FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2/2001

Harri Melin:

ISSP on mahtava resurssi vertailevalle yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle

Jaakko Koivumäki 14.6.2001


ISSP:n (International Social Survey Programme) vuotuinen konferenssi järjestettiin 1.-6.6.2001 Uumajassa, Ruotsissa. Suomi oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana. Suomea konferenssissa edustivat professori Raimo Blom ja professori Harri Melin Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta sekä FSD:n johtokunnan puheenjohtaja, professori Risto Sänkiaho.

Uumajassa keskusteltiin tulevien vuosien tutkimusaiheista

Konferenssin pääteemoja olivat ensi vuoden moduulin lomakkeen toteutus sekä tulevien vuosien moduulien sisällöstä päättäminen. Jo aiemmin oli päätetty, että vuoden 2003 moduuli käsittelee kansallista identiteettiä.

Harri Melin. Kuva: Mari Kleemola- Vuoden 2004 moduulista sitä vastoin järjestettiin äänestys, jonka tuloksena päädyttiin siihen, että teemana tulee olemaan "kansalaisuus", kertoo konferenssiin osallistunut Harri Melin.
- Tämän vuoden moduulia, joka on "sosiaaliset verkostot", ei juurikaan käsitelty. Konferenssissa pyydettiin maiden edustajia ainoastaan laatimaan arviot siitä, koska aineistot tullaan keräämään ja koska ne toimitetaan edelleen Saksan tietoarkistoon (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung) arkistoitavaksi.

ISSP:ssä on mukana monia maita, ja yhteisymmärrykseen pääsy ei ole aina yksinkertaista.
- ISSP:n päätöksentekoproseduuria voidaan pitää demokraattisena käytäntönä, toteaa Melin. - Aluksi pyritään keskustelemalla saavuttamaan konsensus, ja mikäli yksimielisyyttä ei näin saavuteta, suoritetaan äänestys, jossa jokaisella maalla on yksi ääni käytössään. Suomella ei vielä tänä vuonna ollut äänioikeutta, koska Suomi oli mukana vasta ensimmäistä kertaa, eikä näin ollut toimittanut toistaiseksi yhtään aineistoa ISSP:iin. Ensi vuonna tilanne on luonnollisesti toinen.

Ensi vuoden lomakkeen yksityiskohtainen suunnittelu sai Melinin mukaan ehkä hieman liikaakin huomiota. Erityisesti sanavalintojen pohtimiseen kului huomattavasti aikaa. ISSP:n käytäntöjen mukaisesti esitys lomakkeesta laaditaan ns. drafting-ryhmässä, johon tavallisesti kuuluu kuusi demokraattisesti valittua maata.

Entisiä sosialistisia maita ja kehitysmaita mukana

- ISSP on aineistokantana mahtava resurssi, Melin innostuu. - Ennen kaikkea se mahdollistaa vertailevan tutkimuksen tekemisen.

Harri Melin. Kuva: Mari KleemolaHarri Melin on tehnyt Raimo Blomin kanssa entisiä sosialistisia maita koskevia tutkimuksia ja pitää ISSP:tä muun muassa siksi mielenkiintoisena.
- Ohjelmassa on mukana peräti kahdeksan post-sosialistista valtiota, joista erityisesti Venäjä kiinnostaa meitä, sillä Venäjällä on kerätty aineistoja jo vuodesta 1989 lähtien, Melin kertoo.
- Tutkimustemme kannalta arvokasta oli mm. se, että saimme konferenssissa luotua kontaktin Venäjän edustajaan.

Toinen tutkimuksen kannalta erittäin mielenkiintoinen seikka on Harri Melinin mukaan eräiden kehitysmaiden mukanaolo ISSP:ssa. Näistä maista hän mainitsee Filippiinit, Bangladeshin, Venezuelan sekä Meksikon. Hän epäilee kuitenkin otosten luotettavuutta, koska ko. maiden väestön luku- ja kirjoitustaito on suhteellisen alhainen.
- Joka tapauksessa ISSP tuo aivan uusia mahdollisuuksia myös kehitysmaatutkimukseen, toteaa Harri Melin lopuksi.

Sivun alkuun | Tietosuoja