FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Elina Haavio-Mannilalle

Teksti: Helena Laaksonen

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto myönsi Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon professori emerita Elina Haavio-Mannilalle 17.12.2010. Erityisperusteena Haavio-Mannilan palkitsemiselle on hänen poikkeuksellisen myönteinen suhtautuminensa aineistojen arkistointiin ja tieteellisen jatkokäytön edistämiseen. Esimerkillään hän on edistänyt tietoarkiston pyrkimyksiä muuttaa tutkimuskulttuuria tieteen avoimuutta suosivaksi.

Elina Haavio-Mannila on luovuttanut arkistoon useita arvokkaita tutkimusaineistoja ja auttanut vaivojaan säästämättä niiden arkistointiprosessissa. Haavio-Mannilan kautta tietoarkiston kokoelmiin on saatu muun muassa suomalaisten, virolaisten ja venäläisten seksuaalisuutta käsitteleviä aineistoja. Yksi tuoreimmista aineistonluovutuksista on laaja laadullinen Naiset ja sota 1987–1988 -aineisto, joka sisältää 949 sodan kokeneen naisen muistelmia sota-ajan arjesta.

Haavio-Mannila on toinen Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon saaja. Ensimmäisenä palkinnon sai professori emeritus Leif Nordberg vuonna 2009. Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Haavio-Mannilalle luovutettu taide-esine on Emalipuun käsityöyrittäjien Ulla Huttusen ja Arto Salmisen valmistama emalikoristeinen koivulautanen.

Haavio-Mannila kertoo ilahtuneensa palkinnosta ja toivoo yhteistyön tietoarkiston kanssa jatkuvan. Yhteistyön jatkumista toivoo myös palkinnon myöntäjä!

linkki lehteen

Lähteet ja lisätietoja:
» Aineiston kuvailu: FSD2551 Naiset ja sota 1987–1988. Verkossa: <https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2551> [viitattu 13.4.2011].
» Emalipuu. Ulla Huttunen, Arto Salminen. Piensarjat: <http://www.emalipuu.fi/piensarjat.htm> [viitattu 13.4.2011].
» Keckman-Koivuniemi Hannele (2003) Elina Haavio-Mannila riisui nuket. Tietoarkisto, Marraskuu 2003, 13. Pdf verkossa: <https://www.fsd.tuni.fi/lehti/fi/12/lehti.pdf> [viitattu 13.4.2011].
» Keckman-Koivuniemi Hannele (2003) Seksiaineistoja Suomesta, Virosta ja Pietarista. Tietoarkisto, Marraskuu 2003, 11–13. Pdf verkossa: <https://www.fsd.tuni.fi/lehti/fi/12/lehti.pdf> [viitattu 13.4.2011].
» Tiedote 22.2.2011: Laaja muistitietoaineisto naisten sota-ajan kokemuksista saatavana tietoarkistosta [viitattu 13.4.2011].