Tietoarkisto-lehti

Tietoarkisto-lehti on Tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Tietoarkisto 2019 - Tietoarkisto-lehti numero 49

Tietoarkisto-lehti

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Ilmestymisestä tiedotetaan uutiskirjeessämme.

Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd ( at ) tuni.fi.

URN:ISSN:1795-5254

Artikkelit aikajärjestyksessä

Uudet artikkelit tulevat Artikkelit-sivullemme. Kaikki vanhat FSDneWWWs- ja Tietoarkisto-lehdissä julkaistut artikkelit on lueteltu alla. Kaikki linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Numero 48 (1/2018)

Pääkirjoitus: Vihdoinkin CESSDA on ERIC ja Tietoarkisto jatkaa palveluntuottajana / Äntligen är CESSDA-infrastrukturen ERIC och Dataarkivet fortsätter som serviceproducent

Artikkelit:

 • Pennalla kuka tahansa osaa kerätä kirjoitusaineiston, s. 6
 • Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi tieteellisessä tutkimuksessa, s. 8
 • Hyödynnä eurooppalaiset tutkimuksen superpalvelut, s. 10
 • Tutkija saa CESSDAn luettelosta pian tuhansien eurooppalaisten aineistojen tiedot, s. 12
 • CESSDAn luettelo tuo Tietoarkiston aineistoille näkyvyyttä Euroopassa, s. 14
 • Väestön ikääntyminen on Euroopan yhteinen seikkailu, s. 16
 • SHARE on valtava vertailuaineisto ikääntyvien eurooppalaisten elämästä, s. 18
 • ESS-tutkimus todistaa, että Eurooppa on suvaitsevaisempi kuin ennen, s. 19
 • Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia, s. 21
 • Jos tutkit ääntä, tekstiä tai videota – tutustu Kielipankkiin, s. 21
 • Eduskunnan täysistunnot eivät ole pelkkää teatteria!, s. 24
 • Helsinkiläiset digihumanistit aikovat valloittaa Euroopan, s. 26
 • Dataruutu: Olisitko valmis arkistoimaan omat digitaaliset tutkimusaineistosi muiden tutkijoiden jatkokäytettäviksi?, s. 28
 • Kolumnistina Jessica Parland-von Essen: Yksinkertaistaen vaikuttavuuteen, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 34
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 47 (1/2017)

Pääkirjoitus: Tietoarkiston tekniset palvelut vahvistuvat ja viestintä uudistuu

Artikkelit:

Numero 46 (3/2016)

Pääkirjoitus: Avointa tiedettä tutkimuksenja tutkittavien hyväksi / En öppen vetenskap – i forskningens och forskarnas tjänst

Artikkelit:

 • Huolella hoivatusta aineistosta on iloa itselle ja muille, s. 6
 • Gradun sivutuotteena syntyi kunniamaininnan arvoinen kyselyaineisto, s. 9
 • THL:n Hypa-aineistot kertovat, miten 2000-luvun Suomi on voinut, s. 10
 • Tietoarkisto palvelee myös terveystieteilijää, s. 12
 • Tutkimuksen avoimuus on kohta itsestäänselvyys, s. 12
 • Moni terveys- ja lääketieteiden aineisto sopii hyvin Tietoarkistoon, s. 14
 • THL haluaa aineistonsa tehokkaaseen käyttöön, s. 15
 • Maailmaa mullistanut äitiyskohortti on pian avoimesti Ailassa, s. 16
 • Tamperelaistutkimus kertoo, miten yli 90-vuotiaat elävät ja voivat, s. 18
 • EU:n tietosuoja-asetuksesta tuli lopulta melko tutkimusmyönteinen, s. 20
 • Pohjoismaiset tietoarkistot loivat aineistoportaalin terveystieteilijöille, s. 22
 • Parin vuoden päästä tutkija saa sote-aineistot käyttöönsä yhdeltä luukulta, s. 25
 • Kansallinen luettelo auttaa tutkijaa löytämään arvokkaat aineistot, s. 26
 • Kymmenen faktaa suomalaisista biopankeista, s. 27
 • Dataruutu: Olisitko valmis arkistoimaan omat digitaaliset tutkimusaineistosi muiden tutkijoiden jatkokäytettäviksi?, s. 27
 • Tietomillissä kuka tahansa voi tutkia helposti suomalaisten mielipiteitä, s. 28
 • Kolumnistina Arto Vuori: Yhteistyöllä uusia innovaatioita!, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 34
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 45 (2/2016)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto on palveleva tutkimuksen tuki

Artikkelit:

Numero 44 (1/2016)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto avoimen tiedon asialla

Artikkelit:

Numero 43 (3/2015)

Pääkirjoitus: Avaa aineistosi, humanisti! / Gör ditt material tillgängligt, humanist!

