FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 2/2001

Pääkirjoitus

Aloite kansainvälisten vertailuaineistojen rahoittamiseksi

Sami Borg 13.6.2001

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta on halunnut vahvistaa Suomen kansallista osallistumista vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimusohjelmiin. Kuluvan vuoden alussa opetusministeriölle tehty aloite tähtää yhteiskuntatieteellisen tutkimusalan uuden aineistonkeruuinfrastruktuurin rahoitukseen. Sillä vahvistettaisiin Suomen osallistumista tavanomaisia tutkimushankkeita pitkäkestoisempaan vertailututkimusyhteistyöhön (esim. ESS, ISSP, WVS, LIS).

Aloitteen pääajatus on vuosittaisen, korkeintaan noin 100 000 euron suuruisen määrärahan varaaminen empiirisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kansainvälisten vertailuhankkeiden aineistonkeruuseen. Investoinnin infrastruktuuriluonnetta voidaan perustella muun muassa sillä, että kansainvälisissä hankkeissa muiden maiden tutkijat ja tietoarkistoista aineistoja uudiskäyttöön saavat jatkokäyttäjät hyödyntävät aineistoja yleensä enemmän kuin kansalliset vastuututkijat.

Kansallisesta näkökulmasta osallistuminen tarjoaa edullisen tutkimuspanostuksen, koska omaa maata koskevat vertailut rahoitetaan pääosin eri maiden toimesta. Monissa maissa ylikansalliset vertailututkimusaineistot ovatkin muodostuneet hyvin tärkeäksi ja suosituksi tutkimus- ja opetusresurssiksi yliopistoissa. Suomen kansalliset aineistot ja kansainväliset data-aineistot voidaan järjestää tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön FSD:n kautta.

Vertailuaineistojen kasvava tarve on noussut viime vuosina toistuvasti esille useiden kansainvälisten järjestöjen ja liittojen kuten OECD:n, UNESCO:n ja Euroopan unionin kokouksissa ja asiakirjoissa. EU:n kiinnostus asiaan näkyy esimerkiksi komission tutkimuspääosaston alustavasti hahmottelemassa luonnoksessa tutkimuksen kuudenneksi puiteohjelmaksi.

OPM:n lisäksi Suomen Akatemian rooli alan tutkimushankkeiden rahoittajana säilyisi edelleen merkittävänä. Sen vastuulle jäisi ohjelmiin liittyvien tutkimushankkeiden rahoitus (ehkä ilman aineistonkeruukustannuksia) sekä sellaisten hankkeiden kokonaisrahoittaminen, jotka toteutetaan akatemian kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen kuten ESF:n puitteissa.

 

Sivun alkuun | Tietosuoja