Artikkelit

Artikkeleina julkaisemme pidempiä kirjoituksia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Verkkoartikkelit jatkavat Tietoarkisto-lehden perinteitä.

Uusimmat artikkelit

Osa vanhemmista artikkeleista on julkaistu aikaisemmin painetussa Tietoarkisto-lehdessä.

Tietoarkisto edisti digiarkistojen luotettavuutta ja sertifiointia yhteiseurooppalaisessa hankkeessa

EU:n rahoittama Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) -projekti päättyy huhtikuun lopussa 2022. Tavoitteena on ollut luoda pilvipohjaisia ratkaisuja eurooppalaisille yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijoille sekä siirtyä yhteiseen, kehittyneeseen palveluinfrastruktuuriin. Tietoarkisto on koordinoinut kahta tehtävää, joista toinen keskittyi digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä vastaavien data-arkistojen luotettavuuden parantamiseen erityisesti CoreTrustSeal-sertifioinnin näkökulmasta.

Yläkoululaisten haastatteluista muodostui laadullinen aineisto

Marja Peltola on viime vuosina pohtinut poikien hyvinvointia, koulumenestystä ja perinteisiä maskuliinisuuskäsityksiä. Osana Ann Phoenixin johtamaa Masculinities and Ethnicities in New Times -hanketta Peltola tutki yläkouluikäisten nuorten käsityksiä maskuliinisuuksista ja niiden merkityksistä.

Ennätyksellinen Penna-keruu tuotti yli 300 vastausta – "Tietoarkistolle kymppi plus!"

Vastikään päättynyt Penna-keruu keräsi ennätykselliset 310 vastausta. Aineistonkeruun taustalla oli Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Marjo Ringin tutkimus Auttajasta ammatinvaihtajaksi, jossa tutkitaan hoitoalan jättäneiden hoitajien kokemuksia.

ISSP-kysely selvitti suomalaisten mielipiteitä ympäristöstä kolmannen kerran

Vuoden 2020 ISSP-kysely osoittaa, että suomalaisten huoli ympäristöasioista on pysynyt melko samalla tasolla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Usko tieteen kykyyn ratkaista ympäristöongelmia ilman ihmisten elämäntavan muutoksia on puolestaan laskenut 20 vuodessa. Useimmat eivät kuitenkaan ole valmiita tinkimään omasta elintasostaan ympäristöä suojellakseen.

Muistomatka pelimusiikkiin

Jyväskylän yliopiston kolmivuotinen Game Music Everyday Memories -hanke kerää suomalaisten muistoja pelimusiikista. Hanketta johtava tutkija Kai Tuuri uskoo, että tieteenalarajojen ylittäminen on välttämätöntä, jotta pelimusiikin merkityksiä voi tutkia mielekkäästi.

Kuinka olla enemmän FAIR? Tietoarkiston askeleita

Kukapa ei haluaisi olla FAIR, tai vielä enemmän FAIR? Tätä saa pähkäillä useampikin data-arkistoalalla toimiva näinä päivinä. Ja tutkija, joka hyödyntää arkistojen palveluita, joutuu ehkä itsekin miettimään, ovatko hänelle tarjolla olevat datan hoivapalvelut toteutettu siten, että FAIR-periaatteet on otettu huomioon. Tietoarkisto on kevään aikana tehnyt muutoksia, joiden myötä olemme enemmän FAIR.