Artikkelit:

 • Ensimmäinen Aila-seminaari: "Valmiin aineiston käyttäminen on kaikkien etu", s. 6
 • Nuorisorikollisuuskyselyissä näkyvät nekin rikokset, joista poliisi ei tiedä, s. 8
 • Tietoarkisto on nyt myös humanistin palveluksessa, s. 10
 • Tietoarkisto selvitti miten tutkijat suhtautuvat aineistojen avaamiseen, s. 12
 • Humanisteja huolestuttavat arkistoinnissa etiikka, omistus ja käytännön kysymykset, s. 13
 • Tieto-Finlandia-palkittu Ville Kivimäki: "Kompakti aineisto vain ponnahti käyttööni", s. 14
 • Anonymisointi: aineiston tuho vai arkistoinnin ehto?, s. 18
 • Kaksi historiantutkijaa pohtii jatkokäyttöä: "Aineiston jakaminen poikii humanistille meriittejä", s. 20
 • Humanistit ovat arkistoineet Ruotsissa lähinnä arkeologian aineistoja, s. 22
 • Tietoarkisto arkistoi pian ensimmäiset aineistona käytetyt lehtiartikkelit, s. 24
 • Suomi24-aineisto avaa tutkijoille ovet kansakunnan mielenmaisemaan, s. 26
 • Kielipankissa on aarteita sekä humanistille että yhteiskuntatieteilijälle, s. 28
 • Dataruutu Pitääkö kehitysyhteistyö rahoittaa veroilla?, s. 28
 • Kolumnistina Hans Jørgen Marker: Humanistinen tutkimus kaipaa omia data-infrastruktuureja, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 31
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 42 (2/2015)

Pääkirjoitus: Tutkimusmenetelmien opetus hyötyy valtakunnallisista palveluista

Artikkelit:

Numero 41 (1/2015)

Pääkirjoitus: Uusi CESSDA käynnistää palvelujaan

Artikkelit:

Numero 40 (2/2014)

Pääkirjoitus: Tutkimusdatan avoimuuslinjaukset yleistyvät / Ökad öppenhet gällande forskningsdata

Artikkelit:

 • HYPA-aineistot: Kattava seuranta-aineisto suomalaisten hyvinvoinnin ja mielipiteiden muutoksista, s. 6
 • Haastattelussa Pasi Moisio: Tilastolain muutos teki mahdolliseksi HYPA-aineistojen avaamisen tutkimuskäyttöön, s. 8
 • Etsivä löytää aineistot nyt Ailasta, s. 10
 • Aineistojen lataaminen Ailasta yksinkertaista ja nopeaa, s. 12
 • Yliopistoilta ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan, s. 14
 • Avoin tiede ja tutkimus -hanke edistää tiedon saatavuutta, s. 15
 • Kansainvälinen raportti IFDOlta: Rahoittajilta vahvaa tukea aineistojen avoimelle saatavuudelle, s. 17
 • Tieteelliset lehdet mukaan tukemaan tutkimusaineistojen avoimuutta, s. 19
 • Dataruutu: Tiedebarometri 2013 – Kiinnostaako tiede, tutkimus ja teknologia?, s. 21
 • Gallup: Tutkimusdatan avaaminen tehostaa aineistojen käyttöä ja lisää tieteen avoimuutta, s. 22
 • Tilastokeskuksen ja tietoarkiston metatietomallien vertailu, s. 23
 • Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus etenee, s. 24
 • Aineistopalkinto esimerkillisestä aineistonhallinnasta, s. 26
 • Monikulttuurisuutta julkisessa tilassa käsittelevän aineiston kerääjä palkittiin, s. 26
 • Uudistetut informointiohjeet opastavat kertomaan tutkittaville tutkimuksesta ja aineistosta, s. 28
 • Ensimmäisenä Suomessa – Tietoarkisto sai DSA-sertifikaatin, s. 28
 • Uusia yhteistyöorganisaatioita mukaan tietoarkiston neuvottelukuntaan, s. 28
 • Kolumnistina Pirjo Kontkanen: Datapolitiikan toteuttamisesta, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 31
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 39 (1/2014)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto 15 vuotta

