Aineistot

Tietoarkisto välittää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja.

Selaa aineistoja tyypeittäin

Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat saatavilla palveluportaali Ailassa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakkaat voivat tutustua Ailassa aineistokuvauksiin, tehdä hakuja ja kirjauduttuaan myös ladata aineistot heti käyttöönsä. Voit selata aineistoja esimerkiksi otsikoittain, asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.

Palveluportaali Aila

Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat maksutta asiakkaiden saatavilla palveluportaali Ailassa.

Ailassa on yli 1900 aineistoa, joista noin 1600 on kvantitatiivisia. Rekisteröityneitä käyttäjiä on monipuolisesti suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksisista, yhteensä yli 6000. Vajaa kymmenen prosenttia Ailan käyttäjistä on ulkomaalaisia.

Useimmilla Ailan aineistoilla on käyttöehtoja ja niiden lataaminen edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä. Täysin avoimia aineistoja Ailassa on noin 150. Lisäksi Tietoarkistolla on täysin avoimia aineistoja Tietomilli-mielipidepuntarissa, MOTVissa ja Pohtivassa.

Lataa dataa Ailasta

Palveluportaali Aila

Aineistoja teemoittain

Teemasivuille on koottu tietoa eri teemoja käsittelevistä aineistosarjoista ja yksittäisistä tutkimusaineistoista. Teemoja on yli 25, muun muassa hyvinvointi, nuorisotutkimus, ruoka, terveys ja vaalit.

Aineistot ovat pääosin väestön yleisiä asenteita ja mielipiteitä kartoittavia kyselyaineistoja.

Tutustu aineistoihin teemoittain

CESSDAn aineistoluettelo

CESSDAn aineistoluettelo (CDC) on hakupalvelu eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimusaineiston löytämiseen. Mukana on yli 41 000 aineistokuvausta CESSDAn palveluntarjoajilta yli 20 maasta.

Noin 75 % aineistojen kuvauksista on saatavilla englanniksi ja loput paikallisilla kielillä. Kunkin yksityiskohtaisen aineistokuvauksen yhteydessä on linkki aineiston tarjoajan verkkosivuille, josta selviää, miten ja millä ehdoin aineiston saa käyttöönsä. Myös Tietoarkiston aineistojen kuvaukset löytää CESSDAn luettelosta. Ne haravoidaan sinne Ailasta.

Siirry CESSDAn aineistoluetteloon (Avautuu uuteen välilehteen)

Kansainvälisiä aineistosarjoja

Saatavilla on runsaasti kansainvälisiä vertailuaineistoja ja yksittäisiä aineistoja eri maista. Näille sivuille on koottu perustiedot kansainvälisistä aineistoista, aineistohakujen tekemisestä ja aineistojen saatavuudesta.