FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2/2001

IASSIST-konferenssi Amsterdamissa 14.-19.5.2001

Kansainvälistä yhteistyötä tietoarkistomaailmassa

Mari Kleemola, Sami Borg, Arja Kuula 5.6.2001


Woodshoes. Photo: Marion WittenbergYhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen arkistoinnin asiantuntijat kohtasivat toukokuussa Amsterdamissa, jossa pidettiin alan työntekijöiden kansainvälisen yhteistyöjärjestön IASSISTin tämän vuoden konferenssi. Konferenssin teemana oli Collaborative Working in the Social Science Cyber Space, ja konferenssin lukuisissa työryhmissä pohdittiin laajasti yhteiskuntatieteellisten aineistojen arkistointiin ja uudiskäyttöön liittyviä ajankohtaisia aiheita ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Konferenssin tarkka ohjelma ja esitysten tiivistelmät ovat luettavissa konferenssin verkkosivulla.

Uusi kuvailustandardi ja uudet välineet

Workshop. Photo: Nero MatthiasTietoarkistomaailmassa eletään juuri nyt rajua muutoksen aikaa. Suuri osa konferenssin työryhmistä keskittyi alalla uuteen, mutta jo vankan jalansijan saaneeseen DDI-kuvailusuositukseen. Useat arkistot ovat muuttaneet vanhoja aineistokuvailujaan DDI:n mukaisiksi tai tuottavat tietokannoistaan DDI:n mukaisia kuvailuja. Suositus on kuitenkin vasta vuoden ikäinen, joten näiden kuvailujen tekeminen käytännössä, DDI:n tarjoamat uudet mahdollisuudet ja DDI:tä hyödyntävät uudet sovellukset puhuttivat pitkään.

Erityistä huomiota sai osakseen jo pitkään kehitteillä ollut aineistotietokantasovellus NESSTAR, jonka avulla on mahdollista hakea aineistoja useista arkistoista yhtä aikaa. FSD:n edustajat osallistuivat tähän keskusteluun esittelemällä FSD:n kokemuksia NESSTARista.

Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi

FSD:n arkistonhoitaja Arja Kuula oli mukana järjestämässä laadullisten aineistojen saatavuutta ja dokumentointia käsittelevää työryhmää. Työryhmässä pohdittiin mm. DDI-kuvailustandardin soveltamista kvalitatiivisten aineistojen kuvailuun ja kvalitatiivisten aineistojen arkistointia. Suomalaisväriä työryhmään toi myös Turun yliopiston Folkloristiikan ja uskontotieteen äänitearkistosta eli TKU-arkistosta vastaava Tiina Mahlamäki. Hän esitteli vuonna 1999 käynnistynyttä hanketta, jossa on soveltuvin osin digitalisoitu Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistoaineistoja ja tallennettu ne samalla verkkokäyttöiseen tietokantaan.

Vaikka laadulliset aineistot eivät edelleenkään ole IASSISTin toiminnan pääaluetta, kasvaa mielenkiinto erilaisia aineistotyyppejä kohtaan koko ajan. Kvalitatiivisten aineistojen työryhmä saikin yllättävän suuren ja aktiivisen yleisön osakseen.

Eurooppalainen yhteistyö

Konferenssin aikana työstettiin ja esiteltiin useita eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Eräs näistä on EU:n rahoittama LIMBER-projekti, jonka tavoitteena on rakentaa monikielinen tesaurus ELSST. FSD on ollut kiinteässä yhteistyössä projektin kanssa oman asiasanastohankkeensa puitteissa.

Konferenssin yhteydessä kokoontui myös tietoarkistojen eurooppalaisen yhteistyöelimen CESSDAn asettama DDI-työryhmä, joka pohtii eurooppalaisiin tietoarkistoihin arkistoitujen aineistojen kuvailujen yhdenmukaistamista DDI-standardin mukaisiksi. Kuvailujen yhdenmukaistaminen hyödyttäisi aineistoja tarvitsevaa tutkijaa mahdollistamalla hakujen tekemisen eri arkistojen aineistoihin yhtä aikaa ja yhdellä käyttöliittymällä. Arkistot taas voisivat jakaa työtaakkaansa erityisesti kansainvälisten aineistosarjen kuten eurobarometrien säilyttämisen ja kuvailujen kohdalla.

Uusia tietoarkistoja ja tietovarantoja

Train. Photo: Nero MatthiasIASSISTin nk. Outreach-ohjelma mahdollistaa sellaisten organisaatioiden, joiden olisi kustannussyistä muuten mahdotonta osallistua, läsnäolon konferenssissa. Amsterdamissa oli edustettuna tämän Outreach-ohjelman puitteissa useita Itä-Euroopan maiden
tietopalveluorganisaatioita.

Joissakin maissa Internet-aikakausi on hiljattain synnyttänyt tai juuri synnyttämässä uusia yhteiskuntatieteellisiä data-arkistoja (esim. Tšekki, Romania ja Latvia). Monissa muissa maissa alan tietopalvelut ovat vahvistumassa yliopistokirjastojen tai muiden olemassa olevien tutkimuksen tukipalvelujen piirissä. Näyttää ilmeiseltä, että yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen eurooppalainen konsortio CESSDA tulee lähivuosinakin saamaan uusia jäseniä. Tämä kehitys palvelee osaltaan EU:n ja laajemmin koko Euroopan yhteiskuntien kehittämistä.

Mielenkiintoista oli kuulla myös tietoja Venäjän tilanteesta. Moskovan yliopiston yhteyteen on jo parin vuoden ajan rakennettu kansallista yhteiskuntatieteitä palvelevaa portaalia. Se tarjoaa tutkijoille hyvin laaja-alaisesti erilaisia elektronisia tietolähteitä ja jonkin verran myös data-aineistoja. Amsterdamissa paikalla ollut Tatjana Yudina lupasi alustavasti tulla esittelemään tietovarantoa myös Suomeen, mikäli sitä varten löytyy sopiva ajankohta ja tilaisuus.

Lisätietoja:

Sivun alkuun | Tietosuoja