Artikkelit

Artikkeleina julkaisemme pidempiä kirjoituksia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Verkkoartikkelit jatkavat Tietoarkisto-lehden perinteitä.

Uusimmat artikkelit

Osa vanhemmista artikkeleista on julkaistu aikaisemmin painetussa Tietoarkisto-lehdessä.

Laadullisen aineiston anonymisointi

Usein kuulee väitettävän, ettei laadullisia aineistoja voi anonymisoida. Videoaineistojen tai äänitiedostojen anonymisointiin Tietoarkisto ei ohjeista. Tietoarkisto ohjeistaa tekstiaineistojen anonymisointiin, sillä niitä voi anonymisoida. Tekstit voivat olla haastattelujen tai muun vuorovaikutuksen litterointeja tai ihmisten tutkimustarkoituksiin tuottamia kirjoituksia.

Rakentamassa uusia eurooppalaisia tutkijapalveluja

Kuusi vuotta sitten Tietoarkisto sai Suomen Akatemialta rahoituksen CESSDA ERICin jäsenyysvelvoitteiden täyttämistä varten. Osin koronapandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi saimme vuoden lisäaikaa projektin toteuttamiseksi. Vihdoin on aika arvioida tavoitteita ja kertoa, mitä kaikkea olemme saaneet aikaan.

Ydinjätepäätöksestä yksinäisyyden kysymyksiin

Kvalitatiivisia aineistoja on voinut tallentaa Tietoarkistoon 20 vuoden ajan. Niitä on saatavilla yli kolmesataa. Tasaluku 300 saavutettiin viime elokuussa, kun Yksinäinen – yhdessä ja erikseen 2020–2021 -aineisto julkaistiin Ailassa. Tietoarkistossa alusta saakka työskennellyt Arja Kuula-Luumi on tyytyväinen kvalitatiivisten aineistojen määrän kasvuun.

Tietoarkisto-seminaarissa pohdittiin eriarvoisuuden tutkimista ja aineistoja

Hyvinvoinnin, köyhyyden ja eriarvoisuuden tutkiminen vaatii monipuolisia aineistoja sekä kykyä havainnoida muutosta. Syksyisin järjestettävä Tietoarkisto-seminaari keskittyy eri teemojen tutkimukseen ja tutkimusaineistoihin sekä tutkimusta tukeviin palveluihin. Tänä vuonna aiheena oli sosiaalinen eriarvoisuus.

Pelitutkja syventyy pelaamisen terveyteen

Stereotypia videopelaamisesta sekä -pelaajista on ollut julkisessa keskustelussa pitkään negatiivissävytteinen. Vasta viime vuosina pelaaminen on alkanut salonkikelpoistua ja muuttua hyväksytymmäksi ajanviettotavaksi. Esimerkiksi Ylen kanavilta voi nykyisin seurata e-urheilua, ja suomalaisten e-urheilijoiden menestys on poikinut niin fanituotteita kuin kannatuslaulujakin.

Kansalaispulssit kertovat mitä mielissämme liikkuu — Vastaajia jo yli 40 000

Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyt kartoittavat suomalaisten näkemyksiä viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä, tulevaisuuden odotuksista, luottamuksesta viranomaisiin, instituutioihin ja toisiin ihmisiin sekä arkeen liittyvistä huolenaiheista. Koronakyselynä alkanut aineistosarja kertoo laajasti siitä, miten suomalaiset elävät kriisien keskellä.

Artikkelit aikajärjestyksessä