FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Professori Michael Marsh vieraili tietoarkistossa

Teksti ja kuva: Hannele Keckman-Koivuniemi

M Marsh

Kansalliset vaalitutkimukset ovat myös kansainvälisiä ja vertailevia. Irlantilainen politiikan tutkija, professori Michael Marsh (Trinity College Dublin) vieraili Tampereella lokakuun lopussa 2010. Hän osallistui valtakunnallisen vaalitutkimuskonsortion syyskokoukseen.

Marsh esitteli irlantilaista vaalitutkimusta ja keskusteli suomalaisten kollegoittensa kanssa erityisesti henkilövaalijärjestelmistä. Suomen seuraava eduskuntavaalitutkimus sisältääkin uusia ehdokas- ja puoluevalintakysymyksiä, joita on kysytty myös Irlannissa.

Irlannin kansallinen vaalitutkimus 2002–2007 toteutettiin viiden aallon paneelitutkimuksena (n=2663). Tämä on ensimmäinen kattava tutkimus vaali- ja äänestyskäyttäytymisestä Irlannin tasavallassa. Aineisto sisältää tietoa vuosien 2002 ja 2007 parlamenttivaaleista sekä vuoden 2004 alue- ja europarlamenttivaaleista. Ensimmäisen ja viidennen aallon aineistot koottiin käyntihaastattelututkimuksilla, muiden aaltojen aineistot postikyselyinä. Osa kysymyksistä on toistettu eri aalloissa, mikä mahdollistaa pitkittäisvertailun. Tutkimushanketta johtivat Marsh sekä Richard Sinnott (University College Dublin). Aineistonkeruusta vastasi Irlannin Taloudellinen ja Sosiaalinen Tutkimusinstituutti (ESRI). Tutkimusaineisto sisältää Irlannin osuuden kansainvälisestä CSES-hankkeesta. Paneelitutkimuksen datatiedostot ja koodikirja ovat vapaasti ladattavissa Irlannin kansallisen vaalitutkimuksen, INES:in, sivuilta.

Konsortion syyskokouksessa suunniteltiin kevään eduskuntavaalitutkimuksen kyselylomakkeita ja keskusteltiin rahoitussuunnitelmista sekä aineistonkeruun organisoinnista. Eduskuntavaalitutkimus kerätään 17.4.2011 järjestettävien vaalien jälkeen samaan tapaan kuin vuosina 2003 ja 2007. Hankkeesta vastaa vaalitutkimuskonsortio. Sitä rahoittaa oikeusministeriö ja koordinoi tietoarkisto.

Lähteet ja lisätietoja:
» Suomen vaalitutkimusportaali
» Vaalitutkimuskonsortio
» CSES-hankkeesta tietoarkiston sivuilla
» Irish National Election Study (INES)
» FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003
» FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007
» European Election Database