FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


PÄÄKIRJOITUS

Purkamattoman postin pääviesti

Sami Borg

Kesälomien jälkeen moni purkaa saapunutta sähköpostiaan tovin. Itse vastailen lomilta kiireellisimpiin mutta perattavaa jää silti paljon ensimmäisille työpäiville. Silloin sarka tuntuu usein tuskaisen pitkältä, vaikka joukossa on myös aika nopeasti käsiteltäviä viestejä.

Toisaalta pitkään purkamatta jääneen postilaatikon otsikkolistaus tuo mukavalla tavalla määräajoin näkyviin perusasioita – ydintehtävien, olemassa olevien verkostojen ja käynnissä olevien hankkeiden osuuksia omassa työssä. Viimeisten parin vuoden aikana, ja erityisesti lomien jälkeen, minusta on alkanut tuntua siltä, että tutkimusaineistoista kiinnostuneiden verkostot ovat olennaisesti voimistuneet. Sähköisten tutkimusaineistojen säilyttämisestä on kiinnostuttu meillä Suomessa aiempaa enemmän. Nyt tapahtuu.

Tänäkin vuonna Suomessa on järjestetty ja järjestetään lukuisia tutkimusaineistojen keruuseen, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä tapahtumia. Tässä Tietoarkisto-lehdessä kirjoittajamme raportoivat monipuolisesti tietoarkiston emännöimän IASSIST 2009 -konferenssin satoa. Alan kotimaisten seminaarien ja konferenssien sarja jatkuu kuluvana syksynä ja tulevana vuonna. Niiden aiheet koskettavat muitakin kuin yhteiskuntatieteellisiä ja humanistisia aloja.

Keskeinen ja hyvin tarpeellinen uusi tutkimusdatatoiminnan muoto on opetusministeriön hiljattain käynnistämä poikkihallinnollinen selvityshanke. Sen toteuttaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ohjausryhmän tukemana. Hanke kartoittaa ja koordinoi julkisin varoin luotujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista Suomessa.

Laaja viranomaistuki olemassa olevien tutkimusaineistojen avoimen, tehokkaan ja informoidun käytön lisäämiseksi on tervetullutta. Viime kädessä avoimuuden lisääntyminen on ennen kaikkea kiinni aineistojen kerääjistä. Ihmisiä tutkittaessa on olennaista erityisesti se, millä tavoin tutkimusaineistojen pitkää elinkaarta tukevat seikat otetaan huomioon silloin kun aineistot kootaan.