Yhteistyökumppanit

Tietoarkisto tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Tietoarkisto on jäsen alansa keskeisissä kansainvälisissä organisaatioissa. Kansallisesti Tietoarkisto tekee yhteistyötä useiden muistiorganisaatioiden ja -verkostojen kanssa ja on edustettuna myös monissa hallinnollisissa toimielimissä.

CESSDA ERIC logo

CESSDA ERIC Consortium of European Social Science Data Archives

CESSDA ERIC on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri.

Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja. Tietoarkiston yhteyshenkilönä toimii Helena Laaksonen, joka on myös CESSDA ERICin yleiskokouksen puheenjohtaja.

DDI The Data Documentation Initiative

DDI-formaattia (mikrodatan kuvailuformaatti) ylläpitää ja kehittää kansainvälinen DDI-allianssi, jonka jäsen Tietoarkisto on ollut vuodesta 2003.

Kehittämispäällikkö Mari Kleemola on Tietoarkiston edustaja allianssin vuosikokouksessa, ja erityisasiantuntija Katja Moilanen on DDI-standardin kehittämisestä vastaavan työryhmän jäsen. Michiganin yliopiston isännöimän DDI-allianssin jäseninä on data-arkistoja, yliopistoja sekä tilasto- ja aineistonkeruuohjelmistoja tuottavia organisaatioita ympäri maailmaa.

DDI:n verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

DDI logo
CoreTrustSeal logo

CTS CoreTrustSeal

CoreTrustSeal (CTS) on sähköisiä aineistoja säilyttävien organisaatioiden luotettavuudesta kertova maailmanlaajuinen sertifikaatiojärjestelmä.

Tietoarkistolle myönnettiin CTS-sertifikaatti elokuussa 2017 ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Sertifikaatti on uudistettu vuonna 2020, ja se kattaa sähköisten aineistojen säilyttämisen kaikki vaiheet aineistojen vastaanottamisesta niiden pitkäaikaissäilyttämiseen sekä edelleen jakamiseen. Kehittämispäällikkö Mari Kleemola on CoreTrustSeal-organisaation hallituksen jäsen ja sihteeri 2018-2021.

CoreTrustSealin verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

IASSIST International Association for Social Science Information Service and Technology

IASSIST on yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukevien yksiköiden data-alan ammattilaisten kansainvälinen järjestö.

Järjestön jäsenet työskentelevät tietoarkistoissa, tutkimuskirjastoissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa eri tieteenalojen tukipalveluita tuottavissa yksiköissä. IASSIST vuosittainen konferenssi järjestetään kesäkuussa. Erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä on IASSISTin Past-President.

IASSISTin verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

IASSIST logo
ICPSR logo

ICPSR Inter-university Consortium for Political and Social Research

ICPSR on maailman suurin yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tietoarkisto on ICPSR:n jäsen, ja ICPSR:n aineistot ja palvelut ovat suomalaisten yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä. Tietoarkiston yhteyshenkilönä toimii Helena Laaksonen.

ISSP International Social Survey Programme

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana eri tutkimustahoja.

ISSP:n ohjelma perustuu kansainvälisesti integroituun vuotuiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Aineistonkeruu alkoi vuonna 1985, ja Suomi liittyi mukaan vuonna 2000. Tietoarkisto on yksi ISSP:n suomalaisista jäsenistä. Aineistojen arkistoinnista vastaa Saksan tietoarkisto GESIS.

International Social Survey Programme -verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

ISSP logo
EVS logo

EVS European Values Study

EVS (European Values Study) on European Values Systems -tutkimusryhmän useasta Länsi-Euroopan maasta keräämä tutkimusaineisto.

Useaman vuoden välein aalloissa kerätyissä EVS-tutkimuksissa on kartoitettu eri maiden kansalaisten elämäntilanteita sekä yhteiskunnallisia, poliittisia, sosiaalisia, moraalisia ja uskonnollisia arvoja. Suomen aineistot on kerännyt Suomen Gallup, ja ne on arkistoitu Tietoarkistoon, joka on tutkimusryhmän varsinainen yhteistyökumppani.

European Values Studyn verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

IFDO International Federation of Data Organizations

IFDO on maailmanlaajuinen järjestö, joka keskittyy yhteiskuntatieteellisen datan jakamiseen ja säilyttämiseen.

IFDOn tärkein tehtävä on helpottaa ja tukea tutkimusta järjestämällä data-alan organisaatioiden alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä.

IFDO-verkkosivut (Avautuu uuteen välilehteen)

IFDO logo