Neuvottelu- ja johtokuntien kokousten asialistat

Kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla Tietoarkiston toimistosta.

Tietoarkiston johtokunta toimi vuoteen 2010 asti. Uusimuotoinen neuvottelukunta nimettiin vuoden 2020 alusta.

Valtakunnallisen neuvottelukunnan tämänhetkinen kokoonpano.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

2023

Neuvottelukunnan kokous 2/2023 (1.9.2023)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. 20 vuotta kvalitatiivisten aineistojen arkistointia Tietoarkistossa
 5. Arkistonmuodostussuunnitelma – AMS – Tietoarkiston toiminnan ohjaajana
 6. Suomen osallistuminen International Social Survey Programme (ISSP) -tutkimusohjelmaan
 7. Tietoarkiston ulkoinen rahoitus ja hankkeet
 8. Neuvottelukunnan toiminnan arviointi ja evästys uudelle kaudelle
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2023 (10.3.2023)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkiston vuosi 2022: poimintoja
 5. Tietoarkisto 2022 -projektin satoa
 6. Strategia 2021–2024: uudistuva ja luotettava tutkimusaineistojen asiantuntija: kauden puolivälin arviointi
 7. Muut asiat
 8. Seuraava kokous
 9. Kokouksen päätös

2022

Neuvottelukunnan kokous 2/2022 (2.9.2022)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Esimerkkejä Tietoarkiston hanketyöstä
 5. Neuvottelukunnan jäsenten kuulumiset omista organisaatioistaan "Tour de Table"
 6. Muut asiat
 7. Seuraava kokous
 8. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2022 (4.2.2022)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Neuvottelukunnan kokoonpanon muutoksia
 5. Strategia 2021–2024: uudistuva ja luotettava tutkimusaineistojen asiantuntija: seuranta
 6. Tietoarkiston vuosi 2021: poimintoja
 7. Katsaus CESSDA ERICin toimintaan
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päätös

2021

Neuvottelukunnan kokous 2/2021 (6.9.2021)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Maistiaisia Tietoarkiston hanketyön hedelmistä
 5. Neuvottelukunnan jäsenten kuulumiset omista organisaatioistaan "Tour de Table"
 6. Muut asiat
 7. Seuraava kokous
 8. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2021 (28.1.2021)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Menetelmäopetuksen tietovarannosta Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjaan
 5. Strategia 2021–2024: uudistuva ja luotettava tutkimusaineistojen asiantuntija
 6. Strategian seurannasta sopiminen
 7. Tietoarkiston vuosi 2020: poimintoja
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päätös

2020

Neuvottelukunnan kokous 2/2020 (24.8.2020)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 3. Tietoarkiston strategia 2021-2024
 4. Ilmoitusasiat
 5. Muut asiat
 6. Seuraava kokous
 7. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2020 (30.1.2020)

 1. Kokouksen avaus
 2. Tietoarkiston uuden valtakunnallisen neuvottelukunnan esittely
 3. Ilmoitusasiat
 4. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajan valinta
 5. Katsaus Tietoarkiston strategiaan
 6. Uusi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartta
 7. Katsaus Tietoarkiston projekteihin
 8. Tietoarkiston vuosi 2019: poimintoja
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

2019

Tampereen yliopiston rakenneuudistuksen vuoksi neuvottelukunta nimettiin vasta loppuvuodesta, eikä vuonna 2019 ollut kokouksia.

2018

Neuvottelukunnan kokous 2/2018 (11.12.2018)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkisto uudessa yliopistossa ja neuvottelukunta 2019 lähtien
 5. Tietoarkiston uusien palvelujen ja verkkosivujen esittelyä
 6. Katsaus Tietoarkiston hankkeisiin
 7. Neuvottelukunnan jäsenten kuulumiset omista organisaatioistaan "Tour de Table"
 8. Katsaus Tietoarkiston projekteihin
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2018 (13.6.2018)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajan valinta
 5. Tietoarkiston asemasta uudessa Tampereen yliopistossa
 6. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Tietoarkistossa
 7. Tietoarkiston asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
 8. Katsaus Tietoarkiston projekteihin
 9. Tietoarkiston vuosi 2017: poimintoja
 10. Muut asiat
 11. Seuraava kokous
 12. Kokouksen päätös

