FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PÄÄKIRJOITUS

Metodifestivaaleille Tampereelle!

Sami Borg

Tampereen yliopisto isännöi ensi elokuun lopussa, 30.–31.8.2011, metodifestivaalia, joka järjestetään nyt toisen kerran Suomessa. Ensimmäinen järjestettiin keväällä 2009 Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston allianssiyhteistyönä Jyväskylässä. Osallistujia oli yli 600.

Festivaalin nimi ja konsepti tulevat briteiltä. Siellä vastaava valtakunnallinen, tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen keskittyvä useampipäiväinen tapahtuma on järjestetty jo muutaman kerran 2000-luvulta alkaen. Brittien tutkimusmetodifestivaali toimii ESRC:n (Economic & Social Research Councilin) alaisten toimijoiden organisoimana.

Suomessakin painopiste on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa, mutta myös muut tieteenalat ovat edustettuina. Ideana on koota eri alojen ja analyysimenetelmien sekä erityyppisten aineistojen asiantuntijoita jakamaan osaamistaan tietoiskuin, esityksin, paneelein ja lyhytkurssein.

Tampereella järjestettävän metodifestivaalin tärkein kohdejoukko ovat jatko-opiskelijat, joten erityisesti tutkijakouluissa on syytä olla hereillä nyt keväällä. Tietenkin perustutkinto-opiskelijat sekä yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden henkilökuntaan kuuluvat ovat myös lämpimästi tervetulleita tekemään tapahtumasta sananmukaisesti ison, festivaalin.

Ilmoittautuminen avataan huhtikuun lopulla. Tarjolla on runsas valikoima tutkimusmenetelmien perustavaraa, suuri joukko parhaiden asiantuntijoiden tiiviitä pläjäyksiä sekä syvälle luotaavia paneeleita. Plenaristit ovat huippukokeneita tutkijoita ja ohjaajia, jotka piirtävät isoa kaarta tutkimuksen teon olennaisimmista kysymyksistä. Sosiaalista ohjelmaakaan ei ole unohdettu.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on ollut mukana valmistelemassa tapahtumaa, jonka suunnittelun ja toteuttamisen päävastuu on Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutilla (YTIllä). Toivotan osaltani kaikki tutkimuksen tekemisestä kiinnostuneet tervetulleiksi seuraavaan Metodifestivaaliin, joka ei toivottavasti jää viimeiseksi.

» Metodifestivaali 2011