FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1/2001

Valtakunnallinen portaali sosiologeille

Jukka Partanen 16.3.2001


Sosiologian tietovarantohanke

Sosiologian tietovarantohanke käynnistyi syksyllä 2000 opetusministeriön tukemana. Hankkeen tarkoituksena oli koota sosiaalitieteiden ja erityisesti sosiologian valtakunnallinen portaali tai verkkosivusto, joka keräisi yhteen tutkijat, opiskelijat, digitaaliset julkaisut, aineistot ja julkaisemattomat tutkimusmateriaalit.

Hankkeen edetessä suunnitelma on tarkentunut siten, että välttääksemme päällekkäistä työtä sosiologian laitosten, virtuaalikirjastojen ja vastaavien kanssa, sosiologian tietovarannossa on keskitytty tiedon 'siivilöimiseen' tutkijoiden ja opiskelijoiden tarpeita ajatellen. Käytännössä tämä tarkoittaa suomalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kannalta relevanttien ja ajankohtaisten artikkelien, julkaisujen ja projektien etsimistä, tietovarannon sivuille kokoamista ja sidosryhmille tiedottamista. Tietovarannossa on myös pyritty kuvailemaan lyhyesti sivujen sisältöä.

Hankkeen sivut ovat testausvaiheessa. Työn alla on vielä sivujen yhdenmukaistaminen muiden tietovarantojen kanssa ja varannon laajuuden määrittäminen. Tietovaranto valmistunee kesän alkuun mennessä.

Jukka kalassa

Seulottua tietoa tutkijoille ja opiskelijoille

Digitaalisen aineiston lisääntyessä sen seulominen ja turhan informaation karsiminen on yhä tärkeämpää. Toisaalta esim. monien painosta loppuneiden klassikoiden saatavuus on merkittävästi parantunut verkkojulkaisujen myötä.

Alkuperäis- tai primäärilähteiden helposta saatavuudesta on etua sekä tutkijoille että opiskelijoille. Sosiologian tietovarannossa tällaista palvelua tarjoilee alkuperäislähteiden sivukokonaisuus.

Opiskelijoiden työtä helpottamaan on räätälöity verkkosivu, josta löytyvät tietosanakirjat, tutkielmaoppaat, apurahat, yhteydet ulkomaille jne. Sosiaalipsykologialle on myös koottu oma virtuaaliosoite.

Kokeiltavana on myös idea ajankohtaissivustosta, jonka ongelmana saattaa tulevaisuudessa olla se, että sellainen vaatisi tiheämpää päivitystä kuin varannon muut osa-alueet. Tämän tehtävän jakamista muiden instanssien - kuten mahdollisesti perustettavana olevan yhteiskuntatieteellisen verkkolehden - kanssa kannattaa miettiä perusteellisesti.

Tampereen yliopiston tietoverkkojen maisteriohjelma valmistelee projektityönä tietovarannoille omaa asiantuntijarekisteriä. Rekisteri valmistuu kevään 2001 aikana. Sosiologian tietovarantohanke toimii yhteistyössä Tampereen yliopiston virtuaalikirjaston kanssa.

 

Sivun alkuun | Tietosuoja