2017

Neuvottelukunnan kokous 2/2017 (14.12.2017)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkiston valmistautuminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen
 5. Tietoarkiston rooli kansallisessa kentässä
 6. Muut asiat
 7. Seuraava kokous
 8. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2017 (5.5.2017)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkisto 2020 -strategia ja toteutussuunnitelma
 5. CESSDAn edistyminen ja Tietoarkiston toiminta
 6. Tietoarkiston käynnissä olevat Suomen Akatemian hankkeet: tuloksia ja suunnitelmia
 7. Poimintoja Tietoarkiston vuodesta 2016
 8. Neuvottelukunnan itsearvioinnin tuloksia
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

2016

Neuvottelukunnan kokous 1/2016 (10.6.2016)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajan valinta
 5. CESSDA ja Tietoarkiston toiminta
 6. Tietoarkiston hankkeita
 7. Tietoarkiston vuosikertomus 2015
 8. Tampereen yliopiston uutisia: Tampere3 etenee ja säästöjä etsitään yhteistyössä henkilöstön kanssa
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

2015

Neuvottelukunnan kokous 2/2015 (7.12.2015)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Talouskatsaus
 5. Tietoarkiston palveluportaali Ailan käyttö
 6. Tietoarkiston infrastruktuurihankkeiden tuotokset
 7. Katsaus strategiakauden 2013 - 2016 tavoitteiden saavuttamiseen
 8. CESSDAn toimintaan osallistuminen
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2015 (9.6.2015)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkiston hakemus Suomen Akatemian FIRI 2015 -hakuun
 5. Tietoarkiston vuosikertomus 2014
 6. Tietoarkiston tieteenalalaajentuminen: tutkijakyselyn alustavia tuloksia
 7. Tampereen yliopiston datapolitiikkatyön käynnistyminen
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päätös

2014

Neuvottelukunnan kokous 2/2014 (24.11.2014)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Yliopistojen tutkimusdatapolitiikat ja aloite TaY:lle tietoarkiston kotiyliopiston tutkimusdatapolitiikan määrittelemiseksi
 5. Tietoarkiston nimenmuutos
 6. Katsaus strategiakauden 2013–2016 tavoitteiden saavuttamiseen
 7. Tietoarkiston tieteenalalaajentuminen
 8. CESSDAn toimintaan osallistuminen
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2014 (9.6.2014)

 1. Kokouksen avaus ja neuvottelukunnan jäsenten esittäytyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Neuvottelukunnan tehtävät ja varapuheenjohtajan valinta
 5. Tietoarkiston vuosikertomus 2013, CESSDA ja strategia 2013–2016
 6. Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan päivitys
 7. FIRI-hankkeiden eteneminen
 8. Strategian seuranta sekä keskustelu tietoarkiston tieteenalalaajentumisesta ja koulutus- ja tietopalvelutoiminnan kehittämisestä
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous

2013

Neuvottelukunnan kokous 2/2013 (9.12.2013)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Suomen Akatemian rahoittamien kehittämishankkeiden seuranta
 5. Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan päivitys ja FIRI 2013 -rahoitus
 6. Tietoarkiston toiminnan kehittämistä tukeva neuvottelukunnan aloite
 7. Yksikön strategian seuranta
 8. Neuvottelukunnan itsearviointi
 9. Kokouksen päätös ja kiitokset

Neuvottelukunnan kokous 1/2013 (14.6.2013)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Ilmoitusasiat
 4. Tietoarkisto uuden CESSDAn kansallisena palveluntuottajana
 5. Tietoarkisto 2015 -hankkeen eteneminen (FIRI 2010-haku)
 6. VERIC-hankkeen tavoitteet ja eteneminen (FIRI2012-haku)
 7. Tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan päivitys ja FIRI2013-haku
 8. Tietoarkiston mandaatin laajentaminen
 9. Muut asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päättäminen

2012

Neuvottelukunnan kokous 2/2012 (30.11.2012)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytakirja
 3. Katsaus vuoteen 2012
 4. Tietoarkisto 2015 -hankkeen eteneminen
 5. Tietoarkiston strategia 2013-2016
 6. Muut asiat
 7. Seuraava kokous
 8. Kokouksen päättäminen

Neuvottelukunnan kokous 1/2012 (17.2.2012)

 1. Kokouksen avaus
 2. Tietoarkiston vuosikertomus 2011
 3. Toimintasuunnitelma 2012
 4. Strategian 2013-2016 valmistelu
 5. Katsaus tietoarkiston viestintään
 6. Tietoarkisto 2015 -hanke
 7. EU-projektien vaihe: DwB & DASISH
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päättäminen

2011

Huom: Johtokunta on yliopiston uuden johtosäännön mukaisesti lakkautettu 1.1.2011 lukien.

