FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 7 (1/2002)

Pääkirjoitus

Aineistoja moneen käyttöön

Sami Borg 5.3.2002

Kolmannen toimintavuoden jäädessä taakse monet tietoarkiston perustoiminnot ovat vakiintuneet. Vuoden 2001 aikana arkistoitiin yli sata uutta tutkimusaineistoa ja uudiskäyttöön tilattiin FSD:n omat tavoitteet ylittäen hieman yli 160 aineistoa. Aineistovaranto koostuu vuoden 2002 helmikuussa noin kolmesta sadasta aineistosta. Näistä useimmat kuuluvat erilaisiin aineistosarjoihin mahdollistaen myös pitkittäistutkimuksia.

Kuluvan vuoden aikana FSD pyrkii tehostamaan jo arkistoitujen aineistojen käyttöä. Saatujen kokemusten perusteella on ilmeistä, että tiedottamisen tulee edelleen jatkua vahvana ja monipuolisena. Käyttömahdollisuuksia on lukemattomia sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Vinkkejä voidaan antaa myös ulkomailta. Tuore raportti numeerisen datan hyödyntämisestä Iso-Britanniassa kertoo, että sikäläisissä yliopistoissa dataan perustuvia esimerkkejä ja pieniä harjoituksia käytetään runsaasti opetuksen tukena muillakin kuin menetelmäkursseilla. Opetusvälineistön kehittyessä tähän alkaa olla hyvät tekniset valmiudet myös Suomessa.

FSD:n näkökulmasta näyttää siltä, että tutkimustyötä tekevät tutkijat löytävät tarvitsemansa aineistopalvelut yleensä melko hyvin. Heidänkin osaltaan voidaan edelleen kehittää tietojen löytyvyyttä. Lisäksi tuntuu tarpeelliselta tarjota ideoita aineistojen lukuisista käyttömahdollisuuksista. Esimerkkinä mainittakoon aineistojen yhdistely.

Opetus- ja ohjaustyötä tekevät ovat ratkaisevassa roolissa siinä, millä tavoin opiskelijat löytävät FSD:n maksuttomat palvelut. Siksi kuluvan vuoden aikana tiedottamisen erityisenä kohderyhmänä ovat tutkijakoulujen, menetelmäkurssien ja seminaarien vastuuhenkilöt sekä opinnäytteiden ohjaajat. Seminaari- ja opinnäytetöihin soveltuvien aineistojen lisäksi FSD:llä on tarjota näille kohderyhmille esimerkiksi menetelmäopetuksen tietovaranto.

Tukeakseen edellä mainittuja tavoitteita tietoarkisto tarjoaa jatkossa tieteellisille aikakauslehdille enenevässä määrin aineistojen tietosisältöjä ja käyttömahdollisuuksia esitteleviä katsaus- tai artikkelityyppisiä juttuja. Toivomme, että ne lisäävät tietämystä arkistosta ja sen aineistoista sekä eri tieteenalojen kiinnostusta aineistojen käyttöön.

Sivun alkuun | Tietosuoja