Penna

Penna on luotu helpottamaan kirjoitusaineistojen keräämistä ja virtaviivaistamaan niiden arkistointia.

Kirjoitusaineistojen keruutyökalu Penna

Penna on Tietoarkiston ylläpitämä kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta. Kun haluat kerätä tutkimusaineiston Pennan avulla, lue ohjeet ja ota yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun.

Tietoarkisto huolehtii Pennalla tehtävän aineistonkeruun teknisestä toteutuksesta ja arkistointiluvista. Pennalla kerättyjä kirjoituksia arkistoidaan Tietoarkistoon, jos kirjoittajat antavat arkistointiin luvan, aineisto on kooltaan riittävä ja myös muuten jatkokäyttöä varten sopiva. Käynnissä olevat, julkiset aineistonkeruut ovat nähtävissä Pennan etusivulla.

Ohjeet kirjoitusaineiston keräämiseen Pennalla

Pennan käyttöehdot

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu (Avautuu uuteen välilehteen)

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu (Avautuu uuteen välilehteen)