FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


SSD:stä SND:hen – Ruotsissa datapalvelua laajennetaan uusille tieteenaloille

Teksti ja kuva: Helena Laaksonen

Pari vuotta sitten toteutunut Ruotsin tietoarkiston tehtävien laajeneminen yhteiskuntatieteistä humanistisiin tieteisiin ja lääketieteeseen muutti yksikön nimeä ja toi uudelle Ruotsin kansalliselle datapalvelulle, SND:lle, pelkkää aineistojen pitkäaikaissäilytystä laajemman tehtäväkentän tutkimuksen infrastruktuurina.

Uuden datapalvelun tehtävänä on tarjota tukeaan tutkijoille koko tutkimusprosessin aikana ja helpottaa tutkimusdatan saatavuutta. Lisäksi SND koordinoi nykyisiä ja uusia perustettavia yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden ja terveystieteiden tietokantoja ja tekee ruotsalaista tutkimusta tunnetuksi maailmalla.

Aineistojen kartoitusta ja aseman vakiinnuttamista

Tavoitteet palvelun kehittämisessä on asetettu korkealle. Parin vuoden päästä SND:llä pitäisi olla selkeä yleiskäsitys siitä, minkälaista tutkimusaineistoa Ruotsissa on humanistisilla, yhteiskuntatieteellisillä ja lääketieteen aloilla. Verkostoituminen ja yhteistyön vakiinnuttaminen tutkimusrahoittajien, tutkimusaineistojen tuottajien ja suurten tutkimusprojektien kanssa on käynnissä.

Tutkimusprojektien tuottaman materiaalin tallentaminen, säilyttäminen pitkäaikaisesti, jatkokäytön tehostaminen ja neuvonta- ja tukipalvelujen rakentaminen vaativat paljon teknistä ja käytäntöjen kehitystyötä, joka jo on hyvässä vauhdissa.

Tietoa hyvistä käytännöistä vaihdetaan

Tänä vuonna SND kartoittaa hyviä käytäntöjä, niin teknisiä kuin esimerkiksi käytännön tietopalvelutyön ratkaisujakin eurooppalaisissa sisararkistoissa. Samalla SND:n edustajat kertovat omasta kehitystyöstään. Vierailujen kohteeksi on valittu muutama eurooppalainen data-arkisto, joista yksi on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Mari, Johan ja Merja

Kuva: Tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola esitteli Johan Fihnille ja Merja Karjalaiselle aineiston luovutusta jatkokäyttöön.

Tampereella vieraili kaksi SND:n edustajaa maaliskuun puolivälissä. Johan Fihn työskentelee järjestelmäkehittäjänä. Myös Merja Karjalainen on järjestelmäkehittäjä. Hän on erikoistunut tietokantoihin. Kaksipäiväisen vierailun kumpikin päivä oli täynnä ohjelmaa aineistojen hankinnasta ja käsittelystä englannintamiseen ja kansainväliseen aineistoyhteistyöhön. Samalla suomalaiset kollegat saivat hyvän käsityksen siitä, missä vaiheessa naapurimaan tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on.

 

Lisätietoja:
» Svensk nationell datatjänst
» Lue myös tästä lehdestä juttu Kalliomaalauksia sähköiseen arkistoon Ruotsissa