Neuvottelukunnan kokous 1/2011 (18.2.2011)

 1. Kokouksen avaus, tervetuloa ja esittäytyminen
 2. Tiivis katsaus tietoarkiston tehtäviin, organisaatioon ja resursseihin
 3. Tampereen yliopiston organisaatiomuutos, neuvottelukunnan tehtävät ja varapuheenjohtajan valinta
 4. Tietoarkiston vuosikertomus 2010
 5. Toimintasuunnitelma 2011
 6. Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyön tiivistyminen (CESSDA-ERIC)
 7. Tietoarkisto 2015 -hanke
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päättäminen

2010

Neuvottelukunnan kokous 1/2010 (1.6.2010)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston vuosikertomus 2009 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010
 4. Katsaus Tasa-arvotiedon keskus Minnan nykytilanteeseen
 5. Kansallisten tutkimusinfrastruktuureiden kehittäminen ja tietoarkiston osallistuminen infrastruktuurirahoitukseen suunnattuihin hakuihin vuonna 2010
 6. FSD 2020: tietoarkiston strategista kehittämistä 2010-luvulla suuntaava asiakirja
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan kokous 2/2010 (21.4.2010)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Henkilöstöasiat
 3. Esitys tietopalveluasiantuntijan nimittämisestä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.2010 - 31.12.2012 (Tasa-arvotiedon keskus Minna)
 4. Esitys tietopalveluapäällikön nimittämisestä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2010 - 31.12.2012 (Tasa-arvotiedon keskus Minna)
 5. Tasa-arvotiedon keskus Minnan ohjausryhmä sopimuskaudelle 1.5.2010 - 31.12.2012
 6. Cessda-ERIC:n vuoden 2010 jäsenmaksuun varatun määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen
 7. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan kokous 1/2010 (22.2.2010)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Tietoarkiston ja Tampereen yliopiston tulosneuvottelut 17.11.2009
  - Tietoarkiston kehittämispäivä 17.12.2009
  - Tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola kansainvälisen DDI-allianssin asiantuntijakomitean varapuheenjohtajaksi v. 2010
  - Tietoarkiston teknisen tuen järjestelmäsuunnittelijan tehtävä
  - Tietoarkiston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen
 3. Tietoarkiston vuosikertomus 2009
 4. Tietoarkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010
 5. FSD 2020: tietoarkiston strategista kehittämistä 2010-luvulla suuntaava asiakirja
 6. Tasa-arvotiedon keskus Minnan vakinaistaminen Tampereen yliopistoon ja tietoarkistoon
 7. Tarkennettu budjettiehdotus vuodelle 2010 ja päätösehdotus vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisen aineistoinfrastruktuurirahoituksen käytöstä
 8. Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta
 9. Kokouksen päättäminen

2009

Johtokunnan kokous 2/2009 (22.10.2009)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Tietoarkistolehti
  - Uudet tilat
  - Määräaikainen henkilöstö
  - FSD:n johtokunnan jäsenyydet
 3. Tietoarkiston strategiapäivä torstaina 17.12.2009
 4. Tietoarkiston ja Tampereen yliopiston tulosneuvottelut: perusvoimavaralisäyksen puoltaminen CESSDA ERIC -jäsenyyden kustannusten kattamiseksi
 5. Budjettiehdotus vuodelle 2010
 6. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan kokous 1/2009 (16.3.2009)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Tulosneuvottelut 2008
  - Yliopiston hallituksen päätös tietoarkiston johtajasta
  - Järjestelmäsuunnittelijan rekrytointi
  - Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan oikaisu tiedoksiannosta päätöksestään koskien tietoarkiston johtokunnan opiskelijaedustajia
 3. Tietoarkiston vuosikertomus 2008
 4. Vuoden 2009 perusvoimavarojen käyttösuunnitelma ja tiedossa oleva hankerahoitus
 5. Kansallisten tutkimusinfrastruktuureiden kartoitushanke ja tietoarkiston osallistuminen uuteen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuuriin (CESSDA-ERI)
 6. Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshanke ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
 8. Tietoarkiston strategia vuosille 2010-2012
 9. Kokouksen päättäminen