Artikkelit:

Numero 38 (2/2013 — TIETOARKISTO 2013)

Pääkirjoitus: Uusi CESSDA aloittaa Bergenissä / Det nya CESSDA inleder sin verksamhet i Bergen

Artikkelit:

 • Toriporukointi ilmiönä ja tutkimuksen kohteena, s. 6
 • Tutkimuksen infrastruktuurit ja infrastruktuurihankkeet, s. 9
 • CESSDA ERIC – Consortium of European Social Science Data Archives
  – 1970-luvulla alkanut tietoarkistojen yhteistyö jatkuu ERICissä, s. 10
 • Common Lanugage Resources and Technology Infrastructure – CLARIN ERIC
  – Kielentutkimuksen yhteiseurooppalaista palvelua, s. 12
 • FIN-CLARINin palvelut, s. 12
 • European Social Survey – ESS
  – Vertailevaa kyselyaineistoa vuodesta 2002, s. 14
 • ESS ERIC tulee, s. 14
 • European Social Surveyn Suomen aineistot tehokäytössä, s. 15
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – ensimmäinen ERIC, s. 16
 • Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH
  – Osaamiskeskusten verkosto rakentaa palveluita tutkijoille, s. 17
 • Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities, DASISH
  – Ihmistieteiden yhteisiä palveluita rakentamassa, s. 18
 • Työkaluja kyselytutkimusten hallinnointiin, s. 19
 • Data without Boundaries
  – Helpotusta aineistojen tutkimuskäyttöön yli rajojen, s. 21
 • VERIC-hanke uudistaa tietoarkiston käytäntöjä, s. 22
 • Itse- ja vertaisarvioinneilla luotettavuutta data-arkistojen toimintaan, s. 23
 • Tilastokeskuksen ja tietoarkiston metatietomallien vertailu, s. 23
 • Dataruutu: Demokratian arvostus Suomessa, s. 24
 • CESSDAn asiantuntijaseminaari 2013
  – Tutkimusaineistojen hallinta – miten suunnitella, mitä maksaa? s. 25
 • Nuoret liikkeellä vai liikkumattomina
  – nuorten vapaa-aikatutkimusaineiston teemana liikunta ja fyysinen aktiivisuus, s. 26
 • Finna auttaa löytämään arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot, s. 27
 • TTA palvelee kaikkia tieteenaloja, s. 27
 • Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja
  – Kvalitatiivisen aineiston käsittelyohjeita uudistettu, s. 28
 • Kolumnistina Miikka Dal Maso: Ilmakehän tutkimus on yhteispeliä, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 33
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 37 (1/2013)

Pääkirjoitus: Avoin tiede etenee

Artikkelit:

Numero 36 (3/2012 — TIETOARKISTO 2012)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto palvelee myös terveystieteitä / Dataarkivet betjänar också hälsovetenskaperna

Artikkelit:

 • Tutkimuskohteena nuorten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus, s. 6
 • Tietoa suomalaisesta päihdehoidosta 20 vuoden ajalta, s. 10
 • Aineistojen arkistointi muiden käyttöön on järkevää, s. 10
 • Aineistoja terveyden tutkimukseen tietoarkistosta, s. 11
 • Dataruutu: Kuinka halukas olisit maksamaan korkeampia veroja kaikkien suomalaisten terveydenhoidon tason kohottamiseksi? s. 12
 • Kansainvälisiä aineistoja vertailevaan terveyden tutkimukseen, s. 13
 • Ikihyvä Päijät-Häme
  – Seurantatietoa ikääntyvien hyvinvoinnista ja elintavoista, s. 15
 • Lääketieteen arvokkain data on biopankeissa, s. 16
 • The European School Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD
  Vertailevaa aineistoa eurooppalaisten nuorten päihdekäyttäytymisestä ja -asenteista, s. 19
 • Tutkimusrahoittajien rooli arkistoinnin edistäjänä merkittävä, s. 22
 • Euroopan komissio suosittaa tutkimusaineistojen jakamista, s. 23
 • Tanskan CSSR – Centre for Survey/Register Data tukee korkeatasoista yhteiskuntatutkimusta hyvänlaatuisilla aineistoilla, s. 24
 • CESSDAn asiantuntijat seminaarissa Tampereella
  – Aineistojen hankinnan kokemuksia ja käytäntöjä jakamassa, s. 25
 • Tasa-arvotiedon keskus Minna – tietoa olettamusten sijaan, s. 26
 • Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki siirtyi Kansallisarkistoon, s. 27
 • Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelta sähköisen datan säilytyspalveluita tutkijoille, 28
 • Kolumnistina Antti Tanskanen: Suomi ja SHARE, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 33
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 35 (2/2012)

