FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Kalliomaalauksia sähköiseen arkistoon Ruotsissa

Teksti: Helena Laaksonen

Ruotsin tietoarkiston tehtävien laajeneminen yhteiskuntatieteistä humanistisiin tieteisiin ja lääketieteeseen muutti yksikön nimeä ja toi säilytettäväksi monia uusia aineistotyyppejä. Ruotsin kansallinen datapalvelu, SND, säilyttää nykyään muun muassa kalliomaalauksia. Käytännössä säilytettävä aineisto on digitaalisia kuvia kalliomaalauksista ja kuviin liittyvää metadataa.

Ruotsin kalliopiirrostutkimuksen arkisto, SHFA, on pyytänyt datapalvelulta teknistä tukea. On sovittu, että SND huolehtii kalliopiirrosaineiston pitkäaikaissäilytyksestä. SHFA (Svenskt HällristningsForskningsArkiv) on kansallinen projekti, jonka tehtävänä on luoda tietokanta ja arkisto kalliomaalausten kuvailutiedon tallentamista ja tutkimusta varten.

Kalliomaalausten dokumentointia 1600-luvulta lähtien

Kalliomaalausten kuvailulla ja tutkimuksella on Ruotsissa vuosisatoja pitkät perinteet. Niitä on yritetty kuvata ja selittää jo 1600-luvulla. Länsi-Ruotsin kallioista löydettyjen maalausten dokumentointiin on osallistunut suuri joukko tutkijoita ja vapaaehtoisia maallikoita. Tanumissa, Bohusin läänissä Göteborgin pohjoispuolella sijaitsevat kalliomaalaukset valittiin maailmanperintökohteeksi vuonna 1994.

Maalauksia on ehditty kuvailla monella menetelmällä: piirtämällä tai kopioimalla hankaustekniikalla voipaperille tai muoville ja valokuvaamalla. Kuvamateriaaliin liittyy vaihtelevasti muistiinpanoja, kommentteja tai järjestelmällisiä sanallisia kuvauksia.

Kuvat on tyypillisesti tehty materiaaleille, jotka eivät säily pitkään. Esimerkiksi muoville tehdyt täysikokoiset kopiot ovat tuhoutumassa (Bertilsson 2007).

Tehty työ talteen digitoimalla

SHFA:n työsarkana on digitoida arkistomateriaali kalliomaalauksista, jotta jo tehtyä työpanosta ei menetetä. Tavoitteena on sekä saada materiaali turvalliseen säilytykseen että saattaa se tutkijoiden saataville helposti. Digitoidut dokumentit säilytetään tiff-muotoisina kuvina. Voipaperilta ja muovikopioista otetut kuvat editoidaan ja niistä muodostetaan laajoja kollaaseja, jotka myös säilytetään tiff-muotoisina.

SHFA:n nykyinen kuvailujärjestelmä sisältää tiedon löytöalueesta, kansallisperintölautakunnan löytönumeron, alkuperä- ja sisältötietoja sekä toisinaan tiedon kuvaajasta ja tekijänoikeuden haltijasta. Kaikille kuville annetaan tunniste. Kaikki tämä tieto sisältyy tiff-tiedostoille annettuun pitkään tiedostonimeen. Tiedostonimi ja sähköisessä verkkotietokannassa olevat tiedot ovat ainoa olemassa oleva metadata. Pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta tämä ei riitä.

DDI-kuvailun mahdollisuudet

SND:n edustajat ovat pohtineet myös mahdollisuutta käyttää kalliomaalausten kuvailuun yhteiskuntatieteellisen aineiston kuvailuun kehitettyä DDI:tä. Toistaiseksi DDI:tä ei ole käytetty, koska kalliomaalausten kuvailuista suurin osa on jo sähköisessä tietokannassa. Tietoja voi etsiä ja selata SHFA:n verkkopalvelussa osoitteessa http://www.shfa.se/.

SND:n järjestelmäkehittäjänä työskentelevän Johan Fihnin mukaan haasteellista DDI-formaatin käytössä olisi myös löytää sellainen kuvailurakenne, joka vastaa kalliomaalaustutkijoiden tarpeita. – DDI3 ei tue täydellisesti kvalitatiivisten aineistojen kuvailua eikä siksi ole olemassa ohjeita, miten SHFA:n aineistoa vastaavaa dataa pitäisi dokumentoida. Valittavana on monia tapoja sen mukaan, mihin haluaa keskittyä.

Kuva: Hankausmenetelmällä tehty kopio ja valokuva samasta kohteesta. Hede, Kville 2001. Catarina Bertilsson, SHFA.

kuvio

Lähteet ja lisätietoja:
» Teksti perustuu pääasiassa Johan Fihnin esitykseen ja häneltä saatuihin lisätietoihin. Lue juttu SND:n edustajien vierailusta tietoarkistoon.
» Bertilsson Ulf (2007) Svenskt HällristningsForskningArkiv – a database and an archive of rock carvings <http://www.rockartscandinavia.se/pdf/2007/Ulf-artikel-A07.pdf>[viitattu 13.4.2011].
» Svenskt HällristningsForskningsArkiv -verkkosivu [viitattu 13.4.2011].
» Swedish Rock Art Archives. Göteborgin yliopiston historian laitoksen projektikuvaus. [viitattu 14.4.2011].
»Vitlycke museum mitt i Tanums världsarv [viitattu 13.4.2011].
»DDI-allianssi.