Neuvottelukunnan kokous 1/2009 (27.2.2009)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston vuosikertomus 2008
 4. Kansallisten tutkimusinfrastruktuureiden kartoitushanke ja tietoarkiston osallistuminen uuteen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuuriin (CESSDA-ERI)
 5. Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshanke ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
 7. Luonnos tietoarkiston strategiaksi vuosille 2010-2012
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

2008

Johtokunnan kokous 3/2008 (12.11.2008)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Tulosneuvottelut syksyllä 2008
  - Lupahakemus tunnisteellisten tutkimusaineistojen arkistoimiseksi: Kansallisarkiston päätös
  - Suomen tutkimusinfrastruktuurien kartoitus ja tiekartta -hanke
 3. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajan viran täyttäminen vakinaisesti
 4. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan sähköpostikokous 2/2008 (7.4. - 11.4.2008)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Arkistonhoitajan viran (nro 3882) nimikkeen muuttaminen kehittämispäälliköksi
 3. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan kokous 1/2008 (12.3.2008)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Henkilöstö
  - Tulosneuvottelut 2007
  - Johtokunnan uusi varajäsen
  - Sisä-Suomen yliopistoallianssi: hankkeet
  - Lupahakemus tunnisteellisten tutkimusaineistojen arkistoimiseksi
  - HYMY II -työryhmä selvittää tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia
  - Tietoarkisto organisaationa -verkkosivua uudistettu
  - Memornet-jäsenyys
 3. Vuosikertomus 2007
 4. Toimintasuunnitelma 2008 - päivitetty versio
 5. Vuoden 2008 perusvoimavarojen käyttösuunnitelma ja tiedossa oleva hankerahoitus
 6. Tampereen yliopiston laatujärjestelmän auditointi vuonn 2008 ja tietoarkiston laatudokumentti
 7. Tietoarkiston johtajan viran täyttäminen pysyvästi 1.1.2009 alkaen
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Neuvottelukunnan kokous 1/2008 (14.2.2008)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Varapuheenjohtajan valinta
 4. Vuosikertomus 2007
 5. Toimintasuunnitelma 2008
 6. Kansainvälisiin vertailututkimusaineistoihin ja jäsenmaksuihin kohdennetun infrastruktuurirahoituksen käyttö
 7. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajan viran täyttäminen vakinaisesti
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

2007

Johtokunnan kokous 2/2007 (20.9.2007)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Henkilöstö
  - Hankkeet ja julkaisut
 3. Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta
 4. Varajohtajan tehtävän määrääminen tietopalvelupäällikölle
 5. Vuoden 2008 tulosneuvotteluasiakirjat
 6. Muut asiat

Johtokunnan kokous 1/2007 (7.3.2007)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
  - Henkilöstö
  - Hankkeet ja julkaisut
  - Tulosneuvottelut ja FSD:n hanke-esitys
 3. Vuosikertomus 2006
 4. Toimintasuunnitelma 2007
 5. Perusvoimavarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2007
 6. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2007 (8.2.2007)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Vuosikertomus 2006
 4. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
 5. Esitys kansainvälisiin vertailututkimusaineistoihin ja jäsenmaksuihin kohdennetusta infrastruktuurirahoituksesta vuosina 2007-2010
 6. Hanke-esitys OPM:lle
 7. Access to Research Data from Public Funding / pohjustus OECD:n datasuosituksen kansallisen toimeenpanon valmisteluhankkeesta neuvottelukunnassa käytävälle tavoitekeskustelulle
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous

