Artikkelit

Artikkeleina julkaisemme pidempiä kirjoituksia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Verkkoartikkelit jatkavat Tietoarkisto-lehden perinteitä.

Uusimmat artikkelit

Osa vanhemmista artikkeleista on julkaistu aikaisemmin painetussa Tietoarkisto-lehdessä.

Tietoarkisto-seminaarissa pohdittiin eriarvoisuuden tutkimista ja aineistoja

Hyvinvoinnin, köyhyyden ja eriarvoisuuden tutkiminen vaatii monipuolisia aineistoja sekä kykyä havainnoida muutosta. Syksyisin järjestettävä Tietoarkisto-seminaari keskittyy eri teemojen tutkimukseen ja tutkimusaineistoihin sekä tutkimusta tukeviin palveluihin. Tänä vuonna aiheena oli sosiaalinen eriarvoisuus.

Pelitutkja syventyy pelaamisen terveyteen

Stereotypia videopelaamisesta sekä -pelaajista on ollut julkisessa keskustelussa pitkään negatiivissävytteinen. Vasta viime vuosina pelaaminen on alkanut salonkikelpoistua ja muuttua hyväksytymmäksi ajanviettotavaksi. Esimerkiksi Ylen kanavilta voi nykyisin seurata e-urheilua, ja suomalaisten e-urheilijoiden menestys on poikinut niin fanituotteita kuin kannatuslaulujakin.

Kansalaispulssit kertovat mitä mielissämme liikkuu — Vastaajia jo yli 40 000

Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyt kartoittavat suomalaisten näkemyksiä viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä, tulevaisuuden odotuksista, luottamuksesta viranomaisiin, instituutioihin ja toisiin ihmisiin sekä arkeen liittyvistä huolenaiheista. Koronakyselynä alkanut aineistosarja kertoo laajasti siitä, miten suomalaiset elävät kriisien keskellä.

Tietoarkisto edisti digiarkistojen luotettavuutta ja sertifiointia yhteiseurooppalaisessa hankkeessa

EU:n rahoittama Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) -projekti päättyy huhtikuun lopussa 2022. Tavoitteena on ollut luoda pilvipohjaisia ratkaisuja eurooppalaisille yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijoille sekä siirtyä yhteiseen, kehittyneeseen palveluinfrastruktuuriin. Tietoarkisto on koordinoinut kahta tehtävää, joista toinen keskittyi digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä vastaavien data-arkistojen luotettavuuden parantamiseen erityisesti CoreTrustSeal-sertifioinnin näkökulmasta.

Yläkoululaisten haastatteluista muodostui laadullinen aineisto

Marja Peltola on viime vuosina pohtinut poikien hyvinvointia, koulumenestystä ja perinteisiä maskuliinisuuskäsityksiä. Osana Ann Phoenixin johtamaa Masculinities and Ethnicities in New Times -hanketta Peltola tutki yläkouluikäisten nuorten käsityksiä maskuliinisuuksista ja niiden merkityksistä.

Ennätyksellinen Penna-keruu tuotti yli 300 vastausta – "Tietoarkistolle kymppi plus!"

Vastikään päättynyt Penna-keruu keräsi ennätykselliset 310 vastausta. Aineistonkeruun taustalla oli Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Marjo Ringin tutkimus Auttajasta ammatinvaihtajaksi, jossa tutkitaan hoitoalan jättäneiden hoitajien kokemuksia.

Artikkelit aikajärjestyksessä