Pääkirjoitus: Kun läppäri leviää

Artikkelit:

Numero 34 (1/2012)

Pääkirjoitus: Tietoarkiston verkkosivut ja tiedotuslehti saivat uuden ilmeen

Artikkelit:

Numero 33 (2/2011 — TIETOARKISTO 2011)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto 2015 / Dataarkiv 2015

Artikkelit:

 • Köyhyyskirjoitukset runsassatoinen tutkimusaineisto, s. 6
 • Metodifestivaali 2011 Tampereella
  – Aiheita tieteen ihmiskäsityksestä käytännön menetelmäopetukseen, s. 9
 • Monta menetelmää, yksi tutkimus – Mixed methods, s. 10
 • Analyysiohjelmista apua laadulliseen tutkimukseen, s. 13
 • Riittääkö tulevaisuudessa vastaajia? s. 14
 • European Social Surveyn vastaajakadosta kansainvälinen vertailu, s. 15
 • Katotyö tuottaa tulosta mutta vaatii resursseja, s. 16
 • Kansa on puhunut: Eduskuntavaalitutkimus 2011, s. 18
 • Muistitietoa kansan edustamisen veteraaneilta, s. 21
 • Graduaineisto uutta ja vanhaa yhdistäen
  – Aktivistien haastattelut kymmenen vuotta myöhemmin, s. 22
 • Monessa maassa käytettävän kyselylomakkeen suunnittelu haasteellista, s. 24
 • Dataruutu: Suomen kannalta merkittävin ympäristöongelma, s. 25
 • Euroopan unioni tukee tutkimuksen rakenteita, s. 26
 • Maailman väestöstä laskettu yli 80 prosenttia, s. 27
 • Suomalaisten uskontoasenteet kansainvälisessä vertailussa, s. 29
 • Kolumnistina Pirjo Nikander: Menetelmäkeskusteluja yli raja-aitojen, s. 30
 • Aineistoluettelo, s. 31
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 34
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 32 (1/2011)

Pääkirjoitus: Metodifestivaaleille Tampereelle

Artikkelit:

Numero 31 (3/2010 — TIETOARKISTO 2010)

Pääkirjoitus: Vauhtia tilastojen tutkimuskäyttöön

Artikkelit:

 • Koulutuksen tutkimuslaitos tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta, s. 6
 • Kansainväliset arviointitutkimukset Koulutuksen tutkimuslaitoksessa lyhyesti, s. 9
 • Vertailussa Suomen ilmiöt asettuvat oikeille paikoilleen, s. 11
 • Dataruutu: uskonnollisten ääriryhmien oikeus julkaista kirjoja, s. 13
 • Demokratitutkimuksen huippuyksikkö tutkii suoraa osallistumista Turussa:
  Yleisö mukaan poliittiseen keskusteluun, s. 14
 • Luxemburg Income Study – LIS: Tulotutkimukset yhdenmukaisessa kansainvälisesti vertailtavassa muodossa, s. 16
 • Luxemburg Income Study – LIS: Tietoarkisto maksaa Suomen jäsenmaksun, s. 18
 • Vertailevaa tutkimusta vähimmäisturvasta LIS-aineistoilla, s. 18
 • CESSDAn asiantuntijaseminaari 2010: Esimerkkejä yhteistyöstä tilastokeskusten kanssa, s. 19
 • EU-tilastopalvelu johdattaa eurooppalaisten tilastojen ihmeelliseen maailmaan, s. 20
 • Verkko-opas: Kulttuurien välisen vertailevan tutkimuksen hyvät käytännöt ja elinkaari, s. 22
 • Uutta ESS EduNetissä, s. 24
 • Yhteiskuntaluokat Euroopassa – esimerkkejä uuden luokkamallin tutkimuskäytöstä, s. 24
 • Muutoksen tutkimukseen paneeliaineistoja Alankomaista, s. 25
 • Väitös monikielisten sanastojen käännösten vastaavuuksista, s. 26
 • Kyselylomakkeiden kääntäminen on asiantuntijoiden ryhmätyötä, s. 27
 • Kolumnistina Matti Alestalo: Sir Francisin ongelma, s. 29
 • Aineistoluettelo, s. 30
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista, s. 33
 • Kaiken maailman arkistot, s. 35
 • Lyhyesti, s. 36

