FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


European Social Surveyn neljän aallon aineisto saatavana

Teksti: Hannele Keckman-Koivuniemi

European Social Surveyn, ESS:n, kumulatiivinen neljän aallon aineisto (ESS1–4 vuosilta 2002, 2004, 2006 ja 2008) julkaistiin Norjan data-arkiston verkkopalvelussa helmikuussa. ESS on noin 30 Euroopan ja lähialueiden maata kattava yhteiskuntatieteellinen aineistonkeruu- ja tutkimushanke. Aineistot kerätään kahden vuoden välein käyntikyselyillä. Tuore yhdistelmäaineisto sisältää kaikki ne muuttujat, jotka on kysytty vähintään kahdessa keruussa ja kaikki ne maat, joissa aineisto on kerätty vähintään kahdessa aallossa. Mukana on 29 maata.

Kumulatiivinen aineisto on saatavana uuden ESS Cumulative Data Wizardin kautta. Sen avulla voi itse määritellä mitkä muuttujat, keruuaallot ja maat sisältyvät ladattavaan datatiedostoon. Valittavia dataformaatteja on kymmenen. Käyttäjä saa samalla myös aineiston koodikirjan käyttöönsä. Aineiston käyttö on maksutonta, mutta edellyttää rekisteröitymistä.

ESS on suosittu aineistosarja

Vuoden 2010 ESS-tilastojen mukaan aineistosarjalla oli 36 479 rekisteröitynyttä käyttäjää 219 eri maassa. Ahkerimmin aineistoja käytettiin Saksassa (9,5 %), Belgiassa (8,4 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (7,8 %).

Suomalaisia käyttäjiä oli viime vuonna yhteensä 933 (2,6 %). Heistä 56 prosenttia oli opiskelijoita, 21 prosenttia yliopistojen tutkijoita tai opettajia ja 8 prosenttia väitöskirjan tekijöitä.

Viides aalto on kerätty

European Social Surveyn viides aalto kerättiin syyskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana noin 30 maassa. Tällä kertaa ESS:n vaihtuvina teemoina ovat luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään sekä työ, perhe ja hyvinvointi. Aineiston ensimmäinen kansainvälinen versio saadaan käyttöön elokuussa 2011 Norjan data-arkiston ylläpitämästä verkkopalvelusta. Tietoarkisto tuottaa sen jälkeen Suomen aineistosta suomenkielisen version, jota jaellaan tietoarkiston normaalin käytännön mukaisesti.

 

Lähteet ja lisätietoja:
» European Social Survey -ohjelma
» ESS Data
» Data Wizard
» FSD2389 European Social Survey: yhdistelmäaineiston kuvailu.