2006

Johtokunnan kokous 1/2006 (22.3.2006)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Vuosikertomus 2005
 4. Toimintasuunnitelma 2006
 5. Strategia vuosille 2007-2009
 6. Perusvoimavarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2006 ja tiedosssa oleva hankerahoitus 2006
 7. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2006 (6.2.2006)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
 3. Ilmoitusasiat
 4. Vuosikertomus 2005
 5. Vuoden 2006 toimintasuunnitelma
 6. Tietoarkiston strategia vuosille 2007-2009
 7. OPM:lle esitettävät uudet hankkeet
 8. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainväliset aineistot
 9. Muut asiat ja seuraava kokous

2005

Johtokunnan kokous 1/2005 (13.4.2005)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta
 4. Toimintavuosi 2004
 5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma
 6. Vuoden 2004 käyttösuunnitelman toteutuminen ja vuoden 2005 käyttösuunnitelman hyväksyminen
 7. Muut asiat

Neuvottelukunnan kokous 1/2005 (14.1.2005)

 1. Kokouksen avaus
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
 3. Ilmoitusasiat
 4. Toimintavuosi 2004
 5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma
 6. Katsaus oppimateriaalihankkeeseen
 7. OPM:lle esitettävät uudet hankkeet
 8. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainväliset aineistot
 9. Muut asiat ja seuraava kokous

2004

Johtokunnan kokous 2/2004 (8.6.2004)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Informaatikon viran täyttäminen vakinaisesti
 3. Muut asiat
 4. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/2004 (19.4.2004)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Informaatikon viran täyttäminen vakinaisesti
 4. Tietoarkiston arkistonhoitajan viran nimikkeen ja palkkaluokan muuttaminen
 5. Vuoden 2003 käyttösuunnitelman toteutuminen ja käyttösuunnitelma vuodelle 2004
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004
 7. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2004 (16.4.2004)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Toimintakertomus vuodelta 2003
 4. Oppimateriaalihanke 2004-2006
 5. Vuoden 2003 käyttösuunnitelman toteutuminen ja käyttösuunnitelma vuodelle 2004
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004
 7. Toimintasuunnitelma 2004
 8. Tietoarkiston toiminnan evaluointi
 9. Kokouksen päätös

2003

Johtokunnan kokous 3/2003 (12.11.2003)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Johtajan viran täyttäminen ajaksi 1.1.2004-31.12.2008
 3. Kielenkääntäjän viran täyttäminen
 4. Tietopalvelusihteerin viran täyttäminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 2/2003 (25.3.2003)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston uusi organisaatiorakenne sekä uusien virkojen ja nimikkeiden tarve
 4. Käyttösuunnitelma 2003
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/2003 (30.1.2003)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus vuodelta 2002
 4. Tietoarkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2003
 5. Tietoarkiston strategiasuunnitelma vuosille 2004-2006
 6. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimusohjelmiin osallistuminen: Rahoituksen vakinaistaminen kaudella 2004-2006 ja vuoden 2003 määrärahan käyttökohteet
 7. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2003 (27.1.2003)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus vuodelta 2002
 4. Tietoarkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2003
 5. Tietoarkiston strategiasuunnitelma vuosille 2004-2006
 6. Tilastokeskuksen ja Stakesin kanssa tehtävä yhteistyö
 7. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimusohjelmiin osallistuminen: rahoituksen vakinaistaminen kaudella 2004-06 ja vuoden 2003 määrärahan käyttökohteet
 8. Muut asiat
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päättäminen

2002

Johtokunnan kokous 3/2002 (6.6.2002)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tutkimusamanuenssin vakinaisen viran täyttäminen
 4. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 2/2002 (20.3.2002)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus 2001
 4. Käyttösuunnitelma vuodelle 2002 ja siirtovaroja koskevat varaukset vuodelle 2002
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/2002 (9.1.2002)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Arkistonhoitajan vakinaisen viran täyttäminen
 4. Tietoarkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2002
 5. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2002 (14.1.2002)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus vuodelta 2001
 4. Tietoarkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2002
 5. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimusohjelmiin osallistuminen: ISSP-osallistumisen organisointi
 6. Yhteiskuntatieteellisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaa edistäviä toimenpiteitä
 7. Seuraava kokous

