Uusimmat artikkelit

Osa vanhemmista artikkeleista on julkaistu aikaisemmin painetussa Tietoarkisto-lehdessä.

ISSP-kysely selvitti suomalaisten mielipiteitä ympäristöstä kolmannen kerran

Vuoden 2020 ISSP-kysely osoittaa, että suomalaisten huoli ympäristöasioista on pysynyt melko samalla tasolla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Usko tieteen kykyyn ratkaista ympäristöongelmia ilman ihmisten elämäntavan muutoksia on puolestaan laskenut 20 vuodessa. Useimmat eivät kuitenkaan ole valmiita tinkimään omasta elintasostaan ympäristöä suojellakseen.

Muistomatka pelimusiikkiin

Jyväskylän yliopiston kolmivuotinen Game Music Everyday Memories -hanke kerää suomalaisten muistoja pelimusiikista. Hanketta johtava tutkija Kai Tuuri uskoo, että tieteenalarajojen ylittäminen on välttämätöntä, jotta pelimusiikin merkityksiä voi tutkia mielekkäästi.

Kuinka olla enemmän FAIR? Tietoarkiston askeleita

Kukapa ei haluaisi olla FAIR, tai vielä enemmän FAIR? Tätä saa pähkäillä useampikin data-arkistoalalla toimiva näinä päivinä. Ja tutkija, joka hyödyntää arkistojen palveluita, joutuu ehkä itsekin miettimään, ovatko hänelle tarjolla olevat datan hoivapalvelut toteutettu siten, että FAIR-periaatteet on otettu huomioon. Tietoarkisto on kevään aikana tehnyt muutoksia, joiden myötä olemme enemmän FAIR.

Arkistoidut aineistot helpottavat lasten ja perheiden tutkimusta

Oman aineiston kerääminen lasten ja perheiden tutkimukseen tuottaa monenlaisia haasteita. Lasten ja perheiden tutkimukseen soveltuvia sähköisiä aineistoja on saatavilla yhä enemmän eri palveluista Suomesta ja ulkomailta.

Suomalaisten asenteet suurituloisia kohtaan ovat lieventyneet

Tuoreimman ISSP-kyselyn mukaan suomalaisten suhtautuminen erityisesti suurituloisten verotusta kohtaan on lieventynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suurituloisten mahdollisuuteen ostaa parempi terveydenhoito suhtaudutaan myös aiempaa suopeammin. Valtaosa suomalaisista pitää peruspalveluiden eriarvoistumista kuitenkin kielteisenä.

Työ on entistä tärkeämpää suomalaisille

Vuoden 2017 European Values Study (EVS) osoittaa, että suomalaiset arvostavat entistä enemmän työtä ja työntekoa. Suomalaiset valitsevat työnteon yhä useammin erittäin tärkeäksi osaksi elämää, ja työnteko laitetaan useammin etusijalle suhteessa vapaa-aikaan. Lisäksi entistä useampi ajattelee, että työ on velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan.