FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PääkirjoitusPÄÄKIRJOITUS

» Purkamattoman postin pääviesti

ArtikkelitARTIKKELIT

» Aineistojen kohtalo tutkijoiden käsissä lahden kummallakin puolen
– opastus, ohjeistus ja erilliset määrärahat turvaisivat jatkokäytön

» Ennakkoarviointiprosessi yhdysvaltalaiseen tapaan
» Isossa-Britanniassa avataan tunnisteellisen datan etäkäyttöpalvelu
» Datan arkistoinnin ja jatkokäytön asiantuntijat kokoontuivat Tampereella
» Ensikertalaisten kokemuksia IASSIST-konferenssista
» Konferenssiavustajan kokemuksia – Pienuus on suhteellista
» Dataruutu: Yläkoululaisten mielipide koulun vessoista

LyhyestiLYHYESTI

» Tietoarkisto muutti uusiin tiloihin
» Tasa-arvon tietopalvelun työntekijät aloittivat
» Sami Borgista IFDOn puheenjohtaja
» Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaari Jyväskylässä
» Tutkimusaineistojen tiedonhallinta -seminaari Helsingissä
» Memornetin kesäkoulussa sähköisten tutkimusaineistojen tiedonhallintaa