Tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja voi käyttää tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen Tietoarkiston ja aineiston tekijöiden asettamien käyttöehtojen mukaisesti.

Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus on yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja.

Aineistot ovat käytettävissä maksutta. Tietoarkiston asiakaspalvelu auttaa mielellään kaikissa aineistoihin liittyvissä kysymyksissä.

Tietoarkisto palvelee sekä kotimaista että kansainvälistä tiedeyhteisöä. Karttaan on merkitty ne tutkimuslaitokset ja yliopistot, joihin dataa on lähetetty.

Aineiston lataaminen

Aineistot ladataan palveluportaali Ailasta.

Ilman rekisteröitymistä voi Ailassa selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata avoimia aineistoja. Rekisteröidyt asiakkaat pääsevät lataamaan aineistoja, joille on asetettu käyttöehtoja.

Aila tukeutuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmään. Ailaan voi rekisteröityä ja kirjautua omilla HAKA-käyttäjätunnuksilla, eli esimerkiksi yliopiston peruspalvelutunnuksella ja salasanalla. Jos sinulla ei ole HAKA-tunnuksia,voit hakea käyttäjätunnusta Ailassa. Ensisijaisesti tunnuksia myönnetään ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille ja tutkijoille sekä HAKA-verkostoon kuulumattomien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden jäsenille. Katso Ailan ohjeet.

Aineiston kääntäminen englanniksi

Arkistoidut aineistot kuvaillaan suomeksi ja englanniksi.

Suomenkielisiä kvantitatiivisia datatiedostoja voidaan kääntää englanniksi harkinnanvaraisesti tutkimuskäyttöön maksutta vieraskielisille tilaajille. Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla alkuperäiskielellä. Niitä ei käännetä.

Monet kvantitatiiviset datatiedostot ovat jo saatavilla englanninkielisinä. Käyttäjät voivat rajata Ailan hakutulokset ja aineistoluettelon sisältämään vain englanninkielisiä aineistoja valitsemalla datatiedostojen kieleksi englannin. Jos aineisto ei ole saatavilla englanniksi, vieraskieliset asiakkaat voivat esittää pyynnön datatiedoston käännöksestä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun if.inut@dsf.ulevlapsakaisa.

Jos Tietoarkisto hyväksyy käännöspyynnön, asiakaspalvelu ilmoittaa arvion käännösaikataulusta. Kun datatiedosto on käännetty, aineiston voi ladata Ailasta. Asiakaspalvelu ilmoittaa, kun aineisto on ladattavissa.

Käännöspyynnön pitää sisältää seuraavat tiedot:

  • Aineistonumero ja aineiston nimi
  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (organisaatio, sähköposti)
  • Hankkeen/tutkimuksen nimi
  • Lyhyt kuvaus hankkeesta/tutkimuksesta

Tiedostoformaatit

Noin 90 prosenttia Ailasta ladattavien kvantitatiivisten aineistojen datatiedostoista on saatavissa SPSS-formaatin (por tai sav) ohella csv-muodossa. Lähiaikoina kaikki kvantitatiiviset aineistot ovat saatavilla kummassakin formaatissa. Suurin osa tilasto-ohjelmista tukee csv-tiedostomuotoa, joten aineistojemme käyttö on entistä sujuvampaa. Jos tarvitset kvantitatiivisen tutkimusaineiston jonkin muun ohjelmiston formaatissa, ota yhteyttä asiakaspalveluun (asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi). Käytämme muuntamiseen Stat/Transfer –ohjelmaa (Avautuu uuteen välilehteen) .

SPSS Portable -tiedostojen avaamiseksi R-ohjelmistoympäristössä on laadittu lyhyet ohjeet.

Kvalitatiiviset aineistot toimitetaan siinä formaatissa, jossa ne ovat. Valtaosa kvalitatiivisista tutkimusaineistoista on tekstitiedostoja (esim. odt, txt, pdf). Suurimmasta osasta tekstiaineistoja tuotetaan myös erillinen html-selausversio. Osa aineistoista on kuva- tai äänitiedostoja (esim. jpeg, mp3).

Kyselylomakkeet yms. taustoittava aineisto toimitetaan useinmiten pdf-tiedostoina. Aineisto toimitetaan pakattuna zip-tiedostona.

Lista formaateista

Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen

Aineiston säilyttämisessä ja käytössä on huolehdittava riittävästä tietoturvallisuudesta ja niiden henkilöiden ja tahojen tietosuojasta, joiden tietoja aineisto mahdollisesti sisältää. Tulokset on julkaistava siten, että yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdotonta (esim. tilastotaulukkoina).

Aineistoa saa käyttää ainoastaan ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttölupa on henkilökohtainen. Käyttötarkoituksen päätyttyä aineisto ja kaikki siitä otetut kopiot on hävitettävä esimerkiksi tuhoamalla tiedostot koneen kovalevyltä ja muilta muistivälineiltä. Jos samaa aineistoa halutaan käyttää uudessa tutkimuksessa tai uudella kurssilla, on tehtävä uusi käyttölupahakemus. Katso aineistojen yleiset käyttöehdot.

Lisätietoja aineiston hävittämisestä Aineistonhallinnan käsikirjassa.

Aineistoon viittaaminen

Tutkimusaineistoon pitää viitata tekstissä, taulukoissa ja lähdeluettelossa samoin kuin muihinkin lähteisiin.

Viittausohjeet

Aineiston Käytöstä ilmoittaminen

Pidämme kirjaa kaikista julkaisuista, joissa on hyödynnetty Ailasta ladattuja aineistoja. Julkaisu voi olla esimerkiksi kandidaatintutkielma, pro gradu, kirja, väitöskirja, kirjan osa, raportti tai artikkeli. Perusopintoihin kuuluvista seminaari- ja harjoitustöistä ei tarvitse ilmoittaa. Varsinaista julkaisua ei myöskään tarvitse lähettää meille, viitetieto riittää. Ilmoitathan myös sähköisen julkaisusi mahdollisen pysyvän tunnisteen (esim. urn, doi, hdl). Kerro viestissäsi myös, mihin aineistoon julkaisu liittyy.

Esimerkit viitetiedoista:

  • von Schoultz, Åsa & Wass, Hanna (2016). Beating Issue Agreement: Congruence in the Representational Preferences of Candidates and Voters. Parliamentary Affairs 69(1), 136-158. doi:10.1093/pa/gsv001 [FSD2653]
  • Kuula, Meri (2021). "Tuon opettajan asenne, sanat, katseet ja hyväksyntä, ne ovat kantaneet jossakin sisimmässäni minua läpi elämän". Merkittävät opettajakokemukset ja kokemusten vaikutukset. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104142990 [FSD3412]

Julkaisujen tiedot voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.