FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PääkirjoitusPÄÄKIRJOITUS

» Metodifestivaaleille Tampereelle

ArtikkelitARTIKKELIT

» Internet-vastaaminen suosittua ISSP 2010 -keruussa
» SSD:stä SND:hen – Ruotsissa datapalvelua laajennetaan uusille tieteenaloille
» Kalliomaalauksia sähköiseen arkistoon Ruotsissa
» European Social Surveyn neljän aallon aineisto saatavana
» Professori Michael Marsh vieraili tietoarkistossa
» Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Elina Haavio-Mannilalle
» Julkaisuja tutkimusaineistojen arkistoinnin ja jatkokäytön etiikasta
» Dataruutu: Äänestittekö omaa sukupuoltanne olevaa ehdokasta?

LyhyestiLYHYESTI

» Tietoa muuttoliikkeestä ja muuttajista: Migration Information Source
» Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaarissa käsiteltiin maahanmuuttotutkimuksen aineistoja
» Suomalaisten käsityksiä terveydestä ja terveyspalveluista tutkitaan syksyllä
» Tutkimuksen tietoaineistot hanke vaatii kansallista tietopolitiikkaa
» KDK-hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti julkaistu
» Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten tietoaineistojen avaamisesta
» Kirjallisuuskatsaus: mitä tutkijat haluavat