Numero 30 (2/2010)

Pääkirjoitus: Keskeiset tutkimusrahoittajat tukevat tutkimusdatan avoimuutta

Artikkelit:

Numero 29 (1/2010)

Pääkirjoitus: Palveluita internetihmisille

Artikkelit:

Numero 28 (3/2009 — TIETOARKISTO 2009)

Pääkirjoitus: CESSDA ERIC käyntiin 2010

Artikkelit:

 • Maahanmuuttaja-asenteet Euroopassa
 • European Social Survey – ESS
 • Dataruutu: Onnellisuuden tunteen suhde ystävien tapaamiseen
 • Väestönlaskenta-aineisto tutkimukseen ja opiskeluun: Yksilötason tietoa miljoonista ihmisistä
 • Tasa-arvotiedon keskus Minna käynnistyy
 • Findikaattori.fi – suomalaisen yhteiskunnan kehitys numeroina
 • Dataa verkossa – Etsi, analysoi, lataa, tutki
 • Poliittiset ohjelmatekstit tutkimus- ja opetuskäytössä
 • POHTIVA – Poliittisten ohjelmien tietovaranto
 • FinELib verkko-aineistojen hankkijana
 • Jouko Verhon haastattelu: Tilastokeskus kehittää tilastoaineistojen etäkäyttöjärjestelmää
 • Rekisteriaineistojen etäkäyttöä selvitetään
 • Seminaareja tutkimuksen tiedonhallinasta ja köyhyystutkimuksesta
 • MOTV – uutta tietoa varannossa
 • Tilastokeskuksen maksuttomat datapalvelut verkossa: Suomen virallisesta tilastosta kuntaportaaliin ja verkkokouluun
 • Elinkeinoelämän ja työväenliikkeen historiaa verkossa
 • Kolumnistina Jussi Simpura: Miljoonavarannot näkyviksi
 • Aineistoluettelo
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista
 • Lyhyesti
 • Sähköistä arkistointia Virrassa

Numero 27 (2/2009)

Pääkirjoitus: Purkamattoman postin pääviesti

Artikkelit:

Numero 26 (1/2009)

Pääkirjoitus: Tiedettä silmästä silmään

Artikkelit:

Numero 25 (3/2008 — TIETOARKISTO 2008)

Pääkirjoitus: Kymmenen vuotta peruskysymysten äärellä

Artikkelit:

 • Risto Jaakkolan ja Venla Salmen haastattelu: Salat julki – nuorten piilorikollisuus 1960- ja 2000-luvuilla
 • Nuorten miesten rikollisuuskyselyt 1962 ja 2006
 • Janne Kivivuoren haastattelu: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen aineistot. Tietoa rikollisuudesta tekijän ja uhrin näkökulmasta
 • Liisa Avelinin haastattelu: Ensimmäinen blogiaineisto talletettu tietoarkistoon
 • Tero Mamian haastattelu: Tietoarkiston kestosuosikki. World Values Survey 2000: Suomen aineistosta hyötyvät monet
 • Mirja Tarnasen haastattelu: Korpus tarjoaa kuvan kielitaidosta
 • Sami Myllyniemen haastattelu: Aineistonluovuttaja ryhtyi jatkokäyttäjäksi
 • Tietoarkisto ehdolla tutkimuksen tiekartalle
 • Anne Konun haastattelu: Muutoksen seurantaan vertailuaineisto koulun hyvinvointiprofiilista
 • Ari Hyytisen haastattelu: Tutkija käy säännöllisesti tutustumassa uusiin tutkimusaineistoihin
 • Pirjo Hiidenmaan haastattelu: Suomen Akatemian uudet hakuohjeet. Aineistojen elinkaari tutkimussuunnitelmiin mukaan
 • Tutkijat pelkäävät turhaan. Aineistojen arkistointi ei riko tutkittavien luottamusta
 • Dataruutu: Lain vai omantunnon mukaan?
 • Päivi Östermanin haastattelu: Maahanmuuttopolitiikasta kvantitatiivinen lopputyö
 • Kolumnistina Jussi Nuorteva: Tutkimusaineistojen säilyttäminen – kuka päättää ja kuka säilyttää?
 • Aineistoluettelo
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista
 • Kaiken maailman arkistot
 • Lyhyesti
 • IASSIST/IFDO-konferenssi: Toukokuussa Tampereelle!