2001

Johtokunnan kokous 2/2001 (28.8.2001)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Varapuheenjohtajan valinta
 4. Informaatikon viransijaisuus ja tietoarkiston aineistopalvelun esimiestehtävien järjestäminen
 5. Kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen kansainvälisten vertailuaineistojen rahoitus ja vuoden 2001 Luxembourg Income Study -jäsenmaksu
 6. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/2001 (7.3.2001)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus 1999-2000
 4. Tilapäistyöntekijöiden työsuhteiden jatkaminen ajalle 1.7.2001-31.12.2001
 5. Käyttösuunnitelma vuodelle 2001 ja siirtovaroja koskevat varaukset vuodelle 2001
 6. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2001 (19.1.2001)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston toimintakertomus vuosilta 1999-2000
 4. Vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainväliset tutkimusohjelmat: aloite Suomen osallistumista tukevaksi infrastruktuuriksi
 5. Muut asiat
 6. Seuraava kokous

2000

Johtokunnan kokous 3/2000 (25.10.2000)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. ATK-erikoistutkijan tehtävän täyttäminen
 4. FSD:n tilapäisten työntekijöiden määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen
 5. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 2/2000 (16.8.2000)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Yhteiskuntatieteellistä menetelmäopetusta tukevan verkkotietovarantohankkeen käynnistäminen
 4. ATK-erikoistutkijan tehtävän julistaminen uudelleen haettavaksi
 5. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/2000 (7.2.2000)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Käyttösuunnitelma vuodelle 2000
 4. FSD:n strategiasuunnitelma tulossopimuskaudelle 2001-2003 ja yksikön valtakunnallistaminen
 5. Yksikön toimintakertomus
 6. Vastaus ISSS:n lähettämään Jean Monnet -keskushakemukseen
 7. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/2000 (13.1.2000)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Tietoarkiston valtakunnallistaminen ja strategiasuunnitelma vuosille 2001-2003
 4. Esitys yhteiskuntatieteellisen alan yksiköiden dekaanikokoukselle erityisesti FSD:n aineistonhankinnan tehostamiseksi
 5. Neuvottelukunnan seuraava kokous
 6. Muut asiat
 7. Kokouksen päätös

1999

Johtokunnan kokous 4/1999 (8.12.1999)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. FSD:n siirtovarat vuodelle 2000 ja niiden käyttö
 4. FSD:n työntekijöiden palkkaus ja uudet määräaikaiset työntekijät
 5. Esitys FSD:n valtakunnallistamiseksi ja suuntaviivojen hyväksyminen tulossopimuskauden 2001-2003 strategiasuunnitelman laatimiselle
 6. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 3/1999 (15.6.1999)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. ATK-erikoistutkijan tehtävän täyttäminen
 4. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 2/1999 (24.3.1999)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Lausuntopyyntö yliopiston tiedekuntajaon uudistamista koskevasta muistiosta
 4. Tietoarkiston tehtäväkuvaus
 5. Käyttösuunnitelma
 6. Avoinna olevan ATK-erikoistutkijan tehtävän julistaminen uudelleen haettavaksi
 7. Kokouksen päätös

Johtokunnan kokous 1/1999 (3.2.1999)

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Varapuheenjohtajan valinta
 4. Esitykset tietoarkiston virkoihin ja tehtäviin nimitettäviksi/valittaviksi henkilöiksi
 5. Tutkimussihteerin palkkauksen muuttaminen tietoarkiston budjettiesitystä vastaavalle tasolle
 6. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 2/1999 (21.10.1999)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. FSD:n toiminnan käynnistyminen
 4. FSD:n toiminnan suuntaaminen 1999-2000
 5. FSD:n valtakunnallinen status
 6. Neuvottelukunnan seuraava kokous
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päätös

Neuvottelukunnan kokous 1/1999 (11.3.1999)

 1. Kokouksen avaus
 2. Ilmoitusasiat
 3. Varapuheenjohtajan valinta
 4. FSD:n strategiat ja yhteistyötahot
  • Neuvottelukunnalle osoitetut tehtävät TaY:n johtosäännössä
  • Yhteistyötahot ja hankkeet
 5. Aineistohankinta- ja markkinointistrategiat
 6. Muut asiat
 7. Neuvottelukunnan kokoontumisväli ja seuraava kokous
 8. Kokouksen päätös