FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Dataruutu Äänestittekö omaa sukupuoltanne olevaa ehdokasta?

Suomalaiset vaalitutkijat toteuttavat eduskuntavaalien jälkeen laajan kansallisen vaalitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Äänioikeutetuilta kysytään muun muassa ehdokasvalinnasta, äänestysaktiivisuudesta, sosiaalisesta mediasta, vaalikampanjoinnin muutoksista, vaalirahoituksesta ja vaalirahakohun vaikutuksista. Tutkimuksessa arvioidaan myös kannatusmittausten merkitystä sekä tasa-arvon ja edustuksellisuuden toteutumista vaaleissa. Eduskuntavaalitutkimukset arkistoidaan tietoarkistoon. Dataruutu kertoo sukupuolittain vastaustulokset vuosien 2003 ja 2007 vaalitutkimusten kysymykseen äänestittekö omaa sukupuoltanne olevaa ehdokasta?. Vuoden 2003 tutkimukseen osallistui 1270 ja vuoden 2007 tutkimukseen 1422 vastaajaa.

kuvio

Lähteet: Karvonen, Lauri & Paloheimo, Heikki: Eduskuntavaalitutkimus 2003 [elektroninen aineisto]. FSD1260, versio 1.0 (2003-10-09). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], 2003. Vaalit ja edustuksellinen demokratia Suomessa -tutkimusryhmä [tuottaja], 2003. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2003. Aineistokuvailu verkossa, URL: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD1260>.
Paloheimo, Heikki: Eduskuntavaalitutkimus 2007 [elektroninen aineisto]. FSD2269, versio 1.0 (2007-08-02). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], 2007. Poliittisen osallistumisen tyylit ja demokratian muodot: Suomi vertailevassa tarkastelussa -tutkimusryhmä [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2007. Aineistokuvailu verkossa, URL: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2269>.

Tutustu vaalitutkimusportaaliin: <https://www.fsd.tuni.fi/vaalitutkimus/>.