Numero 24 (2/2008)

Pääkirjoitus: Muutoksia tieteessä ja yliopistossa

Artikkelit:

Numero 23 (1/2008)

Pääkirjoitus: Lisää mahdollisuuksia maiden välisiin vertailuihin

Artikkelit:

Numero 22 (2/2007 — TIETOARKISTO 2007)

Pääkirjoitus: Laadulliset tutkimusaineistot

Artikkelit:

 • Sirpa Lappalaisen haastattelu: Tutkija kokeilee etnografian arkistointia
 • Kvalitatiivisten tutkimusaineistojen uudiskäyttö
 • Sanni Haverisen haastattelu: Maaseudun naisista arkistoiduilla aineistoilla kandidaatin tutkielma
 • Raimo Niemelän haastattelu: Ikäihmisten mediapäiväkirjat kiinnostivat tutkijaa
 • Libby Bishopin haastattelu: Uusia näkökulmia ruokakulttuuria käsitteleviin aineistoihin
 • Saksassa tutkitaan laadullisten aineistojen jatkokäyttöä
 • Tomáš Cížekin haastattelu: MEDARD opastaa tutkijoita tiedonkeruussa
 • Kolumni: Tutkimusaineistojen kolme kohtaloa
 • Kvalitatiivisten aineistojen käsittely arkistossa
 • Dataruutu: Kuinka vanha autosi on? sisältö
 • Kvantitatiivisten aineistojen käsittely
 • Opiskelijat iso asiakasryhmä
 • Westermarck-seuran gradupalkinto Laura Peutereelle
 • Euroopan data-arkistojen infrastruktuurihankkeelle EU-rahoitusta
 • European Social Survey 2006: Uutta aineistoa hyvinvoinnin ja elämänkaaren tutkijoille
 • Aineistoluettelo
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista
 • Kaiken maailman arkistot
 • IASSIST-konferensseissa uusia avauksia
 • Lyhyesti

Numero 21 (1/2007)

Pääkirjoitus: Sähköisten aineistojen säilyttämiseen tarvitaan kansallisia periaatteita ja ohjeita

Artikkelit:

Numero 20 (2/2006 — TIETOARKISTO 2006)

Pääkirjoitus: Publish or perish

Artikkelit:

 • Lea Pulkkisen haastattelu: Ahaa-elämys tuotti käyttäytymiserojen kuvausmallin
 • Anna-Liisa Lyyran haastattelu: Ohjelmistojen ja menetelmien kehitys tuovat uusia mahdollisuuksia tutkimukseen
 • Pohtiva - yli sata vuotta puolueiden ohjelmahistoriaa verkossa
 • Ulla Hämäläisen haastattelu: Rekisterit paljastavat moninaisen maailman
 • World Values Survey taloustieteen onnellisuustutkimuksessa (Esa Mangeloja, Jyväskylän yliopisto)
 • Raimo Blomin haastattelu: Uskontokysely haastaa kulttuurien vuoropuheluun
 • Dataruutu: Suomen ISSP 2005
 • Kolumni: Eurobarometrit puntarissa (Timo Toivonen, Turun kauppakorkeakoulu)
 • Airi Pajusen haastattelu: Sata vuotta kulutustutkimusta
 • Suomalaisten maahanmuuttaja-asenteiden muutos 1986–2004
 • Uutta tietoarkistossa: Elämänkulku 1971–2002
 • Oppimateriaalihanke: Tutkimusaineistojen jatkokäytön opas
 • Tukea laadullisiin menetelmäopintoihin / MOTV laajenee laadullisiin menetelmiin
 • Aineiston tilaaminen
 • Aineistoluettelo
 • Julkaisuja arkistoiduista aineistoista
 • Kaiken maailman arkistot
 • Luxembourg Income Study (LIS). Aineisto hyvinvointi- ja tulonjakotutkimukseen
 • Pitkittäisvertailua Eurobarometreillä
 • Rahoitusta aineistoinfrastruktuureille 2007–2010

