oikeudet, marras-joulukuu 1999

Tässä Eurobarometrissa vastaajalta kysyttiin mm. uskooko hän uusien kehittyvien teknologioiden parantavan omaa elämäänsä seuraavien 20 vuoden aikana ja millä tavalla hän suhtautuu ihmisten kloonaukseen ja geneettisesti muunneltuihin elintarvikkeisiin. Vastaajien elintapoja kartoitettiin usealla kysymyksellä ja heitä pyydettiin mm. arvioimaan elintasoaan. Lisäksi kysyttiin luottaako vastaaja oikeusistuinten kykyyn ratkaista kuluttajariitoja, miten oikeusistuinten työskentelyä voitaisiin vastaajan mielestä parantaa ja mikä elin parhaiten pystyisi puolustamaan kuluttajien oikeuksia. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992
FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992

Tutkimuksissa selvitettiin suomalaisten äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa ja suhtautumista eri puolueisiin sekä mielipiteitä hallituksen ja oppositiopuolueiden toiminnasta. Lisäksi tiedusteltiin, mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla ja muilla näkyvillä hahmoilla on puolueiden kannatukselle. Aineistojen yksityiskohtaiset kuvaukset: 1029 |  1033.

FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991

Aineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, joukkotiedotus, tiede ja kulttuuri. Tutkimus kohdistuu sektoreiden johtaviin institutionaalisiin asemiin, rooleihin, eikä niissä toimiviin henkilöihin sinänsä.Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1091 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997, ja siinä on käytetty osittain samoja kysymyksiä kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittavassa tutkimuksessa (FSD1085). Lisäksi tutkimuksen aihepiireinä olivat mm. kansainvälistyminen ja ne ratkaisut, joilla Suomi kytkeytyy kansainväliseen yhteisöön. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien seuranta 1996

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 1996 kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa. Aineiston yksityiskohtainen kuvaus.

EVAn asennetutkimussarjat

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on saatu kaksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) merkittävää tutkimussarjaa: EU-asennetutkimukset ja kansalliset asennetutkimukset. Vuonna 1992 aloitetussa EU-asennetutkimussarjassa seurataan suomalaisten integraatioajattelun muutoksia. Suomalaisten yhteiskunnallisia asenteita ja arvoja sekä käsityksiä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta tarkastellaan EVAn kansallisissa asennetutkimuksissa, joita on tehty vuodesta 1984 alkaen kahden vuoden välein. Kaikki sarjoihin kuuluvat aineistot tullaan arkistoimaan tietoarkistoon. Sarjakuvaukset.

Tähän mennessä arkistoitujen aineistojen yksityiskohtaiset kuvaukset:

  • FSD1051 EVAn EU-asennetutkimus 1999
  • FSD1052 EVAn EU-asennetutkimus 1998
  • FSD1053 EVAn EU-asennetutkimus 1997
  • FSD1054 EVAn EU-asennetutkimus 1996
  • FSD1055 EVAn EU-asennetutkimus 1995
  • FSD1082 EVAn kansallinen asennetutkimus 1990
  • FSD1083 EVAn kansallinen asennetutkimus 1992
  • FSD1084 EVAn kansallinen asennetutkimus 1994
  • FSD1085 EVAn kansallinen asennetutkimus 1996
  • FSD1086 EVAn kansallinen asennetutkimus 1998

Sivun alkuun | Tietosuoja