FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Internet-vastaaminen suosittua ISSP 2010 -keruussa

Teksti: Seppo Antikainen & Mari Kleemola | Kuviot: Markku Nieminen

Tietoarkisto on vuodesta 2000 asti ollut Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksen kanssa toteuttamassa Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa. Tilastokeskus on kerännyt Suomen ISSP-kyselyaineiston postikyselynä vuosittain. Kahtena viimeisenä vuotena vastaajille on annettu mahdollisuus vastata myös internetissä.

Yli puolet vastasi internetissä

Vuoden 2010 aineisto kerättiin yhdistettynä posti- ja internet-kyselynä. Vastaajille lähetettiin perinteinen postikyselylomake, mutta he saivat valita, täyttävätkö ja palauttavatko lomakkeen vai vastaavatko internetissä. Internet-vastaamista varten saatekirjeessä oli jokaiselle oma käyttäjätunnus ja salasana.

Suurin osa vastanneista (62,6 %) valitsi vastaustavaksi internet-lomakkeen. Internet-vastaamisen suosio oli odotetusti suurin nuorimmassa ikäluokassa: neljä viidestä 15–24-vuotiaasta vastasi nettilomakkeella. Vaikka internet-vastaamisen suosio väheni vanhimmissa ikäluokissa, yli kolmannes (37,1 %) 65–74-vuotiaistakin vastasi verkossa.

kuvio

Kuvio 1:ISSP 2010 -kyselyn internet-vastaajien osuus vastanneista ikäryhmittäin.

Vastausprosentit vaihdelleet

Vuoden 2010 kyselyn kokonaisvastausprosentti oli lähes 50, jota voidaan pitää tyydyttävänä, varsinkin kun vuonna 2009 vastausprosentti oli vain 35,5. Trendi on kuitenkin ollut laskeva.

kuvio

Kuvio 2:ISSP-kyselyn vastausprosentti ikäryhmän mukaan vuosina 2002–2010.

Eri vuosien vastausprosenttien vertailussa on hyvä muistaa, että ISSP:n teemat vaihtuvat vuosittain. Vuoden 2010 teema, ympäristö, lienee ollut vastaajia kiinnostava. Toisaalta vain vuosikymmen aikaisemmin kerätyssä ympäristöaiheisessa ISSP-kyselyssä vastausprosentti oli vielä 61,3.

Vuonna 2009 aiheena oli ehkä hieman vaikeaksi koettu eriarvoisuus. Vuonna 2008 kysyttiin uskonnosta, 2007 vapaa-ajasta ja urheilusta ja 2006 valtion tehtävistä. Myös kyselyjen ajankohta saattaa selittää eroja. Vaikka kyselyt on toteutettu aina loppuvuonna, keruun aloitus- ja lopetuspäivämäärät ovat vaihdelleet. Vuonna 2009 keruu loppui ennen joulua, kun taas vuoden 2010 kyselyssä vastausaikaa oli loppiaiseen saakka.

Uutta vuonna 2010 oli se, että lomakkeen täyttäneiden ja palauttaneiden kesken arvottiin kaksi noin 300 euron arvoista kannettavaa minitietokonetta. On mahdoton sanoa varmasti, mikä vaikutus arvontapalkinnoilla oli vastausprosenttiin, mutta uskoaksemme miniläppärit houkuttelivat vastaamaan. Tähän viittaisi se, että erityisesti nuorten vastaajien vastausprosentit nousivat.

 

Lähteet ja lisätietoja:
» ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto
» ISSP 2000: ympäristö II: Suomen aineisto
» ISSP-vertailututkimusohjelman esittely
» Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
» Metodifestivaalien sessio Osallistuminen kyselytutkimuksiin ja vastaajakadon hallinta 31.8.2011, Tampere.