Numero 19 (1/2006)

Pääkirjoitus: Suomen datafoorumi ottaa ensiaskeleitaan

Artikkelit:

Numero 18 (3/2005)

Pääkirjoitus: FSD koeajaa: EduNet on tukeva menopeli opetuskäyttöön

Artikkelit:

Numero 17 (2/2005)

Pääkirjoitus: "Mikä tämä tämmöinen arkisto on" ja muita tiedotuksen haasteita

Artikkelit:

Numero 16 (1/2005)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto mukaan kehittämään kansallisia demokratiaindikaattoreita

Artikkelit:

Numero 15 (3/2004 — TIETOARKISTO 2004)

Pääkirjoitus: Onnistuuko OECD purkamaan tutkimusaineistojen käytön esteitä?

Artikkelit:

 • Kansainvälisellä yhteistyöllä laatua vertailevan tutkimuksen aineistoihin
 • Markus Jäntistä LIS:n tutkimusjohtaja
 • Suomessa yli 100 rekisteröitynyttä ESS-käyttäjää
 • European Social Survey sosiaalisen pääoman tutkimuksessa
 • Yhteiset hyvät käytännöt eurooppalaiselle vertailevalle tutkimukselle
 • Verkkokysely vaatii tekijältään osaamista
 • Menetelmäkursseja ulkomailla
 • Kansalaisvaikuttamisen tutkimusta tarvitaan lisää
 • Tuoreimmat kansainväliset aineistot brittitutkijoiden saatavilla
 • Kotitehtäviä ja erilaisia opettajia
 • Asiantuntijat ja alppikukka
 • Tutkimusaineistoja ja tilastotietoja verkossa
 • Kaiken maailman arkistot
 • Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen portaali avattu
 • Laadullisten menetelmien tietovaranto
 • Aineiston tilaaminen
 • Aineistoluettelo

Numero 14 (2/2004)

Pääkirjoitus: Tietoarkisto uudisti verkkopalvelunsa ja lehtensä

Artikkelit:

Numero 13 (1/2004)

Pääkirjoitus: Uusia aineistoja kansalaisvaikuttamisen tutkimukseen

Artikkelit:

Numero 12 (3/2003 — TIETOARKISTO 2003)

Pääkirjoitus: Aineistonkeruu - tutkimuksen tärkein vaihe

Artikkelit:

 • Valtakunnallista mielipidetutkimusta matalan profiilin tietopajasta
 • Tietoa suomalaisista 60 vuoden kokemuksella
 • Tilastot kansakunnan muistina
 • Poliittiset mielipidemittaukset tuovat näkyvyyttä
 • Tutkittavien informoinnilla varmistat aineistosi käyttömahdollisuudet
 • Vaihtoehtona otanta verottajan rekisteristä
 • Kannattaisiko teettää poiminta väestörekisteristä?
 • Seksiaineistoja Suomesta, Virosta ja Pietarista
 • Meidän ja muiden käsityksiä perheestä, kasvatuksest ja työnjaosta
 • Suomalaisten ympäristöarvoista gradu
 • Nyt-liitteen kyselyt tietoarkistoon
 • Laadullisten aineistojen arkistointi kannattaa
 • European Social Survey -hankkeen aineistot suoraan verkosta
 • Monikielinen yhteiskuntatieteellinen asiasanasto ELSST nyt suomeksi
 • Madierasta tulossa tutkijoille monipuolinen verkkopalvelu
 • MOTV madaltaa kynnystä tarttua kvantitatiiviseen tutkimukseen
 • Aineiston tilaaminen
 • Aineistoluettelo

Numero 11 (2/2003)

Pääkirjoitus: Oppimateriaalia tutkimusaineistojen hallinnan ja käytön tueksi

Artikkelit:

Numero 10 1/2003

Pääkirjoitus: Vaalimaatti 2003 palvelee kansalaista

Artikkelit:

Numero 9 (3/2002 — TIETOARKISTO 2002)

Pääkirjoitus: Käyttökynnys matalaksi

Artikkelit:

 • Uusia näkökulmia vanhoihin aineistoihin
 • ISSP 2001 ja 2002: Ystävyys, sukulaisuus, perhe ja sukupuoliroolit
 • European Social Survey kartoittaa eurooppalaisten arvoja
 • Eurobarometrit: Internetin käytön erot Länsi-Euroopassa
 • Tutkimusprosessi uusiksi
 • LIS: Kansainvälistä vertailevaa tulotutkimusta Internetin välityksellä
 • Eurooppalaisten tietoarkistojen asiantuntijat Bukarestissa
 • Monikielinen sisällönkuvailu: Hassetista Madieraan
 • Menetelmäopetuksen tietovaranto esiteltiin Yhdysvalloissa
 • Tietotekniikkaa tutkimuksen tueksi
 • Kirjallisuutta aineistojen jatkokäyttäjille
 • Menetelmäkursseja ulkomailla
 • Jatkokäyttäjien julkaisuja arkistoiduista aineistoista
 • Aineiston tilaaminen
 • Aineistoluettelo
 • Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Numero 8 (2/2002)

Pääkirjoitus: Arkistoinnin monet hyödyt

Artikkelit:

Numero 7 (1/2002)

Pääkirjoitus: Aineistoja moneen käyttöön

Artikkelit:

Numero 6 (3/2001 — TIETOARKISTO 2001)

Pääkirjoitus: Tutkimusetiikka on käytännön asia

Artikkelit:

 • Henkilötietolain soveltaminen tieteelliseen tutkimukseen
 • Viranomaisneuvotteluja videoimassa
 • Käytännön ohjeita
 • Tutkimusaineistojen arkistointi perinne myös opetuksessa
 • Iso-Britannian tietoarkisto ohjaa anonymisointiin
 • Tietosuojakysymyksen erityisasemassa Norjan tietoarkistossa
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta uusien haasteiden edessä
 • Menetelmäopetuksen tietovaranto koekäytössä
 • Kesäharjoittelijana FSD:ssä
 • Opiskele menetelmiä ulkomailla
 • Tietoarkisto esillä kirjaston käyttäjäkoulutuksessa
 • Kirjastoyhdyshenkilöt tapasivat elokuussa
 • Luxemburg Income Study LIS
 • ISSP 2000: Suomalaiset ja ympäristönsuojelu
 • Eurooppalaisille arkistoille yhteinen aineistoluettelo
 • Uusia aineistosarjoja arkistossa
 • Miten ja mistä löytää tietoa tietoarkiston aineistoista?
 • Aineistojen tilaaminen
 • Aineistoluettelo

Numero 5 (2/2001)

Pääkirjoitus: Aloite kansainvälisten vertailuaineistojen rahoittamiseksi

Artikkelit:

Numero 4 (1/2001)

Pääkirjoitus: Katoaako elektroninen kansanperinne

Artikkelit:

Numero 3 (3/2000 — TIETOARKISTO 2000)

Pääkirjoitus: Tutkimusaineistojen avoimuus on ydinkysymys

Artikkelit:

 • Tietoarkistonäkemystä jo yli 20 vuoden ajalta
 • Aineiston luovutus ei ole monimutkaista
 • Käyttäjä kehuu arkiston palvelua
 • Osallistu FSD-arvontaan
 • ESS: Eu-maihin uusi yhteiskuntatieteellinen tiedonkeruuinstrumentti?
 • Suomesta ISSP:n jäsen
 • LIMBER kansainvälistä tiedonhakua tukemaan
 • HASSET myös suomeksi
 • NESSTAR: Tehokas väline tutkimusaineistojen seulontaan
 • Tieteenteko verkkoon
 • Laadullisen aineiston jäljillä
 • CES2000 kokosi tietoarkistoasiantuntijoita Tampereelle
 • Tietoarkisto yhteistyössä tieteellisten kirjastojen kanssa
 • FSD auttoi Ann Arboriin
 • Menetelmäopetuksen tueksi verkkotietovaranto
 • Yhteiskuntatieteille alakohtaisia verkkotietovarantoja
 • Aineistoluettelo

Numero 2 (2/2000)

Pääkirjoitus: Menetelmäopetukselle valtakunnallinen Internet-tietovaranto

Artikkelit:

Numero 1 1/2000

Pääkirjoitus: Aineiston hankintaa ja uusia hankkeita

FSD Bulletin in English